Artros hos hund

Artros har ofta genetiska orsaker hos hund. Eftersom tillståndet kommer smygande anpassar sig vanligtvis hunden till situationen och det kan därför vara svårt att upptäcka att den har ont.

En normal led hos hund består av ledkapsel, ligament, ledbrosk och ledvätska. Senor och muskler omger leden. Ledbrosket är ett komplicerat material som hos den vuxna individen består till 70% av vatten. Näringsämnen som glukos, syre och aminosyror tillförs brosket genom ledvätskan. Ledbrosket är elastiskt och fungerar stötdämpande. De rörliga delarna av leden är inneslutna i en ledkapsel fylld med ledvätska som fungerar som smörjmedel och bidrar till friktionsminskning i leden. Ledvätskevolymen påverkas av rörelsen och trycket på leden. Ledvätskan försörjer ledbrosk och ligament med näring.

Orsak

Orsaken till artros kan vara primär utan kända bakomliggande faktorer, eller sekundär till en ledsjukdom såsom armbågs- och höftledsdysplasi, patellaluxation, osteochondros samt efter trauma såsom korsbandsrupturer eller frakturer. Stora och mellanstora hundraser är särskilt utsatta, men även mindre hundraser drabbas.

Vid artros kan rörelseomfånget bli nedsatt, dels på grund av pålagringar eller förtjockad ledkapsel, dels på grund av smärta i ytterlägen av leden. Senare i utvecklingen kan krepitation (skrapande ljud) höras när benet böjs och sträcks.

Vid nedbrytning av den artrosdrabbade leden kan brosket slitas ner så att det underliggande benet friläggs, vilket vanligtvis leder till smärta. Kroppen kompenserar detta med att bygga på mer ben runt leden för att minska rörligheten och därför också minska smärtan när benen glider emot varandra.

Förändrad muskulatur och överbelastning i andra leder kan vara en följd av det felaktiga belastningsförhållandet som en sjuk led ger upphov till. Detta leder ofta till smärtsamma tillstånd även i muskulaturen som ibland kan vara mer besvärande för hunden än vad ledsmärtan är.

Symtom

Symtomen vid artros kan variera kraftigt. Vid höft- och armbågsledsröntgen av unga hundar kan ibland artros påvisas hos individer som inte visar några tecken på ledproblem. En del hundar med artros kan leva ett obesvärat liv under många år.

De vanligaste symtomen är hälta och stelhet i varierande grad. Hälta och stelhet ses oftast när hunden reser sig efter vila. Det är vanligt att hältan och stelheten minskar när musklerna blir varma. Ofta blir hältan förvärrad efter kraftig motion, lek eller arbete. Graden av hälta och stelhet kan även variera efter årstiderna.

På grund av smärta och stelhet är hundar med artros ofta ovilliga eller oförmögna att utföra vissa rörelser eller arbetsmoment som att resa sig, hoppa, gå i trappor, eller att exempelvis utföra jakt eller bruksarbete.

Tidigt i utvecklingen av artros är det vanligt att hunden haltar av och till. Senare kan smärtan bli mer kontinuerlig, även i vila. Det kan visa sig genom att hunden inte kommer till ro och byter ställning, vankar omkring på natten, och flåsar.

Andra symtom kan vara:

  • Ovillig att leka eller kommer efter vid promenad
  • Smärta vid beröring
  • Ändrar sitt beteende
  • Slickande och gnagande på utsatta kroppsdelar
  • Trötthet
  • Minskad aptit
  • Ökad oro

När bör veterinär uppsökas?

Om hältan inte har blivit bättre inom 14 dagar trots vila eller om hunden visar symtom enligt ovan utan att bli bättre av artrosråd.

Hur ställs diagnosen?

Artros karakteriseras av ledsmärta, inskränkt ledrörlighet, ledfyllnad och en varierad grad av inflammation och hälta.

Som tidigare nämnts är muskelömhet mycket vanligt förekommande vid artros. En muskel eller muskelgrupp kan vara spänd eller ömmande som följd av att hunden avlastar den smärtande leden. Vid artrosbesvär i bakbenens leder är det mycket vanligt med spänd och ömmande ryggmuskulatur på grund av långvarig felbelastning.

Efter klinisk undersökning kan vidare undersökning med röntgen utföras för att eventuellt ge en djupare förståelse av åkomman och hur den kommer att utvecklas. Det är inte helt ovanligt att osteochondros (utvecklingsrubbning i skelettet) är en orsak till artros. Vissa leder är mer utsatta än andra. De vanligaste drabbade lederna är armbågsled, höftled, knäled, tåled och hasled. Mindre vanliga leder är bogled och handlovsled.

Vid diagnos kan behandling, motion och diet specialanpassas för att uppnå bästa resultat för hunden.

Medicinsk behandling

En viktig del i behandlingen av artros är att minska inflammationen. Med rätt vald medicinering brukar en lindring av besvären och en förhöjd livskvalitet vanligtvis uppnås. En del hundar klarar sig utan inflammationshämmande och smärtlindrande medicin.

Vad kan man själv göra?

Motion

För att minska problemen med artros och eventuellt fördröja dess utveckling bör hunden motioneras förnuftigt. Hunden mår ofta bättre av många korta promenader än en lång. Hunden bör få lika mycket motion alla dagar i veckan med samma rutiner hela året om och mjukt underlag rekommenderas.

