Om din hund haltar

Har din hund börjat halta är det ett tecken på att den har ont. Det är alltså viktigt att ta hundens hälta på allvar och utreda den bakomliggande orsaken. Kontakta alltid veterinär om hunden blivit halt.

Allmänt om hälta hos hund

Hälta hos hund kan uppträda plötsligt eller komma smygande. Många gånger är orsaken en okomplicerad mjukdelsskada, som stukning eller sträckning, men det är viktigt att hunden snabbt blir undersökt. Annars finns det risk att missa sådant som kan ge permanenta problem om det inte åtgärdas i tid. Eftersom en haltande hund har ont behöver den komma till veterinär för att få behandling med bland annat smärtlindring

Orsaker till hälta

När en hund haltar på ett ben är det ett tecken på att det gör ont någonstans i benet, tassen eller ibland ryggen. Vanliga orsaker till hälta är klobrott, sårskada, furunkulos, artros, skada i mjukdelar (ligament mm) eller benbrott. Hälta kan även orsakas av utvecklingsrubbningar, genetiska defekter, vissa autoimmuna sjukdomar, infektion samt tumörsjukdom

Klobrott och sårskador

En hund med lite för långa klor har lättare att drabbas av klobrott, men alla hundar kan bryta en klo om de har otur. Både klorna nere på själva tassen och de på sporrarna, som sitter en bit upp på frambenen, kan brytas. Många hundar blir halta vid klobrott på tassen, och det kan även blöda lite. Det kan vara bäst att ta bort den trasiga klon för att få en snabb och komplikationsfri läkning. Läs mer om klobrott här.

Skärsår från glas, metall mm kan skada en trampdyna och orsaka kraftig hälta hos hunden, särskilt om vasst material sitter kvar inne i såret. Det är viktigt att kontrollera djupet på såret, så att inte strukturer i tassens inre delar är skadade, samt att sårhålan är helt fri från främmande material. Även efter ett litet sår kan hunden få långvariga problem om t ex en sena skadats eller när det uppstått bakterieinfektion i såret. Ta hjälp av veterinär för bedömning om du hittar en sårskada i din hunds tass. 

Furunkulos och andra inflammationer i huden

Furunkulos yttrar sig som en liten böld i tassen, oftast mellan två tår. Det förekommer även att hela huden mellan tår och trampdynor är röd och svullen, s k pododermatit. En annan inflammation som kan orsaka ömhet i tassen är klofalsinflammation

Om din hund har hälta på grund av inflammation i tassen behöver den behandlas hos veterinär.

Artros

Hundar kan precis som människor drabbas av artros. Det är en ledsjukdom där brosket långsamt bryts ner, vilket gör att ledens funktion försämras. I takt med att brosket försvinner blottas skelettdelarna inuti leden, vilket medför smärta, som stundtals kan vara svår. Samtidigt är leden inflammerad, vilket ytterligare ökar smärta och obehag. Med tiden blir leden förtjockad och oregelbunden, med benpålagringrar och begränsat rörelseomfång. 

Sjukdomen är progressiv, vilket betyder att den förvärras över tid. Har din hund drabbats av artros kan det ta lång tid innan den ger sig till känna. Det är relativt vanligt att artros upptäcks till följd av att hunden har överansträngt sig eller trampat snett, vilket orsakat att akut inflammation och smärta blossat upp i den sjuka leden. Då blir hunden plötsligt halt. Ett vanligt kännetecken är då att hunden visar tydligast hälta först efter att den har legat och vilat, inte vid själva skadetillfället. 

Misstänker du att din hund lider av artros bör du kontakta veterinär för bedömning. Med rätt diagnos kan du anpassa vardagen lättare efter din hunds behov. Vill du veta mer? Här kan du läsa om artros hos hund.

Benbrott (fraktur)

Benbrott, eller fraktur, innebär att en skelettdel helt eller delvis gått av. Det behövs vanligtvis kraftigt trauma för att skelettet ska gå sönder. En liten hund eller valp kan bryta ben i tassen av att t ex bli trampad eller klämd medan en större hund behöver utsättas för större krafter. Misstänkt fraktur ska alltid bedömas av veterinär så snart det går. 

Här kan du läsa mer om benbrott hos hund.

Utvecklingsrubbning i skelett och leder

En onormal utveckling av skelettet under tiden hunden växer kan leda till s k dysplasi. Dysplasi kan uppkomma i flera leder och innebär att passformen mellan benen i leden är dålig. Höftledsdysplasi är ett tillstånd som innebär att lårbenet har en dålig passform i höftledsskålen. Armbågsledsdysplasi innebär att de olika benen i armbågen passar dåligt ihop. 

En kraftig dysplasi kan ge sig till känna relativt tidigt genom att leden blir så instabil att hundens rörelser påverkas. Det är dock vanligare att hälta uppstår pga osteokondros, när plötsligt en bit brosk har lossnat i den dysplastiska leden, eller att ledens dåliga passform leder till snedbelastning som med tiden orsakar förslitningsskador och artros. 

