Borrelia hos hund

Borrelia burgdorferi är en bakterie som sprids via fästingar. Hundar blir väldigt sällan blir sjuka vid en borreliainfektion. Det är ändå bra att hålla fästingar borta genom fästingmedel och daglig genomgång av pälsen. Detta för att förebygga att människor råkar bli bitna av fästingen, samt för att undvika anaplasmos, som är en annan fästingburen infektion som ibland drabbar hundar.

Vad är borrelia?

Borrelios orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi. Borreliabakterien sprids via fästingar och kan infektera både djur och människor. Den brukar dock sällan orsaka några sjukdomssymtom hos hund. Det beräknas att hela 95% av infekterade hundar aldrig utvecklar några kliniska symtom alls. En smittad hund kan inte heller sprida sjukdomen vidare till andra i familjen, och den behöver oftast inte veterinärvård.

Borrelios är sällan en kronisk sjukdom

Förr antogs det att hundar infekterade med borrelia kunde ha långvariga, kroniska besvär, men då rörde det sig i själva verket om artros eller andra underliggande sjukdomar. Kronisk borrelios anses nuförtiden inte vara något problem hos hundar.

Idag vet vi att de gånger symtom på borrelios uppkommer så är de plötsligt insättande, inte smygande eller sporadiska. Om hunden är trött eller halt bör i första hand andra underliggande orsaker utredas. 

Fakta om fästingen

Det finns olika arter av fästingar och den vanligaste fästingarten i Sverige heter Ixodes ricinus. Fästingen hör till familjen ”leddjur” och är släkt med både kvalster och spindeldjur. De kan variera i storlek och färg beroende på utvecklingsstadium och kön.

Fästingar finns oftast i skuggiga och fuktiga miljöer, gärna högt gräs eller lövskog med mycket vegetation. De är särskilt aktiva under sommarmånaderna, när också andra värddjur - som råttor och rådjur - rör sig mycket i skog- och ängsmark.

Fästingen suger blod för att kunna växa och utvecklas. När den söker efter ett potentiellt byte sitter den ofta på grässtrån och inväntar rörelser i vegetationen. Så fort ett djur eller en människa passerar sveper fästingen med frambenen för att greppa tag i päls eller klädesplagg och krypa in till huden. Där biter den sig fast och börjar suga blod.

Borreliabakterien lever i fästingens matsmältningsorgan och sprids via dess saliv. Det är när fästingen börjar suga blod som den och andra fästingburna sjukdomar kan överföras. Oftast dröjer det ungefär ett eller två dygn innan smittämnen överförs. Om du är snabb med att ta bort en fästing minskar du risken för att hunden drabbas av smittor.

Läs mer om fästingar och fästingbett på hund här.

Symtom på borrelia hos hund

Inkubationstiden för borrelios är lång, mellan två och sex månader. Hundar som drabbas av borrelios visar sällan några tydliga symtom. Skulle hunden utveckla besvär är de väldigt milda och går vanligtvis över av sig själva.

Det behövs sällan veterinärvård vid borreliainfektion hos hund, men vid uttalade sjukdomssymtom bör hunden komma under vård. Kliniska symtom brukar klinga av snabbt när behandling har satts in, vanligtvis inom en eller två dagar. 

De symtom som brukar ses vid sjukdom är:

  • akut insättande feber
  • hälta på ett eller flera ben pga ledinflammation. Vandrande hälta, som skiftar mellan olika leder, är vanligt.
  • dämpat allmäntillstånd
  • försämrad aptit

Skulle hunden drabbas av en akut hälta eller plötsligt få feber ska du alltid kontakta veterinär, oavsett om du misstänker borrelia eller inte.

Hur ställs diagnos?

Det är svårt att diagnostisera infektion med borrelia hos hund, eftersom symtomen på sjukdomen kan vara milda, diffusa och hos de allra flesta hundar obefintliga. En hund med feber, hälta eller allmänpåverkan behöver genomgå en grundlig undersökning. Hos de flesta hundar hittas en annan underliggande orsak till symtom som hälta eller feber.

Många friska hundar har antikroppar mot borrelia i blodet. Det räcker därför inte med ett sådant blodprov för att ställa diagnosen borrelios. Ibland kan bakterien påvisas i vävnadsprover vid analys i laboratorium, men den metoden används inte så ofta.

