Urinstopp på katt

Urinstopp drabbar framför allt hankatter då de har längre och smalare urinrör jämfört med honkatter. Urinstopp kan utvecklas till ett livshotande tillstånd som kräver akut vård.

Orsak

Ett stopp i urinröret kan bero på urinsten som bildats i urinblåsan och som fastnar i urinröret. En ”plugg” bestående av bland annat celler och kristaller kan också orsaka urinstopp. Andra orsaker kan vara kramp eller svullnad som täpper till urinvägarna och förhindrar att katten kan kissa.

Symtom

Katten försöker urinera upprepade gånger utan resultat eller så kommer bara några droppar urin som ofta är blodblandad. Urinblåsan fylls med urin kontinuerligt från njurarna och blir allt större då den inte kan tömmas normalt. Katten blir orolig och visar ofta tecken på smärta under försöken att urinera.

Djurägare kan misstolka symtomen och tro att katten har förstoppning. Ibland kan djurägare ha noterat lindriga besvär tidigare, såsom blod i urinen och täta besök på kattlådan. Ju längre tiden går (timmar) med urinstopp desto sämre blir katten i sitt allmäntillstånd. Det kan bli en livshotande situation på grund av utvecklandet av en akut njursvikt.

Diagnostik

Bilddiagnostik såsom röntgen och ultraljud kan behövas för att se om en sten sitter i urinröret och täpper till.

Behandling

Det är viktigt att snabbt uppsöka veterinär vid misstanke om urinstopp. Kattens njurfunktion kontrolleras med hjälp av blodprov, då akut njursvikt kan ge förändringar i blodet som är livshotande och som kräver medicinsk behandling. Njursvikten kan även göra att katten inte klarar en narkos akut.

För att häva urinstoppet måste katten oftast sövas för att möjliggöra tömning av urinblåsan och spolning av urinröret. Om urinstoppet beror på en plugg i urinröret kan försiktig massage av urinröret hjälpa. En kateter förs in i urinröret för att lösa stoppet och katetern förs sedan till urinblåsan för att tömma denna. Ibland sys en kateter fast som får sitta kvar några dagar för att underlätta passage av urin.

Vidare behandling när stoppet är löst, beror på underliggande orsak av stoppet, hur allvarligt det var och om komplikationer uppstått. Njurskador kan vara reversibla men katten kan ibland behöva dropp under några dagar. Vid mycket kraftiga inflammationer, kan tyvärr ett nytt urinstopp uppstå snabbt. Vanligen krävs några dagars sjukhusvistelse med vätskebehandling och smärtstillande medicinering. Fortsatt behandling hemma beror på vad som orsakat urinstoppet.

Om inte stoppet går att lösa eller om katten får återkommande problem med urinstopp kan den nedre delen av urinröret och penis opereras bort för att underlätta urineringen.

När bör veterinär uppsökas?

Om katten kissar på olämpliga ställen eller har svårt att kissa bör alltid veterinär kontaktas för rådgivning. Om katten inte kan kissa alls ska veterinär omedelbart uppsökas.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.