Andra utvecklingsrubbningar är exempelvis patellaluxation, dvs att knäskålen sitter lite löst och kan hamna ur läge, tidig knäledsartros hos bland annat boxer, samt Legg-Calvé-Perthes som drabbar höftlederna hos främst små raser. 

Här kan du läsa mer om armbågsledsdysplasi respektive höftledsdysplasi hos hund. 

Skada på mjukdelar och muskler

Kring lederna finns bland annat ledband (ligament), senor och brosk. Detta är mjuka delar som håller ihop skelettet och underlättar rörelse. Mjukdelarna kan ge vika vid onaturlig vridning, t ex om hunden halkar illa eller om den har fastnat och försöker slita sig loss. Även trauma och sårskador kan leda till att mjukdelar skadas. Stukning är en vanlig form av ligamentsskada. 

Korsbandsskada

I varje knä sitter två korsband, som stabiliserar ledens rörelser. Korsband kan rupturera, slitas av, helt eller delvis. Det brukar orsaka påtaglig hälta. Ofta finns en underliggande försvagning i korsbanden, och det kan räcka med ett relativt litet trauma, som en olycklig inbromsning eller felvridning, för att korsbandet ska brista. Här kan du läsa mer om korsbandsskada hos hund.

Senskada

Senorna utgör musklernas infästningar till skelettet. Det är via senorna som muskelkraften överförs så att en led böjs eller sträcks. Om en sena blir skadad kan leden inte böjas alternativt sträckas som den ska (beroende på vilken sena det rör sig om). Därför kan senskador ge onaturliga rörelser eller hållning hos hunden. Senskador hos hund är oftast en följd av trauma/skada eller kronisk överbelastning. 

Andra orsaker till hälta

Ibland är orsaken till hältan att en infektion orsakat inflammation i en eller flera leder och då brukar hunden även ha andra symtom såsom nedsatt allmäntillstånd och feber. Autoimmuna tillstånd orsakas av att det egna immunförsvaret felaktigt attackerar olika vävnader i kroppen. Vissa autoimmuna sjukdomar, såsom immunmedierad polyartrit eller SLE (systemisk lupus erytematosus) kan orsaka ledsmärta. Precis som vid en infektion brukar ofta en hund med autoimmun sjukdom visa fler tecken på att den mår dåligt. Ofta ses nedsatt allmäntillstånd och feber, och den kan också ha symtom från andra organ i kroppen. 

Panosteit är en sjukdom som medför sjukliga förändringar i benmärgen samt benhinneinflammation hos växande hundar, främst av större raser. Tillståndet ger upphov till smärta och hälta.

Cancertumörer i skelett eller i leder orsakar smärta och kan även medföra en försvagning i skelettet, som då lättare drabbas av benbrott (frakturerats). Här kan du  läsa mer om skelettcancer hos hund.

Så ser du tecken på att din hund haltar

Tecken på att din hund är halt kan variera i grad och uttryck.

Den kan: 

  • helt undvika att belasta ett ben (kallas även blockhälta)
  • avlasta ett ben när den rör sig, står stilla eller sitter. Ofta är hältan tydligare i skritt än när hunden rör sig snabbt. Avlastningen kan vara svår att upptäcka. I lindriga fall av hälta säger man ofta att hunden “markerar” på ett ben. 
  • uppvisa stelhet, framförallt efter vila
  • ha minskad aktivitetsnivå pga smärta
  • en hund som rör sig felaktigt pga hälta gör också av med mer energi och blir trött fortare än vanligt
  • slicka mycket på ett särskilt område på ben, tass eller rygg
  • ha onormal rörlighet
  • ha ett ben som är deformerat
  • ha ett ben eller led som är svullet, varmt och ömt

När bör jag söka vård för min halta hund?

Hälta bör undersökas så snart som möjligt hos veterinären. Är det en valp eller ung, växande hund kan en tidig diagnos och behandling vara avgörande för hundens framtida funktion. Dessa bör komma till veterinär akut. Även vid kraftig hälta/blockhälta bör hunden få hjälp akut. En vuxen hund med lindrig hälta bör bli undersökt inom en eller ett par arbetsdagar. 

Du är alltid välkommen att kontakta din lokala veterinär eller AniCura-appen för diskussion om din hund blivit halt. 

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär, 2022

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

En digital valpskola för dig och din valp

I AniCuras digitala Valpskola hjälper vi dig som kommande eller ny hundägare med hur du skall ta hand om din nya familjemedlem. Här hittar du tips, råd och fakta som kan vara bra att ta del av innan valpköpet och när du väl fått hem din nya valp. De månatliga nyhetsbreven är anpassade efter valpens ålder. Anmäl dig och din valp kostnadsfritt idag så får du 20% rabatt på ett butiksköp samt vaccination!
Anmäl din valp till valpskolan här

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.