Istället brukar diagnosen ställas utifrån en sammanvägning av kliniska fynd, hundens sjukdomshistoria och eventuella antikroppar mot borreliabakterien. En viktig del i utredningen är att utesluta andra, vanligare orsaker till feber eller hälta. I det sammanhanget kan till exempel röntgen bli aktuellt. 

Infektion med borrelia behandlas med antibiotika och symtomen brukar då försvinna snabbt, inom en eller två dagar. Hur hunden reagerar vid en antibiotikakur kan därför ge värdefull information. Om hunden blir avsevärt bättre inom ett par dagar stärker det diagnosen. Men om den inte svarar tydligt på behandlingen är det mer troligt att det finns en annan sjukdomsorsak, och då bör den utredas vidare.

Behandling av borrelia hos hund

En hund som är sjuk i borreliainfektion behandlas med antibiotika. Förbättring ses vanligen inom ett till två dygn. Det är viktigt att fullfölja behandlingen även om hunden upplevs pigg och kry ganska snabbt. För att infektionen verkligen ska läka ut måste hela kuren ges. Har du frågor eller funderingar om behandlingen ska du alltid kontakta veterinär.

Vid studier har det visat sig att många friska hundar har antikroppar mot borrelia. Enbart ett positivt blodprovssvar innebär alltså inte att hundens symtom är orsakade av borrelia, och det är inte skäl nog för att ge hunden en antibiotikakur.

Ett positivt blodprovsresultat måste alltid vägas samman med annat som framkommit vid undersökningarna för att borrelia ska misstänkas. Om ingen förbättring ses av hundens kliniska symtom inom ett par dagar efter att de börjat få antibiotika, är borreliainfektion troligen inte rätt diagnos.

Antibiotikaresistens blir allt vanligare. Om vi använder antibiotika felaktigt eller när det inte behövs riskerar vi att stå utan läkemedel när det verkligen gäller.

Förebygga borrelia hos hund

Idag finns det ett godkänt borreliavaccin för hundar, som heter Trilyme. Det finns även olika sätt att förebygga fästingbett och därigenom minska risken för borreliainfektion. 

Håll fästingar borta

För en del hundar kan det räcka med en daglig genomgång av hud och päls under sommaren. Populära ställen för fästingar att sätta sig är runt ansikte och öron, i ljumskar och kring bakdelen.

Ta bort fästingar som kryper i pälsen och använd pincett eller fästingplockare för sådana som har bitit sig fast. När du ska avlägsna en fästing som bitit sig fast bör du fatta tag om kroppen och dra den rakt ut. Undvik att stryka på smör eller fett, eftersom det får fästingen att kvävas och spy upp maginnehåll, och det är där borreliabakterier kan finnas.

Inför du en daglig rutin för att hålla fästingarna borta kan du minska risken för borrelios avsevärt. Om inte fästingen hinner bita sig fast kan inga smittämnen föras vidare till hunden.

Fästingmedel för hund

Det finns en uppsjö olika förebyggande medel mot fästingangrepp hos hund. Många föredrar att ge långtidsverkande fästingtabletter. Dessa innehåller en substans som samlas i hundens underhud. Fästingen dör efter att ha sugit blod och därigenom fått i sig substansen. Eftersom de flesta smittämnen, inklusive borrelia, inte förs över omedelbart utan efter flera timmar, brukar ändå risken för smittöverföring vara låg.

Därutöver finns också fästinghalsband och spot on-preparat som droppas på huden. En del av dessa innehåller repellerande substanser, som verkar redan innan fästingen har hunnit bita sig fast. Är du osäker på vilket typ av skydd du ska använda till din hund kan du alltid rådfråga veterinär. Läs mer om fästingmedel för hund här.

Undvik högt gräs och tät vegetation

Fästingar trivs bäst i fuktig miljö och tät vegetation. Lummiga skogar och ängsmark med högt gräs är platser som ofta är fästingtäta. Är du ofta ute och promenerar med din hund i sådana miljöer bör du gå igenom hundens päls när ni kommit in. Har du tillgång till gräsmatta som hunden ofta vistas på bör du se till att hålla gräset klippt så att fästingen söker sig någon annanstans.

Texten uppdaterades mars 2022. Skribent: Boel Sandros, legitimerad veterinär

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.