Kennelhosta hund

Kennelhosta är ett samlingsnamn för olika smittsamma luftvägsinfektioner, orsakade av virus och bakterier. Idag vaccineras de flesta hundar regelbundet, men vaccin mot kennelhosta ger inte hundraprocentigt skydd och en symtomlös hund kan fortfarande sprida smittan vidare till andra hundar.

Vad orsakar kennelhosta?

Kennelhosta är ett samlingsnamn på flera olika virus och bakterier som alla orsakar likartade symtom i form av kraftig hosta, besvär i halsen och luftvägarna samt eventuellt lindrig feber. Oavsett vilket smittämne som är orsaken brukar symtomen hålla i sig en till två veckor.

De smittämnen som orsakar kennelhosta är specifika för hundar, dvs de kan inte smitta till människor eller andra djurslag. Smittämnena är:

  • hundens parainfluensavirus typ 2 (CPiV-2)
  • hundens respiratoriska coronavirus (CRCoV)
  • hundens adenovirus typ 2 (CAV-2)
  • bakterien Bordetella bronchiseptica

Saminfektioner är vanligt, alltså att flera olika smittämnen är inblandade när hunden får kennelhosta. Det förekommer även att andra smittämnen orsakar hosta hos hund, men de här är de vanligaste.

Vad är symtom på kennelhosta?

Inkubationstiden, tiden mellan smittotillfälle och symtom, är normalt  4 - 10 dagar. Det vanligaste symtomet är akut insättande hostattacker. På grund av hundens kikhosteliknande symtom tror ofta djurägare att den har satt något i halsen eller försöker kräkas. Hostan kan vara så intensiv att hunden får kväljningar. Det är också vanligt att den får upp vitt slem.

Hundar med luftvägsinfektion får ibland påverkat allmäntillstånd och kan bli lite tröttare än vanligt, samt även ha lindrig feber. Det är dock ovanligt att de blir mycket sjuka och nedsatta. Skulle detta inträffa ska du alltid kontakta veterinär. Detsamma gäller om hunden verkar ha svårt att andas, vilket inte är normalt vid kennelhosta.

Utöver hosta och lättare feber kan hunden också få andra luftvägsbesvär i form av lindrig rinnsnuva, som är vattentunn och genomskinlig. En del hundar blir även lätt irriterade i ögonen, med lindrig rodnad och lite ökat tårflöde. OBS - smärta från ögonen är inte typiskt för kennelhosta. Om din hund kniper/kisar med ena eller båda ögonen bör veterinär kontaktas. 

I början av infektionen får en del hundar påverkad aptit och matsmältning, men det brukar klinga av när hostan bryter ut. Hostan kan vara intensiv och besvärlig, och brukar pågå i cirka 7-10 dagar. Vissa hundar kan hosta upp till 3 veckor men må bra i övrigt.

Hur smittar kennelhosta?

Kennelhosta smittar främst genom direktkontakt och droppsmitta till andra hundar. När hunden hostar eller nyser sprids mikroskopiska droppar i luften till andra individer som befinner sig på nära avstånd. Smittämnen kan överleva en kortare tid utanför hunden, på ytor och föremål, och på så sätt sprida sig vidare. Har du varit i kontakt med en hund som är sjuk i kennelhosta kan det finnas risk för att smittämnen förs vidare genom indirekt kontakt, alltså via kläder eller händer.

Vissa miljöer har högre smittryck

I miljöer där många hundar vistas är smittrisken större. Träningar, tävlingar, hunddagis, utställningar och hundpensionat är några exempel. Därför är det vanligt att de flesta hunddagis och hundpensionat inte tar emot ovaccinerade hundar, samt att många tävlingar kräver intyg på vaccination för att minimera smittspridning.

Hur tar jag hand om min hund med kennelhosta?

De flesta hundar som insjuknar i kennelhosta behöver inte uppsöka veterinär. Du bör låta din hund vila, och endast ta korta koppelpromenader för att uträtta sina behov. Det är normalt att hundar med kennelhosta känner sig lite hängiga, särskilt i början av sjukdomen. Ha koll på allmäntillståndet - hunden ska inte bli matt och loj. Ta gärna även tempen på hunden ett par gånger om dagen. Om hunden blir sämre igen, och får feber efter att den sett ut att tillfriskna, kan den ha drabbats av lunginflammation. 

Se till att hunden äter och dricker som den ska. Om den är snuvig och febrig kan aptiten påverkas. Du kan prova att exempelvis blöta upp maten eller värma fodret några sekunder i mikrovågsugn för att få fram doften bättre. En del hundar blir lösa i magen när de har kennelhosta, och då kan skonkost vara lämpligt. 

