Fästingmedel för hund

Om du och din hund bor i de delar av landet där fästingar förekommer kan det vara bra att använda någon form av fästingmedel. Det minskar risken att din hund drabbas av fästingburna sjukdomar.

Det finns många olika preparat att välja på, en del är receptfria medan andra kräver recept. I den här artikeln har vi sammanställt information om de olika typerna av preparat för att hjälpa dig att välja. Är du osäker på vad just din hund behöver kan du alltid rådfråga din veterinär. Det som är viktigt att tänka på är att en del preparat som är avsedda för hund är direkt giftiga för katt och kan orsaka svår sjukdom och till och med dödsfall. Använd därför aldrig fästingmedel avsedda för hund till katt.

Fästinghalsband

Halsbanden har en aktiv substans som utsöndras kontinuerligt så länge hunden har halsbandet på sig och så länge substans finns kvar i halsbandet. Halsbandet ska sitta på dygnet runt för att substansen ska spridas så effektivt som möjligt över hundens hud. Fullgod effekt mot fästingar uppnås efter cirka en veckas användning. Preparaten kan verka avstötande (repellerande) eller avdödande på fästingen. Effekten är oftast betydligt mer långvarig än vid användning av spot-on preparat. 

Använder du fästinghalsband på din hund så är det viktigt att läsa bipacksedeln noggrant. Exempelvis ska hunden inte bada eller schamponeras med halsbandet på, eftersom effekten då kan försämras. Dessutom är medlet ofta giftigt för vattenlevande organismer. Små barn ska inte heller komma i kontakt med halsbandet - se därför till att hunden inte sover tillsammans med barn eller att barnen leker med eller tar på halsbandet. Vid användning på valpar eller unghundar är det viktigt att säkerställa att hunden inte kommer åt att tugga på eller äta upp halsbandet.

Vid rätt användning ger halsbandet en bra och framförallt långvarig effekt. Du kan köpa fästinghalsband receptfritt på apoteket.

Biverkningar av fästinghalsband

Liksom alla läkemedel kan fästinghalsband orsaka biverkningar. Oftast är biverkningarna lindriga och försvinner av sig självt inom loppet av några dagar. 

De vanligaste biverkningarna är rodnad i huden eller klåda runt halsen där halsbandet sitter. Om hunden inte är påtagligt besvärad kan du låta halsbandet sitta kvar. Om hunden visar stort obehag eller huden är skadad bör du ta av halsbandet och låta huden läka innan du eventuellt provar någon annan form av fästingförebyggande läkemedel. Rådgör med veterinär om vad som kan vara lämpligt för just din hund. 

Ibland får hunden svårare biverkningar som kräkning och diarré eller neurologiska symtom som vinglighet, salivering eller förändrat beteende. Om något av detta uppkommer ta omedelbart av halsbandet och kontakta veterinär.

Spot-on preparat

Spot-on preparat är flytande läkemedel som droppas på hundens hud. Läkemedlet appliceras genom att du separerar pälsen i nacken på hunden och tömmer pipettens innehåll på huden. Den verksamma substansen i läkemedlet sprids sedan i fettfilmen på huden eller genom att substansen tas upp av kroppen. För de preparat som sprids i fettfilmen försämras eller upphör effekten helt vid schamponering.

Medlet appliceras på huden i nacken för att hunden inte ska komma åt att slicka bort läkemedlet. Skulle hunden ändå komma åt att slicka i sig medlet är den vanligaste biverkningen kraftig salivering under en kortare stund. Det kan upplevas som obehagligt, men är så gott som alltid ofarligt. Du kan försiktigt försöka skölja hundens mun, exempelvis med en doseringsspruta fylld med vatten, eller försöka få den att dricka ordentligt. 

Vid användning av spot-on preparat bör hunden inte bada eller schamponeras de närmaste 2-3 dagarna efter applicering, eftersom effekten då kan försämras. Undvik att barn hanterar hundar som nyligen blivit behandlade.

De flesta spot-on preparat har en verkningstid om cirka fyra veckor. Därefter behöver behandlingen upprepas. Du kan köpa spot-on preparat receptfritt på apoteket.

Biverkningar av spot-on preparat

Den vanligaste biverkningen vid användning av spot-on preparat är lokal reaktion vid applikationsstället. Detta kräver oftast ingen åtgärd utan det läker av spontant. Om din hund skulle uppvisa andra biverkningar som kräkning, skakningar eller andningsproblem kontakta veterinär för rådgivning. Ofta är det aktuellt att bada hunden med diskmedel vilket löser upp hudfettet och därmed avlägsnas substansen. Om hunden är medtagen bör du vara ytterst försiktig så att den inte blir nedkyld av badet.

Läs alltid bipacksedeln för produkten innan du applicerar för att få rätt dos och korrekt applicering.

Fästingförebyggande tabletter

Den här typen av fästingmedel är receptbelagda vilket betyder att du behöver besöka en veterinär för att få recept utskrivet. Du kan även kontakta våra veterinärer i appen för att få recept på fästingförebyggande läkemedel.

Tabletterna är smaksatta och de flesta hundar äter dem självmant. Substansen tas upp av kroppen och stannar kvar i kroppens vävnader i 4-12 veckor beroende på preparat. För att läkemedlet ska ha effekt krävs att fästingen biter på hunden. Läkemedlet förebygger således inte att fästingar biter, men eftersom läkemedlet verkar snabbt avdödande på fästingen så minskar risken för överföring av fästingburna sjukdomar. 

Biverkningar av fästingförebyggande tabletter

De vanligaste biverkningarna vid användning av fästingförebyggande tabletter är magtarmrubbningar som kräkning eller diarré. Detta går oftast över av sig självt utan behandling. I mer sällsynta fall kan hunden få allvarligare biverkningar i form av nedsatt allmäntillstånd, skakningar, vinglighet och kramper. Om något av detta inträffar, kontakta omedelbart veterinär.

Fästingmedel för valpar

Det är inte alla fästingpreparat för hundar som är lämpliga för unga valpar. I de allra flesta fall rekommenderas att valpen är som minst 8 veckor och har uppnått en viss kroppsvikt innan behandling påbörjas. Detta varierar dock mellan de olika preparaten. Läs bipacksedeln noggrant och rådgör gärna med veterinär innan du behandlar din valp med någon form av fästingmedel.

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.