Inför mer krävande motion eller aktiviteter är det viktigt med uppvärmning för att minska risken för skador. Tänk även på att ”värma ur” med en lugn promenad efter hårdare fysisk aktivitet för att musklerna effektivt skall kunna göra sig av med slaggprodukter. Låt aldrig hunden bli liggande i en kall bil för länge före eller efter träning.

En hund med artros får gärna röra sig mycket, och det viktigaste är att träningen höjs succesivt. Korta promenader kan vara bra att börja med, och allt eftersom stelheten försvinner och muskulaturen ökar, kan intensiteten i träningen öka och promenaderna förlängas.

Vid artros bör vild lek med andra hundar, träning på hårt underlag, cykelmotion eller andra häftiga aktiviteter som bollkastning undvikas.

Hundar med artros är ofta rädda för att halka. Om de halkar kan deras tillstånd försämras drastiskt. Försök att undvika att rasta hunden där det kan finnas hala isfläckar på vintern.

Nutrition och kosttillskott

Det finns fodertillskott som innehåller både glukosamin och kondroitinsulfat som är viktiga byggstenar vid bildandet av nytt brosk och de förekommer normalt i kroppen. Det finns dock inga tillförlitliga vetenskapliga studier som visar att kosttillskott lindrar symtom vid artros vare sig hos hund eller hos människa.

Övervikt

Ökad mekanisk belastning på grund av övervikt kan påskynda destruktionen av ledbrosk vid artros. Viktminskning har vid en studie på hund visats ge minskad smärta och minskat behov av medicinering hos patienter med artros.

Om hunden är överviktig finns det specialfoder med mindre fett och mer fibrer som gör att viktreduceringen kan gå fortare och enklare. Chansen att lyckas med viktreduceringen ökar avsevärt om hunden regelbundet kontrollvägs tillsammans med kostrådgivare på djursjukhus eller djurklinik.

Övriga tips

På vintern är det bra att använda täcke på hunden för att hindra att musklerna blir kalla och stela. Vintern kan även utnyttjas genom att låta hunden pulsa i snön korta stunder för att träna sina muskler.

För att göra det mindre smärtsamt för lederna är det bra om djuret får ligga på mjukt underlag hemma. Mattor hindrar att hunden halkar.

Rehabilitering visar ofta mycket goda resultat vid artros, särskilt i kombination med övrig behandling. Avsikten med rehabilitering är att förhindra ytterligare stelhet i ledkapseln och muskulatur som följd av inaktivitet och att återställa full rörlighet. Rehabilitering kan också bryta spänningstillstånd i muskulaturen samt återställa muskelmassa och muskelstyrka samt kan ha smärtlindrande effekt. Flera olika tekniker används som rehabilitering.

Massage är en avslappnande mjukdelsbehandling som normalt förbättrar cirkulation i muskulaturen. Massagen kan lösa spänningar i muskulaturen och sätter vanligen igång frisättning av kroppens egen smärtlindring. Massagen gör att muskler och senor blir mer elastiska och det kan ha en avslappnande inverkan på det autonoma nervsystemet vilket kan göra hunden mindre stressad och nervös. Denna behandlingsform är ofta uppskattad av både hunden och dess ägare.

Stretching kan underlätta återhämtningen för ansträngd muskulatur genom att kontrakturer (sammandragna muskler) normalt släpper. Därigenom brukar rörelseomfånget öka och smärtan minska. Musklerna bör vara uppvärmda genom till exempel en promenad innan stretching.

TENS (elektroterapi) används vid både akuta och långvariga smärttillstånd, framförallt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, inre organ eller i nervsystemet.

Akupunkturbehandling är en behandling som kan utföras vid smärta i muskler, leder, senor, ligament och skelett och genomförs med fördel som komplement eller som alternativ till annan medicinsk behandling såsom antiinflammatoriska läkemedel.

Vattenträning ger en mycket effektiv muskel- och rörelseträning med minimal belastning av lederna och är därför lämplig för hund med artros. Vid kroniska besvär kan vattenträningen bidra till att hunden upptäcker att den vågar använda den annars påverkade kroppsdelen. Vattenträning ger vanligtvis också en ökad muskelstyrka och ökad kondition.

Träning i vattnet kan ske i en Water Tread-Mill (vattentrask) som är en vattenburen träningsanläggning där hunden går på ett rullband med vatten. Vattennivån höjs eller sänks efter önskat behov. Gåträning i vatten stärker hela den längsgående ryggmuskulaturen och benmuskulaturen mycket effektivt och stimulerar hela rörelseapparaten.

Ibland kan simning i pool vara att föredra vid artros då den troligen behöver simma regelbundet under hela hundens liv. Simning är även bra för hundar som är överviktiga. Lederna belastas minimalt och hunden går vanligtvis snabbare ner i vikt.

Både simning och Water Tread-Mill träning upplevs ofta som positiva och lustfyllda för hunden.

Övrig träning

”Vacker tass” kan tränas om hunden har problem med frambenen och sitt-stå övningar om hunden har problem med bakbenen. Att låta hunden gå i en hinderbana med låga hinder, kan hjälpa hunden att lättare lyfta på benen och att öka precisionen. Hunden bör gå sakta över hindren, inte hoppa. Hindren kan höjas allt eftersom hunden blir bättre på att lyfta benen.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

mobility-c2p-.jpg pd-20canine-20jd-20medium-20front-20high_9_58_1.jpg  xflexadin_advanced_1.jpg.pagespeed.ic.WIS3Ic1adr.jpg

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.