Klåda hos hund

Det är inte normalt för hundar att ha klåda, lika lite som det är det för människor. I de flesta fall beror klådan på ett underliggande tillstånd som behöver behandling. De vanligaste orsakerna till klåda och hudproblem hos hundar är hudinfektioner med bakterier och jästsvampar, parasitinfektioner samt olika allergier.

Hur vet jag om min hund har klåda?  

De flesta hundar slickar tassarna när de blivit blöta, eller drar med tassen mot kroppen då och då, men var går gränsen för när kliandet blir onormalt? Du lägger antagligen märke till om din hund börjar klia sig mer än den gjort innan, men om klådan beror på ett tillstånd som allergi kan den komma smygande under de första levnadsåren. Då är det inte lika enkelt att uppfatta kliandet som något avvikande.

En hund som kliar sig flera gånger dagligen, inte upphör självmant med kliandet eller slickandet inom någon minut, eller som avbryter aktiviteter för att klia sig, har sannolikt problem. Om du tillrättavisar hunden när den kliar sig kommer den inte att sluta med kliandet - den kommer att klia sig när du inte ser på.

Det här kan vara tecken på att din hund lider av klåda:

Rivande, naggande eller gnidande

Klåda hos hundar yttrar sig på olika sätt. De kan riva med tassarna, bita, nagga, slicka sig, eller på andra sätt försöka komma åt de ställen de vill klia. De kan rulla sig, åka kana på rumpan eller gnida sig mot mattor och möbler.

Spår av kliande i hud och päls

När hunden har kliat sig en tid kan huden och pälsen bli påverkade. Pälsen kan bli tunnare och få ett malätet utseende, och huden kan få rivsår och rodnader.

Rastlöst beteende

En hund med mycket klåda är ofta stressad. Det märker du till exempel genom att den är rastlös, byter ställning, rycker till ibland eller kanske hässjar. Vid svår klåda kan hunden ha svårt att komma till ro och sova hela nätterna.

Vad gör jag om min hund kliar sig?

Om din hund har problem med klåda behöver den undersökas av veterinär. Ju tidigare hunden får rätt diagnos och behandling, desto fortare blir den av med lidandet. Du behöver som regel inte söka vård på jourtid, men en hund med intensiv klåda bör inte vänta i flera veckor på att få veterinärvård.

Varför kliar sig hundar?

Klåda är ett ospecifikt symtom vid många sjukdomat, och alltså inte en sjukdom i sig. Ofta är det en infektion i hundens hud som ligger bakom. Infektioner kan orsakas av utvärtes parasiter, bakterier eller jästsvampar. Det finns även andra tillstånd som medför klåda, varav allergier är i särklass vanligast. 

Infektion med bakterier eller jästsvampar

De flesta hudinfektioner hos hundar orsakas av stafylokockbakterier och/eller av malassezia, som är en sorts jästsvampar. Båda dessa ingår i hundens normala hudflora, men när de av någon anledning ökar i antal ger de upphov till klåda. Det är ovanligt att en hund som är frisk i huden får sådana här infektioner. En förutsättning för att infektion ska uppkomma är att hudens försvarsbarriär av någon anledning har försämrats.

Parasitinfektion

Rävskabb är en vanlig orsak till klåda hos hundar som vistas mycket i naturen. Andra utvärtes parasiter som kan ge varierande grad av klåda är löss, loppor och mjällkvalster.

Hårsäckskvalster, demodex, orsakar i sig inte klåda men kan bana vägen för en infektion med hundens egna hudbakterier eller jästsvampar, och det brukar som regel medföra klåda.  

Allergier

Allergi hos hund ger framför allt symtom från huden. Det kan både röra sig om klåda och om inflammation i exempelvis öron, tassar eller analsäckar. Allergi är dessutom en vanlig underliggande orsak till bakterie- eller jästsvampsinfektion.

Kontaktirritation

Hundars hud är mycket känslig och den reagerar lätt på parfymerade schampon, rengöringsmedel med mera. Då kan hunden få klåda och rodnad utan att det är en allergisk reaktion. Trimning eller klippning/rakning som skadar det översta hudlagret kan också bana vägen för infektion och klåda.

Beteendestörning

Det förekommer att hundar slickar sig i ångestdämpande syfte, eller helt enkelt av tvång, men det är ovanligt. Ett exempel är akral slickdermatit, när hunden slickar sig maniskt på (oftast) ena frambenet. Flank sucking syndrome hos dobermann är ett annat exempel. Då naggar/suger hunden på ett område på ena flanken.

I de allra flesta fall har dock klådan en fysisk orsak. Om hunden exempelvis slickar eller biter mycket på ett särskilt ställe behöver den undersökas för att utreda om den har obehag eller smärta i vävnaderna i det här området, till exempel i en led eller ett muskelfäste.

När ska veterinär uppsökas?

Om din hund har börjat visa symtom på klåda som inte går över inom några dagar bör du boka tid hos veterinär. Klåda är ett symtom vid många olika tillstånd, som behöver olika slags behandling, inklusive receptbelagda medel. Det gör att det ofta är svårt att hamna rätt med enbart egenvård.

