Cushings sjukdom hos katt

En katt som är drabbad av Cushings sjukdom, eller hyperadrenokorticism, har onormalt höga nivåer av stresshormonet kortisol.

Kortisol produceras av binjurarna och hormonet har en livsviktig funktion i kroppen, då det bland annat ingår i regleringen av blodsocker och salter. För mycket eller för lite kortisol kan medföra allvarlig sjukdom. Nivån av kortisol styrs av ett annat hormon, ACTH, som produceras i hypofysen i hjärnan.

Vid Cushings sjukdom, även kallat Cushings syndrom, ökar produktionen av kortisol, oftast till följd av en tumör. Om tumören finns i binjurarna orsakar den primär Cushing, och om den sitter i hypofysen, så att ACTH-produktionen stiger, kallas detta sekundär Cushing. Sekundär Cushing är vanligare än primär.

Cushings sjukdom är en mycket ovanlig sjukdom hos katter. Det är vanligtvis medelålders eller äldre katter som drabbas.

En annan orsak till Cushing är behandling med kortisolliknande läkemedel (som t ex Prednisolon), s k iatrogen Cushing. Sådana läkemedel har en likartad effekt på kroppen som det kroppsegna kortisolet och påverkar flera av kroppens organ, som t ex hud, leder och immunsystem. De används ofta på grund av sin potenta antiinflammatoriska effekt. Denna form är också ovanlig hos katter, då de i allmänhet tål även relativt höga doser av kortisonpreparat.  

Symtom

Symtomen vid Cushings sjukdom varierar mycket från katt till katt. Symtomen beror på mängden kortisol som finns i kroppen och hur länge nivåerna har varit för höga. Ofta ses ett eller flera av följande symtom:

  • Ökad törst och urinering
  • Muskelfattighet
  • En stor eller utspänd buk
  • Hudförändringar i form av tunn päls, mörkpigmentering och tunn, ömtålig hud
  • Övervikt
  • Slöhet

Diagnos

Det är ofta svårt att ställa diagnosen Cushings sjukdom hos katt. Många katter som får denna diagnos har även diabetes.

Sjukdomshistorien tillsammans med klinisk undersökning samt blodprov och urinprov kan väcka misstanke om Cushings sjukdom, och för att ställa diagnosen krävs en särskild undersökning som innebär katten injiceras med en substans som påverkar binjurarna, i kombination med blodprovstagning. Tyvärr är dessa provresultat ofta tvetydiga och vidare utredning för att påvisa tumör i binjurarna eller hypofysen kan bli nödvändig, ofta med hjälp av ultraljud eller datortomografi alternativt MR-undersökning.

Behandling

Cushings sjukdom kan vara svårbehandlad hos katt.

Det finns både kirurgisk och medicinsk behandling. Vid kirurgisk behandling avlägsnas den tumöromvandlade binjuren. Dock är denna metod svår och innebär risk för allvarliga komplikationer. Även den medicinska behandlingen kan medföra risk för allvarliga biverkningar, och i dessa fall bör avlivning övervägas.

Vid iatrogen Cushing bör man försöka minska kortisondosen, om detta är möjligt utan att kattens underliggande sjukdom blossar upp.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.