Om oss

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. AniCura har varit en del av familjeföretaget Mars Veterinary Health sedan 2018.

Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård och har 450 djurkliniker och djursjukhus i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 11 000 passionerade medarbetare tar varje år hand om över 3,6 miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

AniCura har varit en del av familjeföretaget Mars Veterinary Health sedan 2018. Inom Mars Veterinary Health finns över 2 500 kliniker världen över som tar hand om mer än 25 miljoner husdjur varje år. Tillsammans kan vi tillhandahålla de högsta standarderna inom djursjukvård och uppnå vårt gemensamma syfte: EN BÄTTRE VÄRLD FÖR DET.

Vår vision är tillsammans skapa framtidens djursjukvård. 

Kvalitétsutvecklingsprogram inom AniCura

Kontinuerliga kvalitetsförbättringar är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Högkvalitativ veterinärvård baseras inte enbart på expertis och avancerad utrustning, utan även förmågan att kontinuerligt utvecklas och förbättras.

AniCura etablerade ett eget medicinskt kvalitetsutvecklingsprogram – QualiCura – år 2015. Syftet med programmet är att stärka patientsäkerheten och förbättra vårdresultaten.

Nio fokusområden identifierades som särskilt viktiga för att uppnå programmets mål

 • Uppmuntra till kompetensutveckling och specialisering
 • Skapa och dela effektiva vårdmetoder
 • Förbättra professionella kommunikationskompetensen
 • Ha pålitliga medicinsk diagnostik
 • Säkra klokt användande av antibiotika
 • Monitorera infektioner från kirurgiska ingrepp
 • Implementera rejäla rutiner för att undvika och kontrollera infektioner
 • Tillse god incidentrapportering
 • Pådriva högkvalitativ journalföring

Läs mer om hur vi arbetar globalt med kontinuerliga kvalitétsförbättringar här.

 • På AniCura är vår första prioritet veterinärmedicinsk kvalitet. Här görs inga kompromisser. Vi är stolta över vårt goda renommé och investerar kraftigt för att stärka vår samlade kompetens och erbjuda tillgång till toppmodern utrustning.

  Läs mer om detta

 • Enligt en undersökning Socialstyrelsen genomförde 2011 saknar fler än 30 000 personer i Sverige ett fast boende. Många har sina djur som enda sällskap i en tuff tillvaro. Ofta kan en hund eller katt vara den enda man litar fullt ut på och vara den f…

  Läs mer om detta

 • Svenska Hundskyddsföreningen är en ideell förening som driver Hundstallet i Stockholm.

  Läs mer om detta

 • På AniCura delar vi ett antal grundläggande värderingar som vår verksamhet vilar på. Alla verksamheter som ingår i Mars delar dessa fem värderingar som vägleder oss i hur vi interagerar med varandra, hur vi bemöter våra kunder och vårt sätt att arbe…

  Läs mer om detta

 • AniCuras vision är att ”tillsammans skapa framtidens djursjukvård”.

  Läs mer om detta

 • Djurägare har idag stort intresse för sitt djurs allmänna välbefinnande och efterfrågar bättre och mer kvalificerad vård till sina husdjur. Detta har drivit och utvecklat både den förebyggande samt specialiserade djursjukvården och därmed nya valmöj…

  Läs mer om detta

 • Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Så lyder andra paragrafen i Djurskyddslagen. Men vad innebär det?

  Läs mer om detta

 • AniCuras målsättning är att hålla högsta möjliga veterinärmedicinska kvalitet. Därför satsar vi på löpande kompentensutveckling för all vår djurhälsopersonal, såväl som på forskning som på avancerad teknisk utrustning för diagnostik och behandling.

  Läs mer om detta

 • Nedan hittar du våra allmänna villkor och regler för AniCura Sveriges tävlingar på Facebook samt Instagram. Genom att delta i en tävling godkänner du våra tävlingsvillkor nedan samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

  Läs mer om detta

 • På djursjukhuset möter du och ditt djur receptionister, djurvårdare, veterinärer och djursjukskötare och kanske en fysioterapeut! Alla våra medarbetare är ovärderliga för att vårdkedjan ska fungera för dig och ditt djur. Här nedan beskriver vi lite …

  Läs mer om detta

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.