Skotträdsla hos hund

Jul och nyår ska vara en tid i frid och ro, men för många av våra hundar är denna tid på året fylld av oro och rädsla till följd av raketer och smällare. Även om ett antal aktörer i samhället visat ett allt större ansvar för och hänsyn till våra djur under senare år så är det fortsatt många djur, tama som vilda, som far illa av vårt firande.

Hundar kan reagera på höga ljud

För djuren är det till viss del normalt att vara rädd för avvikande saker, däribland höga ljud. Det är en ren överlevnadsmekanism. Därför bör man skilja på hundar som är ljud- eller skottberörda och hundar som är skotträdda. Hundar som är skottberörda kan anses reagera normalt för ett oväntat ljud medan skotträdda hundar uppvisar en överdriven respons på ljudet.

De flesta hundar kan träna bort skotträdsla

De allra flesta hundar kan tränas till att tolerera ljudet av raketer och smällare, men det är viktigt att detta sker under kontrollerade former. Annars riskeras en motsatt effekt. Bäst är att börja träna hunden så tidigt i livet som möjligt så att den inte hinner utveckla en rädsla. Redan när du får hem din lilla valp bör du planera för hur den ska vänjas vid smällare och andra höga ljud. Om du väntar tills hunden spontant blir utsatt för en smäll eller annat högt ljud är risken stor att du själv blir rädd eller förvånad och din reaktion kan vara avgörande för hur hunden reagerar. Om du uppvisar rädsla inför ljudet kommer hunden att tolka det som farligt. Du som hundens flockledare ska agera helt lugnt och låtsas som att du inte hör smällen. Hunden bör också få göra något roligt i samband med det höga ljudet, exempelvis bli bjuden på något gott eller leka med dig.

Om hunden blir rädd och söker stöd hos dig är det viktigt att du inte avvisar den men du ska inte heller trösta eller ömka hunden överdrivet då det kan förstärka rädsloreaktionen. En vänlig klapp och några lugnande ord är dock på sin plats. Du får aldrig bestraffa en hund som är rädd, oavsett om du anser att dess beteende är olämpligt.

Om du redan har en skotträdd hund finns möjlighet till träning och hjälp. Nedan följer en del råd kring hur du bäst hanterar detta.

Olika sätt att träna på skotträdsla

Det lättaste sättet att träna sin hund själv är att köpa en CD med "nyårsljud” eller att ladda ned en ljudfil. Ljuden ska spelas dagligen i ditt hem och du börjar med ett lågt ljud och jobbar dig sedan upp till ett mycket högt ljud. På detta vis vänjer du hunden gradvis vid dessa ljud. Spela med fördel ljuden när du ger hunden mat eller aktiverar den, till exempel med leksaker. Låt träningen ta tid, ser du att hunden blir orolig har du ökat ljudet för fort och får ta ett steg tillbaka.

Under nyårsafton spelar du upp ljuden vilka då blandas med ljudet från de verkliga smällarna. Hunden får svårt att urskilja högtalarljuden från smällarna och kan på så sätt uppleva situationen mindre stressande. Att helt bota rädsla för nyårsraketer och smällare med denna metod kan vara svårt. Dels brukar hunden lära sig göra skillnad på ljuden, dvs. den kommer inte att uppleva verkliga raketer på samma sätt som ljuden på CD eller ljudfil, och dels är många hundar lika rädda för synintrycken av raketerna som för själva ljudet.

På brukshundsklubbar kan de ha så kallade skotträningar som du kan utnyttja eller kanske har du en skjutbana nära dig. Träningen går till på samma sätt som vid ljud på CD eller ljudfil. Börja mycket långt bort ifrån ljudet och arbeta er närmare vid varje pass. Reagerar hunden med oro har du gått för fort fram och behöver då öka avståndet igen. Låt träningen ta tid. Lämna alltid träningsplatsen med en lugn hund.

Den skotträdda hunden i hemmet

Det finns en hel del att göra för den skotträdda hunden i hemmet. Dra för gardiner, persienner eller liknande för fönstren för att minska synintrycken utifrån. Gör gärna iordning en mindre hörna för hunden där den kan söka skydd. Du kan med fördel skapa denna hörna i ett utrymme som saknar fönster, till exempel ett badrum, en klädkammare eller en tvättstuga. Tyger och annat textilmaterial fungerar ljudisolerande vilket du kan utnyttja här. Lägg fram filtar eller bygg en koja med hjälp av täcken, kuddar etc. Det är viktigt att hunden inte blir instängd i detta utrymme då det kan upplevas än mer stressande för hunden. Den ska söka sig hit av fri vilja.

Vänj gärna din hund vid att ha bomull eller fetvadd i öronen, vissa hundar kan även bära hörselskydd i form av kåpor. Har ni inte använt CD:n eller ljudfil med nyårsljud så sätt gärna på musik och/eller tv:n. Det kan verka distraherande för hunden.

Aktivera din hund innan nyårsfirandet startar

Innan nyårsfirandet startar är det bra att aktivera din hund extra mycket så att den inte har en massa överskottsenergi i kroppen. Det gör att den får lättare att koppla av. Ta en långpromenad på förmiddagen och åk då gärna iväg till skogen eller annat lugnare ställe. Oavsett hur bra kontroll du har på din hund i normala fall så håll den ovillkorligen kopplad vid all utevistelse under nyårsperioden. Du vet aldrig när ni riskerar att råka ut för en smällare eller raket och risken är då stor att din hund rymmer i panik.

En skotträdd hund får under inga omständigheter lämnas ensam under nyårsfirandet! Inte ens kortare stunder. Den ska hela tiden ha tryggheten av människor omkring sig.

Kosttillskott och feromoner vid skotträdsla

När det gäller skotträdsla finns det ingen universallösning eller enkel väg till en lugn hund. Istället handlar det om att göra små justeringar och anpassningar och att använda sig av alla till buds stående medel för att hunden ska uppleva så lite stress som möjligt. Utöver träning, vilket är den viktigaste komponenten i hantering av skotträdsla, finns kosttillskott samt feromoner (doftämnen som vi människor inte uppfattar) som båda kan ha en lugnande effekt på hunden. Feromoner kan användas i form av halsband, spray eller adapter för eluttag. Såväl kosttillskott som feromoner bör för bästa effekt användas under en period om minst två veckor innan en stressande situation uppstår. Såväl kosttillskott som feromonpreparat kan köpas i våra butiker eller online.

Läkemedel vid skotträdsla

Om din hund upplever mycket stark rädsla i samband med nyårsraketer och de ovan beskrivna metoderna inte hjälper i tillräcklig utsträckning finns receptbelagda läkemedel att tillgå. Det finns olika typer av läkemedel som verkar ångestdämpande och i vissa fall även lugnande. För att veta vilket läkemedel som passar din hund bäst behöver en veterinär undersöka hunden. Kontakta din veterinär för tidsbokning om du tror att din hund är i behov av receptbelagd medicinering.

Till sist

Har du en extremt rädd hund kanske det bästa trots allt är att resa till en plats där raketer och smällare inte förekommer i någon större utsträckning. Planera då istället in träning inför nästa års nyårsfirande, det återkommer ju trots allt varje år.

Lycka till och Gott Nytt År!

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.