Leptospiros

Leptospiros är en sjukdom orsakad av Leptospirabakterier. Bakterien förekommer över i princip hela världen och delas in i mer än hundra undergrupper. Vissa av dessa undergrupper kan orsaka sjukdom av varierande svårighetsgrad hos hund, medan andra inte är sjukdomsframkallande.

Bakterien trivs bäst i förhållandevis varma och fuktiga miljöer och förekommer gärna i stillastående vattenansamlingar som diken och pölar som förorenats med urin från smittade djur. Milda och nederbördsrika årstider gör förhållandena mer gynnsamma för bakterien. Vid minusgrader och vid torr väderlek dör bakterierna snabbare. På grund av vårt klimat är sjukdomen relativt ovanlig i Sverige.

Så smittar leptospiros

Smitta sker främst via urin från infekterade djur och de mest relevanta smittvägarna här i Sverige är andra hundar eller råttor som bär på bakterien. Leptospiros är i första hand inte en kontaktsmitta och en hund blir inte smittad av att hälsa på en annan hund eller bo i samma hem. Leptospirabakterier infekterar djur genom slemhinnor och hudskador. Många hundar som träffar på smittämnet insjuknar inte med kliniska symtom.

Leptospiros är en så kallad zoonos, dvs. den kan spridas mellan djur och människor.

Symptom på leptospiros

Om hunden insjuknar är det vanligaste att infektionen förlöper med milda influensaliknande symtom. Hundar kan dock drabbas av mer allvarlig sjukdom vilken kan bli livshotande och dödsfall förekommer. De typiska symptom som ses vid allvarlig sjukdom är nedsatt allmäntillstånd och feber tillsammans med ökad törst och minskad aptit. Kräkningar kan förekomma. De organ som framförallt drabbas hos hund är lever och njurar och efter genomgången svår sjukdom kan kvarstående nedsatt organfunktion förekomma. Denna form av svår sjukdom är ovanlig i Sverige.

Vaccination mot leptospiros

De flesta hundar i Sverige behöver inte vaccineras regelbundet mot leptospiros. I områden där det återkommande ses kliniska fall av leptospiros, eller i samband med ett misstänkt ökat antal sjukdomsfall inom ett område, kan det vara aktuellt att vaccinera. Det är viktigt att känna till att vacciner mot leptospiros inte ger ett fullständigt skydd mot infektion och hundar som är vaccinerade kan också sprida Leptospirabakterier.

För hundar som reser utomlands kan det vara aktuellt att vaccinera eftersom sjukdomen är vanligt förekommande i många europeiska länder.

Grundvaccination görs genom två vaccinationer med 4 veckors mellanrum. Effekten av dessa vacciner är relativt kortvarig varför vaccinationen bör planeras in en kortare tid innan resa, för att hunden ska ha så bra skydd som möjligt under utlandsvistelsen.

För mer information om sjukdomen se SVA:s hemsida, www.sva.se

Kontakta en veterinär

Om du tror att symtomen stämmer på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.