Hur gammal ska valpen vara när du hämtar den?

Enligt svenska djurskyddsbestämmelser får en valp inte vara yngre än 8 veckor när den lämnar sin mamma för att flytta till ett nytt hem. Men de allra flesta uppfödare låter gärna dig som valpköpare komma på besök och träffa valpen dessförinnan.

Svenska djurskyddsbestämmelser innehåller regler för hur hundvalpar ska skötas om. De ska hållas i en lugn och trygg miljö, och de ska vara med sin mamma (eller amma, dvs en annan hund än den biologiska valptiken) fram till 8 veckors ålder. Under den första tiden är de beroende av mamman för både mat och omvårdnad, men mot slutet av perioden är valparna i regel avvanda.

Valpens första tid i livet

Det händer mycket i valpens utveckling under de första levnadsveckorna. En liten valp är väldigt beroende av sin mamma, både fysiskt och mentalt. Genom diandet får den inte bara ett starkt immunförsvar, det skapar också en viktig anknytning till mamman. De första 3 till 4 veckorna ska tiken lämnas ifred med sin kull så mycket som möjligt, och uppfödare brukar inte vilja låta tilltänkta valpköpare komma på besök ännu.

Den första tiden lär sig valpen mycket om hur den ska bete sig runt andra hundar. Den blir tillrättavisad av sin mamma, den lär sig att kommunicera med sina syskon och att tolka andra hundars kroppsspråk. Det lägger grunden för valpens sociala kompetens senare i livet. 

Innan den lämnar boet behöver valpen också bli avvand från modersmjölken och ha gått över till fast föda. Tiken brukar själv dra sig undan från valparna successivt, och uppfödaren börjar ge dem smakportioner, från att de är ca 1 månad gamla. 

Första besöket

Även om valpen inte får flytta från uppfödaren förrän tidigast när den är 8 veckor gammal, är det bra att besöka din framtida hund tillsammans med tiken i deras hemmiljö. Vid tidigast 4 till 5 veckors ålder är valparna redo för ny mänsklig kontakt.

Vid besöket får du får möjlighet att se hur valparna tas om hand, och att hälsa på din egen blivande hund. En väl omhändertagen valplåda och en lugn valpkull tyder på goda förhållanden. Du har också tillfälle att ställa frågor till uppfödaren om valpen och föräldrarna, och kanske be om tips inför din framtida roll som hundägare. 

Var lugn och försiktig när du hälsar på valparna. Respektera att många uppfödare helst inte vill att valparna blir upplockade eller hanterade för mycket. Ett besök gör starkt intryck på en liten valp. 

Är uppfödaren motvillig?

Om en uppfödare inte vill låta dig komma och hälsa på före leverans bör du vara på din vakt. Det kan finnas en rimlig förklaring, men ibland är det ett tecken på att något inte stämmer, t ex att det rör sig om en smuggelhund. 

Hur gammal ska valpen vara när man hämtar den?

Du får tidigast hämta valpen vid 8 veckor. Det kan gå att få dispens för att hämta valpen en dag eller två tidigare, men det kräver skriftligt intyg från veterinär, samt skriftlig ansökan till SKK, om uppfödaren är med där.

Kan man hämta valpen innan den är 8 veckor gammal?

Den ålder som är angiven i Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter, dvs 8 veckor, går det enligt lagstiftaren att rucka lite på. Om valpen är avvand och vid god hälsa kan det gå att hämta valpen en eller ett par dagar tidigare. Det är veterinär som gör bedömningen av om valpen är mogen att skiljas från mamman eller ej, och det ska intygas skriftligt. 

Många seriösa uppfödare är även med i SKK, Svenska Kennelklubben, och här är reglerna ännu lite strängare. Förutom veterinärintyg ska uppfödaren också ansöka skriftligt hos SKK om dispens för att leverera valpen någon enstaka dag för tidigt.

Även om en 8 v-valp är frisk och stark för sin ålder, är den mycket känslig för både miljöfaktorer och smittämnen. Själva flytten och transporten till nya hemmet utgör en stor stressfaktor för valpen, och det är lätt hänt att en vilande smitta blossar upp så att valpen blir sjuk. 

För att ge din hund de bästa förutsättningarna för att klara av flytten bör du undvika att hämta den för tidigt. 

När får man senast hämta sin valp?

Det finns inga egentliga nackdelar med att hämta din valp senare än vid 8 veckor. Tvärtom kan det vara positivt, eftersom valpen då får spendera mer tid med sin mamma och sina kullsyskon, och därigenom fortsätter att lära sig sociala beteenden. 

En äldre valp behöver inte ha svårare att knyta an till dig som ny ägare bara för att den har varit hos uppfödaren längre tid. Tvärtom kan det innebära valpen är tryggare och mognare. Det är lättare för en äldre valp att anpassa sig väl till ett nytt hem, än för en valp som är för ung för att flyttas. 

En valp som är lite äldre, kanske 10 eller 12 veckor, är mer utvecklad och brukar ha lättare att lära sig kommandon. Den har större chanser att snabbt bli rumsren, och den har en större trygghet inför ensamhetsträningen

Det du behöver tänka på om du planerar att hämta valpen när den är lite äldre, är att socialiseringstiden, alltså perioden då valpen är väldigt mottaglig och anpasslig för nya intryck, närmar sig sitt slut. Efter 14 - 16 veckors ålder kan det bli lite svårare att vänja valpen vid helt nya miljöer. Många gånger har dock valpen fått socialisering genom uppfödaren.

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär, 2022

 

Kontakta en veterinär

En digital valpskola för dig och din valp

I AniCuras digitala Valpskola hjälper vi dig som kommande eller ny hundägare med hur du skall ta hand om din nya familjemedlem. Här hittar du tips, råd och fakta som kan vara bra att ta del av innan valpköpet och när du väl fått hem din nya valp. De månatliga nyhetsbreven är anpassade efter valpens ålder. Anmäl dig och din valp kostnadsfritt idag så får du 20% rabatt på ett butiksköp samt vaccination!
Anmäl din valp till valpskolan här

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.