Allergivänlig katt - finns det?

Finns det allergifria kattraser? Det är en fråga många kattallergiker ställer sig. Svaret är att alla katter bildar allergener, men halterna varierar. Om du är allergisk och skaffar en allergivänlig katt finns det tyvärr inga garantier för att du slipper eventuella besvär.

Allergi och allergener - vad är det?

Allergi räknas som en av Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar. Allergi innebär att kroppens immunförsvar överreagerar på ett ämne som normalt sett tolereras. Dessa allergiframkallande ämnen kallas för allergener och finns överallt i vår vardagsmiljö; i pollen, kvalster, mögel och livsmedel. Pälsdjursallergi kan utlösas av många olika djur, men olika djurslag avger mer eller mindre av olika allergener. Detta förklarar varför en person med pälsdjursallergi kan tåla vissa djurslag bättre än andra. Ca en tiondel av Sveriges befolkning har kattallergi, vilket gör den till den vanligaste av pälsdjursallergierna.

Kattallergiker och personer som sensibiliserats mot kattallergen (första steget i utvecklandet av allergi) har bildat så kallade IgE-antikroppar mot ett eller flera allergen. Den allergiska reaktionen som uppkommer kallas därför ibland för IgE-medierad överkänslighet. 

Graden av allergiska symtom varierar. Årstidsbaserade allergier, som exempelvis pollenallergi, orsakar vanligen nästäppa, snuva och kliande ögon hos den drabbade personen, medan jordnötsallergi kan vara direkt livshotande. Vissa allergier kan också vara ärftliga och föräldrar med allergi kan därför uppmanas att vara uppmärksamma på hur barnen reagerar på samma allergiframkallande ämnen.

Överkänslighet mot dofter, irriterande ämnen eller läkemedel är inte detsamma som allergi, utan har en annan underliggande mekanism.  Medan allergi är en reaktion i immunförsvaret orsakas denna överkänslighet av en ökad retbarhet i nerverna i slemhinnor, hud och luftvägar. En del människor kan exempelvis vara överkänsliga mot stark parfym, med symtom som huvudvärk eller nysningar. Doftöverkänslighet kan även orsaka symtom som liknar astma. 

Kattens allergener

En klassisk allergisk reaktion, det vill säga en IgE-medierad överkänslighetsreaktion, orsakas av proteiner. Sådana proteiner kallas allergener. Tio olika allergener har identifierats hos katter, varav den som heter Fel d1 är den som oftast utlöser allergiska och astmatiska reaktioner. Fel d1 produceras främst i kattens talgkörtlar samt i spottkörtlar. Genom att katten tvättar och slickar sig sprids allergenet över hela kroppen och påvisas i både hud och päls. Mellan 95 och 99 % av alla kattallergiker har IgE-antikroppar mot Fel d1. 

Det finns inga allergenfria pälsdjur, men mängden allergener kan variera mellan individer och raser. Hos katter kan vissa faktorer avgöra om Fel d1 utsöndras mer eller mindre. Till exempel kan ibland katter som har kastrerats i ung ålder kan avge en mindre mängd allergener. De katter som fäller mindre päls kan också ge färre allergiska reaktioner.

Finns det allergivänliga kattraser?

Det finns en del kattraser som räknas som allergivänliga. Framför allt är det nakenkatter som hör till denna kategori, eftersom de helt och hållet saknar päls.

Exempel på allergivänliga raser är:

  • sphynx
  • cornish rex
  • devon rex
  • orientalisk korthår
  • sibirisk katt

Trots att dessa raser klassas som allergivänliga, innebär det inte att de är fria från allergener. Alla katter avger större eller mindre mängd allergiframkallande ämnen, och det finns alltid en risk att de ger upphov till en allergisk reaktion. Enligt vissa studier finns det dock många med allergi som uppger att de reagerar mindre på allergivänliga kattraser, trots utsöndring av allergener. Orsaken är dock oklar. 

Uppfödare och rasklubbar kan ofta erbjuda möjlighet att träffa olika raskatter i hemmiljö. Det är dock viktigt att komma ihåg att halterna av allergener varierar från individ till individ, så även om du tål en katt av en särskild ras är det inte säkert att det gäller alla katter inom rasen. 

Köpa allergivänlig katt

Att skaffa katt innebär ett stort ansvar för en annan individ. Den förtjänar ett livslångt hem med trygghet, kärlek och omsorg. Beslutar du att skaffa katt trots allergi kan du behöva planera lite extra och med fördel umgås med den ras du planerar att köpa. Det bästa rådet är dock att avstå från att köpa katt om du är allergisk. Flytt, nytt hem och ny familj kan orsaka onödigt mycket stress, och är du osäker på huruvida din allergi skulle klara av en katt, kan det vara bäst att låta bli.

Nakenkatter som allergivänlig ras

Att nakenkatter blivit klassade som allergivänliga hänger framför allt ihop med deras avsaknad av päls. Nya studier visar dock att det viktigaste allergenet, Fel d1, inte primärt kommer från pälsen. Hos katter produceras allergenet främst i talgkörtlar samt spottkörtlar, och sprids när katten tvättar och slickar sig. Detta innebär att även nakenkatter har allergen på kroppen. 

Att köpa en nakenkatt utifrån argumentet att denna saknar päls är alltså inte riskfritt. Är du allergisk kan du fortfarande behöva undersöka om du tål en nakenkatt, helst genom att umgås med en sådan ras under längre tid. Försök undvika att ”spontanköpa” en nakenkatt, eftersom det i värsta fall kan innebära att du behöver sälja vidare katten. Flytt och nya familjemedlemmar kan orsaka stor stress hos en katt, och bör helst undvikas.

Andra åtgärder

Många studier har visat att kattallergener förekommer i de allra flesta hem oavsett om det finns katt i hemmet eller ej. Det misstänks bero på att allergenerna lätt fastnar på kläder och förs vidare på det viset. I viss mån kan eventuellt mängden kattallergen i hemmet minskas genom noggrann städning och dammsugning, helst dagligen, samt med hjälp av luftrenare. Det avråds från att låta katter vistas i sovrum som tillhör allergiker.

Om katten accepterar att bli badad kan man prova specialschampo som utvecklats för att minska mängden allergen. Katten ska i så fall schamponeras en gång varje till varannan vecka.

Det kan vara möjligt att minska mängden Fel d1 genom kattens diet. Forskning visar nämligen att det går att framställa hönsägg med naturliga antikroppar mot Fel d1 som, om det ges i fodret, binder till och oskadliggör allergenet i kattens saliv. Sådant foder finns dock inte ännu på den svenska marknaden. 

 

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär 2022

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.