Hållbarhet är viktigt inom AniCura

Vi är fast beslutna att minska vårt miljömässiga tassavtryck och att ta vårt sociala ansvar. För när man drivs av omtanke om djur kommer omtanken om människor och samhället helt naturligt. Inom AniCuras hållbarhetsarbete arbetar vi med fyra fokusområden.

Kvalitet och antibiotika

Våra viktigaste bidrag till samhället är att upprätthålla patientsäkerhet och hög medicinsk kvalitet. På så sätt hjälper vi till att förbättra hälsan globalt, främst bland husdjur, men som en följd av det även människors hälsa.

Att förbättra hälsan för både djur och människor

Med vårt eget kvalitetsutvecklingsprogram, QualiCura, förbättrar vi ständigt vårdkvaliteten på våra kliniker. Genom QualiCura erbjuder vi struktur och stöd till våra kliniker och ser till att både goda idéer och viktiga lärdomar sprids i hela företaget.

Ett viktigt område inom patientsäkerhet är antibiotika. Antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största hoten mot människors och djurs hälsa och överkonsumtionen av antibiotika leder till ökad spridning av resistenta bakterier. Det är därför en utmaning för hela världen att minska användningen av antibiotika. Genom målmedvetet och enträget arbete har vi kunnat minska vår egen användning av antibiotika två år i rad, på vissa kliniker med så mycket som 40%. Med din hjälp som djurägare och genom bättre förebyggande vård, förbättrad hygien och sårvård kommer vi att kunna nå målet att halvera vår användning av antibiotika till slutet av 2030.

  • Vårt mål är att halvera vår användning av antibiotika till slutet av år 2030
  • Vi förbättrar ständigt handhygienen och minskar antalet infektioner på våra kliniker

Miljön

AniCura har höga ambitioner. Vi strävar efter en djursjukvård som tar ansvar för miljön samtidigt som vi aldrig äventyrar patientsäkerheten.

Djursjukvården kan bli grönare

Vi vill vara en förebild i branschen när det gäller att ta miljöansvar och har identifierat ett par områden där vi kan göra stor skillnad. Ett är att försöka förbättra sortering och återvinning av avfall. Ett annat att analysera orderflöden och orderfrekvenser för att minska antalet transporter. Vi väljer också grön energi. Dessutom kräver vi att alla våra leverantörer följer vår uppförandekod, som reglerar omtanke om miljö, mänskliga rättigheter och djurskydd.

  • Vi arbetar för att införa rengöring utan tvättmedel eller kemikalier vid alla våra djurkliniker i hela Europa
  • I Skandinavien använder sig alla våra kliniker av 100% förnybar energi

Våra medarbetare

När du tänker på AniCura och vilka vi är tror vi att du främst tänker på de människor du möter när du besöker oss. Alla de som tar hand om dig och ditt husdjur. All vår kompetenta, hängivna, omtänksamma personal. AniCura skulle inte vara någonting utan dem.

För att kunna ta hand om andra måste man själv tas väl om hand

Som en av Europas största arbetsgivare inom djursjukvård har vi stor påverkan på arbete och arbetsvillkor för Europas veterinärmedicinska yrkeskår. Därför försöker vi hela tiden förbättra oss på det området, just nu främst på fyra sätt: att bygga en stark företagskultur baserad på goda värderingar, att stärka det kliniska ledarskapet, att värna hållbara arbetsförhållanden och att säkra kompetensutveckling som stärker oss inför framtidens djursjukvård.

Varje AniCura-medarbetare ska ha:

  • Ett årligt återkommande samtal med sin chef om den egna yrkesmässiga utvecklingen
  • En tydlig individuell utvecklingsplan

Förebyggande vård

Förebyggande vård har stor betydelse för ditt djurs livskvalitet.

Friska husdjur har bättre livskvalitet

Vi hjälper till genom att stötta och uppmuntra djurägare att följa våra råd om hälsokontroller, vacciner och andra förebyggande åtgärder. Vi försöker också öka medvetenheten om vikten av motion, god tandhälsa och rätt näring. Förutom att det här är åtgärder som ökar livskvaliteten för ditt husdjur genom att förebygga allvarliga sjukdomar och infektioner kan det också minska den totala kostnaden för veterinärvård över djurets livstid.

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.