Klofalsinflammation hos hund (paronychi)

Paronychi, eller klofalsinflammation, innebär att de mjukdelar som omger klon har blivit inflammerade. Tillståndet kan ha flera olika orsaker. Vanligtvis föreligger en bakterie- eller svampinfektion i klofalsen.

Klofalsinflammation kan uppkomma i samband med kloskada. Det är ofta en följd av att hunden har slickat på den skadade klon och tån, så att vävnaden blivit irriterad och mottaglig för infektion med bakterier eller svampar från hundens mun, hud eller omgivning. Det förekommer även att hundar drabbas av inflammation i flera klor, eller av återkommande problem, och då bör man utreda om hunden har någon underliggande sjukdom som banar vägen för inflammation. Till exempel kan olika ämnesomsättningsrubbningar (diabetes mellitus, Cushings sjukdom m fl) såväl som autoimmuna sjukdomar öka risken för klofalsinflammation, liksom allergier samt tumörsjukdomar.

Symtom

  • Rodnad, svullnad och ömhet kring en eller flera klofalsar
  • Sekret från klofalsen, som kan vara illaluktande
  • Hunden slickar mycket på klo och tå
  • Eventuellt hälta
  • En eller flera lösa klor

Diagnos

Veterinären gör en allmän klinisk undersökning inklusive genomgång av bland annat lymfknutor och samtliga klor. Detta för att avgöra om det är mer än en klo som är drabbad, vilket har betydelse för den fortsatta utredningsgången. Ofta tas prover från klofalsen, för att undersöka förekomst av bakterier eller svampar med hjälp av mikroskop.

Om hunden har besvär i flera klor eller återkommande/svårläkta kloinflammationer kan ett vävnadsprov (biopsi) tas från den sjuka vävnaden för att skickas på laboratorieanalys. Det kan även bli aktuellt att ta blodprover för att utreda om hunden har någon underliggande sjukdom.

Behandling

Om klon sitter löst avlägsnas den så att ny och frisk klovävnad kan växa ut. Sitter klon mycket löst kan den eventuellt tas bort direkt, men vanligen behöver hunden ges lugnande innan, eftersom ingreppet kan vara smärtsamt. Infektionen behandlas med tvätt med medicinskt schampo. Vilken sorts schampo som väljs beror på vilken sorts mikroorganism som påvisats. Ibland ges även en allmän antibiotikabehandling. Hunden får också antiinflammatoriska och smärtstillande medel. Om hunden vill slicka på klon måste den ha på sig krage, för att inte läkningen ska fördröjas eller en ny infektion uppkomma.

Om klofalsinflammationen visar sig vara en följd av annan sjukdom behandlas även den underliggande sjukdomen.

Prognos

I fall av okomplicerad klofalsinflammation har hunden normalt en ny och frisk klo inom någon månad. Om hunden har en underliggande sjukdom beror prognosen på hur väl den sjukdomen kan kontrolleras.

Förebyggande

Undersök din hunds tassar och klor regelbundet, och var uppmärksam på om hunden slickar mycket på sina tassar. Vid tecken på klofalsinflammation eller klobrott, uppsök veterinär.

Klipp klorna ofta – förvuxna klor ökar risken för kloskada och inflammation.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.