Parvo hos hund

Parvoinfektion hos hund orsakas av parvovirus. Det är ett virus som infekterar hundens mage och tarm. Viruset sprids med avföringen från en smittad individ under ca två veckor. Smittan sprids redan innan hunden får symtom.

Parvovirus medför en mycket allvarlig infektion som kan vara livshotande framför allt för unga individer. De flesta hundar i Sverige är vaccinerade mot parvo varför smittan är relativt ovanlig bland inhemska hundar. Vaccinet skyddar bra mot parvosmitta.

Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva flera år i miljön. Det är därför viktigt att även vaccinera hundar som inte träffar så många andra hundar, då ägaren potentiellt kan ta med sig virus hem på sina kläder och skor.

Symtom

Infektion med parvovirus ger ofta hög feber, kraftigt nedsatt allmäntillstånd, kraftiga kräkningar och blodiga diarréer. Unga individer kan även drabbas av inflammation i hjärtmuskeln, vilket dock numera är mycket ovanligt. Diarré kan orsaka kraftig vätskeförlust.

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av avföringsprov där man påvisar virus. Det är ett snabbtest som ofta kan utföras direkt på djursjukhuset/djurkliniken. Man kan dock behöva ta många prover innan man hittar virus hos en infekterad hund.

Behandling

Behandling av en parvovirusinfektion är understödjande med dropp. Vid en misstänkt parvosmitta är det mycket viktigt att upprätthålla rätt hygienrutiner för att minska att fler smittas. Hunden får inte vistas bland andra hundar. All avföring måste plockas upp.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.