Vaccination hund

I Sverige rekommenderas vaccinering mot valpsjuka, parvovirus och smittsam leverinflammation. Många hundar i hundtäta miljöer vaccineras även mot kennelhosta, och vid utlandsresa kan det bli aktuellt med andra vaccinationer.

Vilka sjukdomar behöver min hund vaccineras mot?

Valpsjuka, parvo och smittsam leverinflammation är tre allvarliga sjukdomar som förekommer i Sverige. De orsakar några enstaka sjukdomsfall varje år. Rekommendationen är att alla hundar ska vara vaccinerade mot de här sjukdomarna - både för att skydda den enskilda hunden och för att ge flockimmunitet. Vid flockimmunitet är antalet immuna individer så stort att en smitta inte kan få fäste och orsaka sjukdomsutbrott.

Utöver de allvarliga smittorna går det också att vaccinera hunden mot kennelhosta. Framför allt äldre hundar, valpar och nedsatta djur riskerar att få svåra symtom vid kennelhosta, men alla hundar kan bli hängiga och riskera att drabbas av komplikationer. Kennelhosta är mycket smittsamt och vanligt förekommande.

En hund som ska resa utomlands måste vara vaccinerad mot rabies. Andra sjukdomar som hunden kan behöva skyddas mot vid utlandsresa är exempelvis leptospiros och leishmanios.

Grundvaccination

Grundvaccinering brukar göras med ett kombinationsvaccin som ger skydd mot följande sjukdomar. Vaccinet brukar förkortas DHPPi:

 • Valpsjukevirus
 • Parvovirus
 • Adenovirus typ 2 (ger skydd mot smittsam leverinflammation och delvis mot kennelhosta)
 • Parainfluensavirus (den vanligaste orsaken till kennelhosta)

Det finns också vacciner där inte parainfluensavirus ingår, samt vaccin mot enbart parvovirus. Det sistnämnda används ibland till väldigt unga valpar, som ibland kan behöva tidigt skydd mot parvovirus. De vaccineras sedan med DHPPi när de blivit tillräckligt gamla.

Grundvaccinationen görs vid två tillfällen med 3-4 veckors mellanrum. Den första sprutan kan ges från 6 veckors ålder men oftast får valpen sin första dos vid 8 veckors ålder och den andra när den är 12-13 veckor gammal. Vid 1 års ålder ges en tredje spruta. Därefter behöver hunden påfyllnadsdoser vart tredje år mot valpsjuka, smittsam leverinflammation samt parvovirus, och varje år mot kennelhosta. Vaccin mot kennelhosta ger ett gott skydd, men det är inte heltäckande eftersom kennelhosta kan orsakas av flera olika smittämnen utöver de som ingår i vaccinerna.

Vad har min hund fått för vaccin?

När din hund vaccineras skrivs det in i hundens journal på kliniken och i ett vaccinationsintyg, eller vaccinkort, som du får med dig hem. Vanligtvis används följande förkortningar:

 • D betyder valpsjuka, efter engelskans distemper.
 • H står för hepatit, det vill säga smittsam leverinflammation.
 • P är förkortning för parvovirus.
 • Pi står för parainfluensa, som är det virus som oftast orsakar kennelhosta.

Dessutom går det att vaccinera mot bordetellabakterien, som också är en vanlig orsak till kennelhosta. Om vaccinet enbart innehåller skydd mot bordetella används förkortningen Bb, och om det ges i kombination med parainfluensa brukar det stå KC.

Det här är de vacciner som oftast används till hundar i Sverige:

 • DHP: Valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus 
 • DHPPi: Valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus, parainfluensa (kennelhosta)
 • Pi: Parainfluensa (kennelhosta)
 • Bb: Bordetella (kennelhosta)
 • KC: Parainfluensa och bordetella (kennelhosta)

Vaccination inför utlandsresa

För hundar som ska resa utomlands krävs ytterligare vaccinationer. Enligt Jordbruksverkets och övriga EU-länders regelverk ska en hund vara ID-märkt, vaccinerad mot rabies och ha ett EU-pass om den ska resa utomlands. Tänk på att vara ute i god tid - för att rabiesvaccinationen ska vara giltig behöver den göras minst 21 dagar före avresa.

I många länder förekommer också smittsamma sjukdomar som är sällsynta i Sverige, som leptospiros och leishmanios. Kontakta oss för mer information om du planerar att resa utomlands med din hund. 

Andra vacciner

Utöver basvaccinationerna kan hundar ibland behöva vaccinskydd mot andra sjukdomar. En dräktig tik kan exempelvis bli vaccinerad mot herpesvirus för att inte valparna ska bli allvarligt sjuka. Här kan du läsa mer om herpesvirus hos hund.

Leptospiros är fortfarande sällsynt i Sverige, men utbrott förekommer ibland. Vid pågående utbrott i ett område kan djurägare vaccinera sina hundar mot sjukdomen. Läs mer om leptospiros här

Det finns även ett vaccin mot borrelia tillgängligt i Sverige. 

Hur går vaccineringen till?

Vid vaccineringen ska din hund vara frisk och kry. Vaccinet ges som en injektion under huden, vanligtvis i nackskinnet. Det är vanligt med lindrig irritation vid injektionsstället efteråt. Vissa kennelhostevacciner ges direkt i nosen eller munnen. Alla vacciner som ges skrivs in i hundens journal. Ofta läggs en påminnelse in, så att du får ett e-postmeddelande eller ett sms i god tid innan det är dags för en påfyllnadsdos.

Vid rabiesvaccinering kontrolleras hundens ID-märkning och vaccinationen skrivs in i hundens EU-pass. Andra vacciner kan antecknas i ett vaccinationsintyg eller i passet.

Hur mår hunden efteråt?

För det mesta märks inga biverkningar efter vaccinering, utom ett kortvarigt obehag vid stickstället. Små valpar kan bli lite trötta efter sprutan, men det brukar gå över till dagen därpå.

Reaktion mot vaccinet

Överkänslighetsreaktion efter vaccinering är ovanligt, men det förekommer. Risken är som störst efter andra och tredje vaccindosen. Du bör ha din hund under uppsikt minst en halvtimme efter att den fått sin spruta. Om hunden visar tecken som matthet/svaghet, nedsatt allmäntillstånd, svullnad i huvudregionen, eller symtom från mage-tarm, kan det vara en reaktion på vaccinet och då ska du genast ta den till veterinär.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.