Urinvägsbesvär hos katt

När katter har urinvägsbesvär kan de vara orsakade av inflammation i urinrör och urinblåsa. Bakterieinfektioner är mindre vanliga.

Orsak

Inflammationen kan vara utlöst av exempelvis urinsten eller kristaller i urinen, men även uppträda utan påvisbar orsak (idiopatisk). Ofta ses idiopatisk inflammation i samband med stress, exempelvis vid flytt eller om det kommit en ny katt till hushållet eller grannskapet.

En urinvägsinfektion uppkommer då bakterier från yttre delarna av urinvägarna (vagina/penis) vandrar in till urinblåsan och orsakar en infektion och inflammation i urinblåsans vägg. Bakterier kan också spridas till urinvägarna via blodet men det är mindre vanligt.

Symtom

Katter med urinvägsinfektion eller -inflammation kissar ofta. Det är smärtsamt att kissa och det kommer endast små skvättar urin, ibland med blod. Katten kan vara nedsatt i sitt allmäntillstånd, ha feber, äta sämre och visa symtom på smärta från buken.

Diagnos och behandling

Vid en misstänkt urinvägsinflammation analyseras ett urinprov från katten. Urinprovet ska helst vara taget på ett så rent sätt som möjligt. Kattlådan rengörs noggrant innan provtagning och sanden ersätts med opoppade popcorn eller med pärlor i ett särskilt provtagningskit som finns att köpa hos veterinären.

När katten kissat tas urinen om hand i en väl rengjord behållare och förvaras i kyl. På djursjukhuset kan ett urinprov tas via kateter eller stick via buken i urinblåsan (detta görs med hjälp av ultraljud), provet förorenas då inte av bakterier från nedre urinvägar (penis/vagina) eller av omgivning.

Urinprovet analyseras avseende täthet, förekomst av socker, proteiner, bakterier, inflammatoriska celler, kristaller m m. Vid en misstänkt infektion görs även en odling där man kan få svar på vilken typ av bakterier som växer i urinblåsan samt vilken typ av antibiotika som ska användas.

För att utesluta att det föreligger någon annan sjukdom som gör att katten lättare får urinvägsinfektion kan man göra ett ultraljud av urinblåsa och njurar. Med ultraljud kan man se förändringar i njurar samt i urinblåsans vägg (polyper, tumörer, inflammation). Vid en ultraljudsundersökning kan man också se att det inte föreligger någon missbildning i urinvägarnas anatomi.

Ibland kompletteras undersökningen med röntgen av bukhålan. Man kan då se förekomst av urinsten i njurar, urinledare och urinblåsa.

Katter med sjukdomar såsom diabetes, njursvikt och överfunktion i sköldkörteln (hypertyreos) har lättare att utveckla en urinvägsinfektion.

En inflammation i blåsan behandlas med smärtstillande och antiinflammatorisk medicin. Om inflammationen misstänks vara stressutlöst kan man behöva göra förändringar i kattens miljö, så att den blir mer stressfri, och kanske ta hjälp av kattferomoner (finns på bland annat apotek och veterinärkliniker).

Är urinsten en underliggande orsak till inflammationen eller infektionen kan detta behöva åtgärdas kirurgiskt, genom att urinstenarna avlägsnas från blåsan. Vissa typer av urinkristaller kan även behandlas med hjälp av specialfoder.

En urinvägsinfektion behandlas med smärtstillande och antiinflammatorisk medicin samt antibiotika. Det är viktigt att katten dricker ordentligt så att inflammatoriska celler och eventuella bakterier sköljs ut med urinen.

Katter som tenderar att få urinvägsbesvär kan ges glukosaminer i förebyggande syfte och som en del av behandlingen. Särskilda kosttillskott för olika slags urinvägsbesvär finns att tillgå.

OBS - Svårare fall av obehandlad urinvägsinfektion kan leda till att bakterierna vandrar vidare längs urinvägarna (urinledaren) och orsakar infektion i njurarna, vilket kan leda till allvarlig sjukdom.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

PD-20Feline-20cd-20UrinaryStress_F_7_39.jpg rc_urinary_moderate_calorie_kat_2.jpg

I vår webshop säljer vi kattfoder specifikt för katter med urinvägsbesvär.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.