Vad kan jag göra själv?

Inför veterinärbesöket kan du gärna förbereda dig genom att anteckna din hunds symtom - när klådan först började, om den uppträder vid några särskilda tillfällen, var på kroppen hunden kliar sig osv. Skriv ner vad hunden har fått att äta (även belöning, matrester, med mera) och om den någon gång har behandlats för hudproblem.

Du kan själv leta löss, loppor eller mjällkvalster med förstoringsglas. Upptäcker du något som kryper i pälsen eller på huden kan du fånga in krypen och lägga i en glasburk eller fästa på en bit transparent tejp. Även om du inte skulle se något betyder det inte att hunden inte har parasiter - en del av dem lever djupare in i huden, och en del kan orsaka klåda även om de är få till antalet.

Vad händer hos veterinären?

Hundar med klåda och andra hudproblem får genomgå en särskild hudutredning. Till att börja med får du berätta hundens sjukdomshistoria. Därefter gör veterinären en grundlig undersökning av hundens hud, inklusive tassarna, öronen och analkörtlarna.

Prover tas för att leta efter parasiter, exempelvis skrapprov, tejpprov, kamningsprov från pälsen eller ibland blodprov för att undersöka om hunden har antikroppar mot rävskabb. Bakterie- och svampinfektioner kan påvisas genom cytologisk undersökning, vilket innebär att veterinären tar prov från den påverkade huden och tittar på celler i mikroskop. Ibland görs bakterieodling eller odling för svampen som orsakar ringorm. Odlingssvar tar några dagar när det gäller bakterieodlingar och upp till flera veckor för svampodlingar. Innan dess är cytologin ofta vägledande.

Har veterinären uteslutit parasiter eller infektioner som orsak till klådan, blir en allergiutredning nästa steg. Allergi har ofta klåda som ett huvudsymtom. Det är en livslång sjukdom som det är viktigt att hunden får hjälp med. Om hunden har klåda på grund av bakterie- eller jästsvampsinfektion är det också vanligt att allergiutredning görs, eftersom frisk hundhud sällan drabbas av den här typen av infektion.

Första steget i allergiutredningen är en så kallad eliminationsdiet, som följs av en provokation. Då får hunden äta en strikt diet med lågallergent foder i minst ett par månader. Om hunden har foderallergi kan det ta lång tid innan någon förbättring ses. Det är viktigt att ha tålamod och att se till att hunden inte får i sig något som kan äventyra eliminationsdieten.

Om hunden har fått en förbättring av klådan när den ätit specialfoder görs en provokation. Det innebär att hunden får äta i princip allting som den någon gång har ätit, under en period om två veckor. Om hunden blir sämre igen under provokationen har den troligtvis foderallergi. Annars görs en utredning av om hunden har atopi, det vill säga om den reagerar på ämnen eller partiklar i omgivningen, som till exempel kvalster av olika slag.

Hur behandlas klåda hos hund?

Behandlingen bestäms utifrån vad veterinären har upptäckt vid undersökningarna. Parasiter behandlas med antiparasitära medel, och vid andra hudinfektioner används olika typer av medicinska schampon. Samtidigt kan klådstillande medel eller kortison ges för att dämpa klådan. När det gäller allergier har vi idag många olika behandlingar att ta till. Läs mer om dessa här.

Hur förebygger jag att min hund får klåda?

Många hundar med klåda och återkommande hudinfektioner har en allergi i botten. Eftersom ärftlighet är en viktig faktor för att hunden ska bli allergisk, kan det vara svårt för dig som ägare att förhindra att din hund får problem. Är du ägare till en allergisk hund är det viktigt att du följer veterinärens instruktioner för till exempel utfodring, medicinering och regelbunden schamponering.

För hundar som inte har allergi räcker det som regel med att inte utsätta huden för något som skadar eller irriterar den. Det är viktigt att komma ihåg att hundars hud är mycket känsligare än människors. Du bör inte schamponera din hund i onödan, och enbart använda milt schampo som är speciellt avsett för hundar.

En del hundar reagerar med klåda efter att de rakats eller trimmats. Då kan du prova att tvätta hunden en gång med ett receptfritt medicinskt schampo för känslig hud, eller ett klådstillande schampo. Om det inte hjälper bör du kontakta veterinär, eftersom hunden kan ha fått en hudinfektion.

 

Kontakta en veterinär

En digital valpskola för dig och din valp

I AniCuras digitala Valpskola hjälper vi dig som kommande eller ny hundägare med hur du skall ta hand om din nya familjemedlem. Här hittar du tips, råd och fakta som kan vara bra att ta del av innan valpköpet och när du väl fått hem din nya valp. De månatliga nyhetsbreven är anpassade efter valpens ålder. Anmäl dig och din valp kostnadsfritt idag så får du 20% rabatt på ett butiksköp samt vaccination!
Anmäl din valp till valpskolan här

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.