Smärtlindring hund

Smärta är viktigt att behandla och i möjligaste mån förebygga. Hos oss kan din hund få smärtstillande läkemedel i samband med operationer och andra ingrepp. Du kan också få recept på smärtstillande efter att din hund har blivit undersökt av veterinär.

Vad finns det för fördelar med smärtlindring för hund?

Hundar kan precis som människor känna smärta. Den som någon gång har skadat sig, haft huvudvärk eller tandvärk vet hur stor negativ påverkan smärta kan ha på välbefinnandet. Att ge smärtlindring till en hund som har ont är en nödvändig åtgärd för att förhindra lidande.

Smärtlindring är också viktig för att normala kroppsfunktioner, som att sova, vila, dricka och äta, ska fungera normalt. Studier har visat att smärta kan fördröja återhämtning och läkning efter en skada eller operation. En god smärtlindring medför att patienten får en snabbare återhämtning och att sårläkning påskyndas.

Vilka är nackdelarna med smärtlindring för hund?

Den största nackdelen med smärtlindring är risken för att hunden ska få biverkningar av medicinen. Risken för biverkning bedöms från fall till fall, och veterinären anpassar behandlingen för varje individ. En del läkemedel passar inte ihop med smärtstillande läkemedel. Det är viktigt att informera veterinären om ifall hunden står på någon annan läkemedelsbehandling, som till exempel kortison.

Är smärta ett bra sätt att få en skadad hund att hålla sig lugn?

Ibland framförs argumentet att en skadad eller nyopererad hund behöver känna smärta för att den inte ska råka förvärra en skada, till exempel vid diskbråck eller efter en bukoperation. Att avstå från att ge hunden smärtlindring är aldrig ett bra sätt att hantera eventuell skaderisk. Istället bör man se till att hunden inte ges möjlighet att kunna överanstränga eller skada sig, till exempel genom att hålla den i ett begränsat utrymme, förhindra att den hoppar eller går i trappor, och se till att den enbart får korta koppelrastningar under konvalescensen.

Vilka läkemedel används vid smärtlindring hos hund?

Smärtstillande läkemedel har olika mekanismer och delas in i olika kategorier. Till hundar används i första hand opioider och antiinflammatoriska läkemedel. Läkemedlen ges antingen som injektioner eller via munnen i flytande form eller tablettform.

Opioider

Opioider är narkotikaklassade läkemedel som ofta används som smärtlindring till djur med måttlig till svår smärta. Dessa läkemedel lindrar smärta mycket bra och används ofta vid kirurgi i skelettet och andra smärtsamma ingrepp. Djuren blir oftast lite trötta och dåsiga av opioider och kan få stora pupiller. En del hundar kan bli lite oroliga och gnälla av läkemedlet, vilket kan vara svårt att skilja från en smärtupplevelse. Det förekommer också att hundar blir lite illamående och inte vill äta.

Antiinflammatoriska läkemedel

Dessa läkemedel ger smärtlindring genom att minska svullnad och inflammationen i vävnaderna. Hundar som har känslig mage/tarm kan ibland utveckla biverkningar som illamående och diarré.

Smärtstillande medicinering hemma

Om din hund visar tecken på att ha ont behöver den bli undersökt av en veterinär som kan bestämma lämplig behandling. Smärtlindring är ofta en del av behandlingen, tillsammans med andra åtgärder som exempelvis vila, fysioterapi eller viktnedgång.

Alla läkemedel för djur är receptbelagda och det läkemedel som din hund får recept på är utvalt för just din hunds situation. Följ ordinationen noga och var uppmärksam på om hunden får några symtom som skulle kunna vara negativa sidoeffekter av behandlingen, till exempel illamående. Kontakta i så fall veterinär. Du får aldrig överlåta din hunds mediciner åt någon annan hund. Tänk också på att medicinen ska förvaras oåtkomligt för barn och andra djur.

All medicinering ska vara ordinerad av veterinär

Observera att du aldrig får ge din hund smärtstillande medel eller andra receptbelagda läkemedel som inte en veterinär har ordinerat. Dels behöver man ta reda på orsaken till hundens smärta så att den kan åtgärdas, dels kan medicineringen i sig innebära en fara för hunden.

Läkemedel för människor kan orsaka allvarlig förgiftning, och även smärtstillande medel som är avsedda för hundar kan vara farliga för vissa individer, till exempel om de är uttorkade, har nedsatt funktion i lever eller njurar, eller har känslig mage.

Smärtlindring i samband med operation

Smärtlindring ges vanligtvis före operativa ingrepp. Anledningen till detta är att hunden får en mindre smärtupplevelse om smärtlindringen ges innan smärtan uppstår. Vanligtvis ges smärtlindringen i samband med det lugnande läkemedlet hunden får innan den sövs ned. Det är ganska vanligt att hundar får smärtlindring även efter en operation, som en injektion på kliniken och/eller läkemedel som du ska ge hund hemma. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.