TR hos katt

Tooth resorption (TR) är en tandnedbrytningssjukdom. Tidigare benämndes tillståndet som FORL, en förkortning för Feline Odontoclastic Resorptive Lesions.

Studier tyder på att TR är en mycket vanlig tandsjukdom hos våra katter. Förmodligen är mer än var tredje katt drabbad och ju äldre katten är desto större risk är det att den är drabbad av sjukdomen. TR ses ärven hos vilda kattdjur. Undersökningar tyder på att förekomsten av sjukdomen ökat under de senaste årtiondena.

TR är en mycket smärtsam sjukdom där tandens emalj bryts ned och den underliggande tandvävnaden blottas – det uppstår hål i tänderna.

Orsak

Odontoklaster är kroppens egna celler och samarbetar normalt sett med odontoblaster i det ständigt pågående arbetet att bygga om benvävnaden i och runt tänderna. Odontoklasterna bryter ner och odontoblasterna bygger upp vävnad. Vid TR sker en nedbrytning av den friska tandens yta, något som i normala fall endast sker när mjölktänder ska fällas. Vad som sätter igång denna sjukliga nedbrytning är än så länge okänt.

Symptom på TR hos katt

Sjukdomen drabbar vanligtvis kindtänderna, men alla tänder kan drabbas. Hos en del katter drabbas endast någon enstaka tand medan andra får omfattande förändringar på flertalet tänder.

Ofta påbörjas nedbrytningen av tanden vid tandhalsen vilken befinner sig under tandköttskanten. Tandköttet i området blir ofta rött, lite svullet och lättblödande och ibland ses tandköttet krypa upp över tandens utsida för att försöka täcka det hål som bildats efter nedbrytningen. Så småningom blir förändringen mycket smärtsam och katten visar ofta smärta då det drabbade området vidrörs. Den kan till exempel darra till med underkäken, klappra med tänderna eller rygga undan.

Katter är många gånger bra på att dölja smärta och det kan vara svårt att upptäcka att katten har ont i munnen. Ibland noterar djurägaren att katten äter sämre, har svårigheter att tugga, undviker hård eller kall mat eller dreglar. Katten kan bete sig avvikande genom att dra sig undan eller uppvisa irritation. Många katter har långt gångna förändringar innan de upptäcks och åtgärdas, och har då som regel haft långvarig smärta.

Diagnostik

Då TR-skadorna kan sitta under tandköttskanten kan de vara omöjliga att upptäcka med blotta ögat. För att bedöma kattens tänder behöver tänderna inklusive rötterna röntgas. För denna undersökning behöver katten sövas. Vid minsta misstanke om att katten kan vara drabbad av TR är det av yttersta vikt att veterinär kontaktas så att katten kan undersökas.

Behandling

Det finns inga kända metoder för att förebygga TR eftersom det fortfarande är okänt vad som orsakar sjukdomren.

En katt som drabbats av TR undersöks under narkos med sondering av tandfickor och röntgen av samtliga tänder. Tänder som är så pass skadade att de bedöms orsaka smärta hos katten måste dras ut. I vissa fall kan själva tandkronan amputeras som ett alternativ till att dra ut tanden. Tandens rot lämnas då kvar i käkbenet och tandköttet sys ihop över roten. Tänder med små förändringar kan eventuellt lämnas kvar, men det kräver regelbundna uppföljande kontroller med röntgen eftersom sjukdomen oftast förvärras med tid och tanden kan behöva avlägsnas vid senare tillfälle.

TR är en sjukdom som efterhand kan drabba nya tänder hos katten. Som djurägare måste man vara observant på en katt som behandlats för TR eftersom risken är förhållandevis stor att den behöver ytterligare åtgärder framöver. Dessa katter bör undersökas regelbundet med röntgen av tänderna för att undvika att de drabbas av smärtande tillstånd på nytt.

Känner du dig osäker?

Boka in ett veterinärbesök så tar vi en titt på just din katt!

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.