Fosterdiagnostik av hund

Dräktighet kan säkerhetsställas med hjälp av ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning. Tillförlitligheten vid en positiv dräktighetsdiagnos är hög.

Ultraljudsundersökning som utförs i ett tidigare skede av dräktigheten medför ett mer osäkert resultat. Orsaken till detta är att fosterblåsor kan missas, men även att det förekommer fosterresorption tidigare i dräktigheten. Vid oönskad misstänkt dräktighet utförs ultraljud innan eventuell medicinering sker för att framkalla abort.

Det är svårt att få en korrekt uppfattning om antalet foster vid en ultraljudsundersökning. Detta beror på att det inte går att få en bild av alla foster samtidigt och därför kan samma foster räknas flera gånger.

Av detta skäl avstår veterinären från att försöka uppskatta antalet foster vid ultraljudsundersökningen, eftersom det är sämre att lämna ut felaktig information än ingen information vad gäller antal foster.

Vid förlossningskomplikationer utförs ultraljud av fostren för att bedöma deras tillstånd, bland annat genom att kontrollera hjärtverksamheten.

Fosterdiagnostik med röntgen

För att få en uppfattning om antalet foster kan en röntgenundersökning utföras efter ca 45-50 dagars dräktighet. Då har fostrens skelett normalt sett börjat förkalkas. Röntgen är då ett säkrare sätt än ultraljud vid fastställande av antalet foster.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.