Katten kissar utanför lådan

Att katter kissar på andra ställen än på kattlådan är en vanlig orsak till att djurägare tar kontakt med veterinär. Beteendet kan ha medicinska eller psykologiska orsaker.

När en tidigare rumsren katt börjar kissa på andra ställen än på kattlådan är det viktigt att avgöra om kattens ändrade beteende beror på sjukdom eller på störande faktorer i miljö eller skötsel. Har katten samtidiga sjukdomssymtom? Drar den sig till exempel undan, äter sämre eller dricker mer? Undviker den helt att gå på lådan eller uträttar den sina behov både där och på andra ställen? En katt kan börja rata kattlådan om man exempelvis har bytt till ny sorts kattsand eller inte gör rent lådan så ofta som katten önskar.

Därtill kan katter även drabbas av stressutlöst blåskatarr, så att en stressande faktor i kattens omgivning (som t ex en ny grannkatt, kattvakt eller renovering i hemmet) både kan orsaka att katten kissar på fel ställen och leda till inflammation i urinblåsan som behöver behandlas hos veterinär.

Psykologiska orsaker till att katten kissar inne

Vilka tänkbara orsaker finns det till att katten kissar utanför lådan?

Katten ogillar lådan

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att du måste ha en låda per katt, plus en extra låda. Ibland tycker katten helt enkelt inte om lådan - varför?

  • Kattsanden: din katt kanske inte gillar underlaget i lådan. Det finns många olika sorters kattsand och kattströ för kattlådor, du kanske kan prova en ny sort?
  • Hygien: kattlådan är inte tillräckligt ren – den måste tömmas varje dag och skuras ur med jämna mellanrum.
  • Storlek och utformning: Kattlådan kan vara för liten, eller så kanske katten föredrar en låda med tak där den kan få vara helt ifred. Katter som är äldre kan drabbas av artros i lederna och för dessa katter kan det vara smärtsamt att behöva kliva i och ur en låda med höga kanter.
  • Tidigare obehag: katter som upplevt obehag i samband med tidigare toalettbesök (ex förstoppning) kan vara motvilliga att uppsöka lådan på nytt.

Revirmarkering

Urinmarkering är ett naturligt beteende hos katter då de kan använda detta för att markera revir. I motsats till vad många tror är kastrering inte alltid lösningen på detta beteende då även kastrerade hankatter och honkatter kan urinspraya. Om katten gör detta inomhus är det ofta ett tecken på en osäkerhet avseende reviret och det är vanligare i flerkattshushåll än hos katter som lever som ensamkatter. Ju fler katter, desto större är alltså risken för problem.

Osäkerhet kan bland annat uppstå på grund av:

  • Stress
  • Problem mellan katter i hushållet eller med katter i samma område utomhus
  • Nya och okända dofter i huset
  • Rädsla för att bli lämnad ensam
  • Förändringar i familjens sammansättning
  • Hantering av katten

Lådans placering

Placeringen av lådan är av stor betydelse och katten kan lätt bli störd av faktorer omkring lådan. Ställ lådan på en avskild plats så att katten får vara ifred när den uträttar sina behov. Höga ljud och spring i närheten av lådan kan göra att katten undviker den. Lådan bör placeras så att katten kan ha uppsikt över rummet när den besöker lådan. Även om kattlådan är placerad på samma plats som alltid så kan det ha tillkommit saker i närheten som stör katten, till exempel skor, lådor eller barnleksaker. Mat- och vattenskålar ska heller aldrig placeras i direkt anslutning till lådan. Lukten från andra katter kan verka avskräcka, se därför till att andra katter inte använder lådan och att det finns tillräckligt antal kattlådor i ditt hem.

Medicinska orsaker till att katten kissar inne

Urinvägsproblem

Om ovanstående tänkbara orsaker är utredda och åtgärdade och katten fortsatt kissar utanför lådan kan orsaken vara urinvägsproblem. Tecken på urinvägsproblem är att katten kissar ofta och lite, blod i urinen, katten jamar när den kissar, katten går till lådan ofta men det kommer ingen urin eller att katten kissar utanför lådan. Om du misstänker att katten har urinvägsproblem behöver du uppsöka veterinär snarast. Stopp i urinvägarna är inte helt ovanligt och kan utvecklas till ett livshotande tillstånd om det inte behandlas omgående! Många ägare förväxlar svårigheter att kissa med förstoppningssymptom. En katt som besöker lådan frekvent och verkar besvärad ska undersökas av veterinär för att utesluta att det är urinvägarna som är orsaken.

Urinvägsinfektion/blåskatarr

Infektion i urinvägar och urinblåsa kan medföra urinläckage. Urinen kan vara blodtillblandad eller illaluktande och katten kan få täta urinträngningar, men bara småskvätta. Läs mer om urinvägsinfektion här.

Urinsten

Urinsten kan medföra urinläckage dels genom att det banar vägen för infektioner och dels, om det är en stor mängd sten/-ar som tar upp utrymmet i blåsan, genom att blåsan då rymmer mindre mängder urin. Urinstenar kan störa avflödet av urin så att katten inte tömmer blåsan fullständigt när den rastas. OBS – urinsten kan framför allt hos hankatter täppa till urinröret så att katten får urinstopp. Detta är ett potentiellt livshotande tillstånd som snabbt måste behandlas hos veterinär. En del djur med urinstopp kan droppa urin i små mängder.

Ökad törst

Om katten börjar dricka mera blir den kissnödig oftare och kan ha svårt att hålla tätt om den inte hinner ut i tid. Det finns många sjukdomstillstånd som medför ökad törst, däribland njursjukdom, sockersjuka och ämnesomsättningssjukdomen Cushings syndrom. Vid dessa sjukdomar ses ofta, men inte alltid, andra symtom som t ex viktminskning och trötthet. En katt med ökad törst bör alltid undersökas av veterinär.

Medfödda eller förvärvade defekter i urinvägarna

Om katten har en medfödd missbildning i urinorganen som stör urineringsprocessen kommer den troligen inte att blir helt rumsren utan kan läcka urin utanför kattlådan. I en del fall kan missbildningen åtgärdas, men det är inte alltid detta råder bot på inkontinensen.

Det förekommer också att anatomiska avvikelser såsom förträngningar uppkommer till följd av exempelvis trauma eller kirurgi, så att urinen inte töms ordentligt när katten kissar utan läcker ut vid andra tillfällen.

Nervskada

Blåstömningen är en komplex process som styrs av det autonoma nervsystemet, och om nervskada uppkommer t ex till följd av trafikolycka eller diskbråck kan urineringsprocessen sluta fungera. Prognosen för tillfrisknande varierar från fall till fall och beror på skadornas omfattning.

Diagnos

Förutom en allmän klinisk undersökning brukar veterinären även analysera urinprov för att ta reda på om katten har tecken på infektion, urinsten eller andra avvikelser i urinvägarna som kan förklara inkontinensen. Även urinkoncentrationen undersöks. Ofta görs även analys av blodprov samt bilddiagnostiska undersökningar med hjälp av röntgen eller ultraljud, och ibland CT eller MR.

Behandling

Behandlingen styrs av vad som orsakat urineringsbesvären. Om de är relaterade till sjukdom behandlas den underliggande sjukdomen och om det rör sig om hankatters urinmarkerande brukar man förorda kastrering. Handlar det om stressande faktorer i kattens omgivning bör man försöka eliminera det som stressar katten. Man kan även prova hjälpmedel i form av feromoner (Feliway) eller kosttillskott som kan ha en lugnande effekt på katten. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.