Rabies hos hund

Rabies hos djur orsakas av ett virus, ett så kallat lyssavirus. Smittan överförs via saliv och är en anmälningspliktig sjukdom. Även om risken att bli smittad är näst intill obefintlig i Sverige, finns det fortfarande rabies i vissa delar av Östeuropa. Därför måste alla djur som reser inom och in i Europa vara rabiesvaccinerade. Sverige har varit rabiesfritt sedan 1886.

Smitta

Smitta sker genom saliv och bett från smittade djur. Orsaken är, att det smittade djuret utsöndrar virus i saliven, detta sammantaget med att ett smittat djur också ändrar beteende och vanligtvis blir aggressivt, ökas risken för bett. Tiden mellan smitta och sjukdom varierar från en vecka till flera år, det vanligaste är dock ca en månad till tre. Virus finns i saliven innan djuret börjar visa symtom och därmed är smittorisken stor. Virus smittar inte genom intakt hud, men risken är stor via sår och kontakt med slemhinnor.

Symtom

Lyssavirus orsakar hjärninflammation och symtomen är karakteristiska men kan variera mellan djurslag. De första symtomen hos tamhundar är beteendeförändringar, hunden blir vanligtvis skygg och aggressiv samtidigt. Vilda hundar/gatuhundar kan förlora sin skygghet och blir kontaktsökande men aggressiva. Så småningom får hunden även fysiska symtom, den dreglar (stor utsöndring av virus), har besvär med att svälja och får tilltagande förlamning och kramper innan den dör.

Diagnos

Symtomen för rabies är mycket karakteristiska men för att ställa en diagnos måste hunden avlivas och hjärnmaterialet undersökas via obduktion.

Behandling och förebyggande åtgärder

Det finns ingen behandling för rabies hos djur, endast förebyggande åtgärder i form av vaccinering. Är en hund misstänkt för att vara smittad av rabies måste den omedelbart avlivas enligt lag, även om den är rabiesvaccinerad. Undvik kontakt med okända varmblodiga djur utomlands och med fladdermöss i Sverige.

 

Publicerad december 2017. Skribent: Lotte Frandssen, legitimerad veterinär

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.