Hur ger jag katten medicin?

I samband med ett veterinärbesök kan receptbelagd medicin skrivas ut. Medicineringen är en del av behandlingen som är viktig att katten får i sig för att tillfriskna.

Tabletter

Många mediciner förekommer bara i tablettform eller som kapslar. Vissa mediciner bör inte ges i samband med utfodring medan andra lämpligtvis ges tillsammans med mat. Kapslar får som regel inte sönderdelas. Läs medicinens bipacksedel.

Eftersom en del mediciner smakar illa för katten, går det inte alltid att krossa tabletter och lägga dem i maten. Ibland kan tabletterna krossas och blandas i smör, leverpastej eller kaviar och strykas på ovansidan av framtassen, så att katten (som är ett renligt djur) kan slicka i sig medicinen. Ibland kan tabletter ges inlindade i något gott som skinka eller leverpastej. Om medicinen ges i maten är det viktig att man kontrollerar att katten fått i sig all medicin. Om katten inte kan förmås att ta tabletterna tillsammans med mat brukar det lättaste sättet vara att ge tabletter/kapslar direkt i munnen. Det finns tablettgivare som kan underlätta medicineringen.

Hur ges tabletter?

  • Fatta tag runt nosen med tumme och pekfinger bakom hörntänderna. Böj kattens huvud svagt bakåt.
  • Håll tabletten mellan tumme och pekfinger i den andra handen. Lägg tabletten så långt bak på tungbasen som möjligt. Det är oftast lättast att använda tablettgivare.
  • Stäng munnen och håll huvudet svagt bakåt samtidigt som strupen masseras tills tabletten sväljs. Ibland kan det hjälpa att spruta i lite vatten i mungipan om katten inte vill svälja tabletten.

Flytande medicin

Till flytande medicin medföljer ofta doseringsspruta. Tänk på att inte spruta medicinen rakt ner i halsen, det finns risk att medicinen då kan komma i luftstrupen i stället.

  • Fixera djurets huvud
  • Lyft på läppen bakom hörntanden och för in sprutspetsen mellan tänderna närmast bakom hörntanden
  • Töm sprutans innehåll långsamt

En del flytande medicin kan med fördel ges på maten. Ge gärna en mindre mängd mat först tillsammans med medicinen så medicinen säkert kommer i djuret. Efter det kan resten av maten ges.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.