Undvik kontakt med andra hundar

Tänk på att kennelhosta hos hund är en smittsam sjukdom och därför bör hunden inte träffa andra hundar. Den bör undvika hunddagis samt att hälsa på andra hundar så länge den visar symtom.

När bör veterinär kontaktas?

Särskilt små valpar och hundar med nedsatt immunförsvar kan bli rejält dåliga av kennelhosta. Det förekommer också att kennelhostan banar vägen för lunginflammation. Om din hund drabbas av något av följande bör du uppsöka veterinär:

  • Hunden är medtagen och loj.
  • Hunden har hög feber eller feber som går ner och sedan stiger igen. 
  • Andningen låter rosslig, hunden har våt hosta eller gulgrönt nosflöde. 
  • Hunden har tecken på andningssvårigheter, t ex måste ta i med bukmusklerna när den andas.

Inför besöket

Hundar som har gott allmäntillstånd och lindriga symtom behöver inte uppsöka veterinär, då kennelhosta går över utan behandling. Om hunden däremot är medtagen och allmänpåverkad, har hög eller återkommande feber, rosslande eller ansträngd andning bör veterinär uppsökas. Vid hosta hos hund är det viktigt att informera kliniken innan du tar in hunden i väntrummet, då det ofta finns särskilda smittskyddsregler att följa, till exempel att använda en separat ingång.

Undersökning och diagnos

Veterinären gör en klinisk undersökning och lyssnar bland annat på lungor och hjärta. Diagnosen kennelhosta brukar ställas utifrån hundens sjukdomshistoria och de typiska symtomen med plötslig, skrällande hosta. Ibland görs röntgenundersökning av lungorna som kan ge information om ifall hunden har fått sekundär lunginflammation. Vid kennelhosta kan det ibland ses lindriga avvikelser i blodprov, men långt ifrån alltid.

Behandling

Det finns ingen botande behandling för kennelhosta, utan hunden ska hållas varm och i vila. Det är viktigt att den äter och dricker bra, samt hålls i stillhet så länge den har hosta eller andra tecken på sjukdom. Om hunden hostar mycket slem kan slemlösande medel ges, men effekten varierar. Vid komplikation till kennelhosta, i form av en sekundärinfektion med bakterier, kan hunden behöva behandlas med antibiotika. Det är veterinären som avgör om hunden kan bli bra utan antibiotika eller ej.

Hundar som är mycket dåliga i lunginflammation behöver ibland skrivas in på djursjukhus för behandling.

Eftervård

En hund som har haft kennelhosta kan ha milda besvär från luftvägarna (lindrig rethosta) i någon vecka efteråt, men vara pigg i övrigt. Var försiktig med motionen så länge hostan finns kvar. Ta hellre en extra, lite kortare promenad istället för att ge er ut på ansträngande långpromenader. Om hostan inte har upphört efter 3 veckor bör du kontakta veterinär, då det kan finnas andra underliggande orsaker som bör utredas.

Så minskar du smittspridningen

Har din hund drabbats av kennelhosta är det viktigt att undvika att smittan förs vidare. Hunden bör inte träffa andra hundar eller hundägare så länge den är sjuk. Undvik att besöka rastgårdar och andra platser där många hundar vistas. Även om platsen är tom just när ni är där kan smitta stanna kvar i miljön och infektera en annan hund som kommer dit efter er. 

Symtomfria smittbärare

Det förekommer att kennelhosta smittar under inkubationstiden, innan symtomen brutit ut. En infekterad hund kan vara symtomlös smittbärare eller bara ha milda symtom, men ändå smitta andra. Har du misstanke om att din hund kan bära på kennelhosta är det klokt att vidta smittskyddsåtgärderna ovan. 

Vaccination mot kennelhosta

Skydd mot hundens parainfluensavirus typ 2, den vanligaste orsaken till kennelhosta, brukar ofta ingå i det vaccin som ges mot parvovirus, valpsjuka och smittsam leverinflammation.  Det finns även vacciner som enbart är riktade mot ett eller två av de smittämnen som orsakar kennelhosta, nämligen parainfluensavirus och bakterien Bordetella bronchiseptica.

Det är viktigt att veta att hunden inte får ett hundraprocentigt skydd, men vaccinerade hundar brukar få mildare sjukdom.

 

Texten uppdaterades mars 2022. Skribent: Boel Sandros, legitimerad veterinär

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.