Insektsbett på hund

I Sverige finns en mängd olika stickande och bitande insekter. De som vanligen orsakar besvär är bin, getingar, humlor, myror och jordgetingar. Som regel kan sägas att ju fler stick desto större risk för allmänna reaktioner. Hundar kan precis som människor dessutom vara överkänsliga och reagera kraftigt på bara ett enda stick.

Symtom

I de allra flesta fall rör det sig om ett enstaka stick som orsakar en lokal brännande smärta, rodnad och svullnad. För det mesta orsakar dessa stick inte hunden några större problem, men om sticket däremot träffar i munhåla eller svalg kan slemhinnorna i luftvägarna svullna med risk för andningssvårigheter som följd.

Symtom vid allmänpåverkan kan vara illamående, matthet, svullnad i ansiktet, klåda och andningsbesvär. I sällsynta fall kan hunden få en kraftig allergisk chock.

Vad kan man göra själv?

Om hunden har blivit stungen av en geting bör gadden försiktigt avlägsnas och bettet tvättas. Beroende på om bettet kliar mycket och dess lokalisation kan ibland krage behöva användas. Ibland är det nödvändigt med klådstillande preparat.

Vid sommarsemester i områden med mycket knott och mygg kan tunnpälsade hundar behöva skyddas mot bett. Ansiktet, insida ben och mage är oftast mest utsatta. Det finns fästingpreparat som skyddar mot mygg. En T-shirt kan användas som klädsel för att skydda, genom att bakbenen träs genom ärmarna och svansen genom halshålet.

När bör veterinär uppsökas?

Om hunden blir allmänpåverkad efter sticket/sticken, eller blir stungen i munnen, bör veterinär kontaktas. Det gäller särskilt om hunden tidigare har visat sig vara överkänslig mot insektsstick.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.