Tandlossning hos katt

Tandsten och tandlossning, så kallad ”parodontit” är vanliga hos katt. Bakterier koloniserar tunna mjuka beläggningar av bland annat matrester på tändernas yta. Dessa så kallade ”plack”, blir med hjälp av saliv förkalkade och bildar tandsten.

Det angränsande tandköttet angrips ofta av bakterierna och katten kan få en tandköttsinflammation, gingivit. Till en början kan tandköttsinflammationen vara lokal, runt en eller ett par tänder, men så småningom drabbas vanligen allt större delar av munhålan. På tänderna kan tjocka lager av tandsten bildas och tandköttet blir ofta rött och lättblödande. Även käkbenet som tanden sitter fast i drabbas så småningom av inflammationen varavid tandbenet bryts ner.

Djupa fickor mellan tand, tandköttet och tandben gör det lättare för bakterierna att växa till och tanden börjar att tappa sitt fäste. I de djupa fickorna är miljön för bakterier särskilt gynnsam och i vissa fall kan elaka förruttnelsebakterier som inte tål syre, anaeroba bakterier, få fotfäste. Då kan sjukdomen förvärras mycket snabbt och många tänder kan på kort tid bli lösa på grund av att käkbenet runt tanden lösts upp.

Symtom

Många söker hjälp för att katten luktar illa ur munnen. Djurägaren kan se tandsten och ibland uppleva att katten äter sämre än tidigare eller inte äter alls. Tandlossning kan också visa sig genom att katten kan ha svårigheter med att tugga hård mat och kan i samband med foderintag få lättblödande tandkött.

Vilka katter drabbas?

Det är inte bara gamla katter som drabbas, även om de är i majoritet. Vissa kattraser och framför allt vissa individer är mer drabbade. Tandsjukdomen FORL är förmodligen väl så vanlig som parodontit hos katter och ofta förekommer de samtidigt.

Utveckling

Har tandlossningssjukdomen gått långt, går vissa tänder inte att rädda på grund av otillräckligt fäste i käkbenet. I de djupa fickorna, runt en eller flera av tandens rötter, frodas bakterierna och sjukdomen kan fortsätta. Det är då stor risk att katten har tandvärk eller att det gör ont när katten tuggar. Blödningar och fistelbildningar är inte ovanliga när det gått så här långt.

När tandlossningen är långt gången det vanligtvis bättre att dra ut de drabbade tänderna. Det finns risk att det annars orsakar ett långt lidande för katten. Är fickorna inte så djupa kan förloppet normalt stoppas upp genom en kombination av rengöring under narkos och förebyggande åtgärder. Kanske kan tandköttet få fäste mot tandroten igen, det förlorade käkbenet kan emellertid inte återbildas. Det är alltså viktigt att komma till behandling så tidigt som möjligt.

Behandling

Den tandsten som är mest skadlig sitter dold under tandköttskanten. Det är där bakterierna som orsakar tandlossningssjukdomen växer. Skrapning med tandstensskrapa på vaken katt gör inte mycket nytta för att förhindra att sjukdomen avancerar. Tvärtom kan det dölja hur allvarligt läget är om bara den synliga tandstenen tas bort och det inte blir rent under tandköttskanten.

För att kunna utföra en professionell tandrengöring så behöver katten vara sövd. Då finns det möjlighet att dra ut lösa tänder och tänder med långt gången tandlossning. Även tänder som är frakturerade eller som sitter så illa placerade att de ger problem för tänderna intill, kan behöva dras ut. Det är inte ovanligt att betydligt fler tänder än de som upptäcks i samband med den kliniska undersökningen måste dras ut, vilket upptäcks i samband med narkosen.

För att kunna följa utvecklingen av sjukdomen, och kunna avläsa resultatet av behandlingen och eftervården, mäts vanligtvis tandfickorna runt varje tand i samband med tandstensborttagningen. Detta noteras i en tandjournal som är lätt att följa upp vid behov.

Det är också viktigt att få en uppfattning om hur mycket behandling katten behöver, och eventuellt planera för en uppdelning av behandlingen till flera behandlingstillfällen. Upprepade tandbehandlingar vid parodontit utförs lämpligen när flera tidskrävande åtgärder behöver utföras, som t ex extraktion av flera stora tänder.

Röntgen

Röntgen är ett värdefullt hjälpmedel i behandlingen av parodontit. På så vis kan utvecklingen av parodontiten följas och smärtsamma processer som t ex bölder vid tandrötterna lättare upptäckas. Även den typ av sjukdom som katter kan drabbas av (FORL), som bryter ner tanden inifrån och orsakar smärtsamma hål, kan upptäckas tidigt med hjälp av tandröntgen.

Förebygga

Att förebygga är den bästa metoden för att slippa tandlossningssjukdom. Även om några tänder redan är drabbade, kan sjukdomen förebyggas och förhindras att breda ut sig och fler tänder drabbas av parodontit. Daglig tandbortsning på din katt är det effektivaste sättet att förebygga. Kom ihåg att titta katten i munnen regelbundet.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.