Våra kliniker går samman till AniCura Sweden AB

Vi vill informera våra kunder att från och med den 6 oktober 2023 kommer alla AniCura-kliniker i Sverige att gå samman till AniCura Sweden AB. Läs mer

Vaccination hund

Hundar vaccineras mot parvovirus, valpsjuka och smittsam leverinflammation (hepatit) samt vanligtvis även mot kennelhosta.

Vaccination hund

Valpar vaccineras vanligtvis vid två tillfällen med 3-4 veckors mellanrum, vid ca 8 veckor och sedan vid 12-13 veckor. När hunden fyller ett år ges en tredje spruta och därefter bör den vaccineras årligen mot kennelhosta och vart tredje år mot valpsjuka, smittsam leverinflammation samt parvovirus.

Valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus är potentiellt livshotande sjukdomar som lyckligtvis förekommer i ringa omfattning i Sverige, med endast några få rapporterade fall årligen. Genom att låta vaccinera din hund mot dessa sjukdomar inte bara förebygger du att ditt djur ska smittas, du bidrar även till att hålla det totala smittrycket, det vill säga mängden smittämne i hundpopulationen, på en låg nivå.

Kennelhosta är sällan en svår sjukdom, men kan vara besvärlig för det sjuka djuret, och bana väg för följdinfektioner som i sig kan vara allvarliga. Kennelhosta orsakas av flera olika smittämnen.

DHP-vaccin är en kombination som ges i en spruta och skyddar mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus. Vaccinering med DHPPi ger även skydd mot ett smittämne som orsakar kennelhosta. Vaccination mot enbart kennelhosta kan göras med Pi-vaccin respektive KC-vaccin. Pi-vaccinet ger skydd mot ett smittämne som orsakar kennelhosta och KC-vaccinet, som ges i nosen, skyddar mot två av de smittämnen som orsakar kennelhosta. 

Vid själva vaccineringen ska hunden vara frisk och kry för att vaccinet ska ha så god effekt som möjligt. Det kan förekomma lindrig irritation vid injektionsstället efteråt, men om hunden får allvarligare biverkningar såsom nedsatt allmäntillstånd, svullnad i huvudområdet eller andra delar av kroppen, eller mag-tarmstörning, är det viktigt att uppsöka veterinär snarast.

Rabiesvaccin

För hundar som ska resa utomlands krävs ytterligare vaccinationer. Enligt Jordbruksverkets och övriga EU-länders regelverk ska hunden vara vaccinerad mot rabies och ha ett EU-pass. I många länder förekommer smittsamma sjukdomar som är mycket sällsynta i Sverige, såsom leptospiros och leishmanios. Kontakta oss för mer information om du planerar att resa utomlands med din hund. Detsamma gäller om du planerar att ha en tik i avel.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.