Valpsjuka

Valpsjuka är en virusinfektion som kan drabba hundar, stora kattdjur, sälar, illrar med flera. Tack vare utbredd vaccination är valpsjuka mycket ovanlig i Sverige. Sjukdomen är anmälningspliktig.

Valpsjuka orsakas av ett virus som förekommer i hela världen och som är besläktat med viruset som orsakar mässling hos människor. Viruset kan överleva flera veckor i miljön under gynnsamma förhållanden. Torra, varma och ljusa miljöer ger snabbare avdödning av smittan.

Hundar smittas vid direktkontakt med infekterade djur eller via kontakt med virus i miljön.

Symtom

Valpsjuka yttrar sig oftast i form av en allvarlig lunginflammation med hög feber och riklig varbildning från ögonen. Dräktiga tikar får missfall eller föder svaga eller dödfödda foster. Neurologiska symtom som kramper och bestående hjärnskador ses också, liksom symtom från mag-tarmkanalen (kräkning och diarré). Unga valpar kan få bestående smärtsamma tandskador.

Vuxna med gott immunförsvar drabbas i mindre omfattning än yngre hundar och valpar. Hundar som överlever infektionen blir immuna.

Diagnos

Det säkraste sättet att ställa diagnosen valpsjuka är genom obduktion, vilket kan vara aktuellt t ex då en valpkull drabbas. Hos levande djur är diagnosen svårare att ställa. I det akuta skedet kan man försöka påvisa virus i prov taget från exempelvis ögats bindehinna eller andra slemhinnor, men det finns risk för att provet blir negativt, då viruset inte finns i dessa vävnader hela tiden. En sannolikhetsdiagnos om valpsjuka kan ställas genom s k parprov, då blodprover tagna med ett par veckors intervall analyseras för antikroppar mot valpsjuka. Vid positivt utfall ses stigande halter av valpsjukeantikroppar.

Behandling

Då valpsjuka orsakas av ett virus saknas botande behandling. Drabbade djur ges understödjande behandling med dropp, smärtlindring, antibiotika mot sekundära bakterieinfektioner, kramplösande läkemedel, medel mot kräkning och illamående mm. Det är viktigt att isolera djuret och iaktta god hygien för att minska smittspridning. Utomhus finns smittan kvar i några veckor. Desinfektionsmedel med effekt mot valpsjukevirus kan användas inomhus enligt tillverkarens rekommendationer.  

Förebyggande åtgärd

Vaccination mot valpsjuka ger effektivt skydd mot sjukdom. Vaccinet ges vid 8 och 12 veckors ålder.

Prognos

Många hundar dör i komplikationer till neurologiska skador inom några veckor efter insjuknandet. De hundar som överlever kan utveckla svåra neurologiska besvär som kräver avlivning av djurskyddsskäl.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.