Första hjälpen hund

Din möjlighet att ge första hjälpen till en hund i krisläge kan både spara liv och förebygga lidande. Vem som helst kan ge första hjälpen, men det skall ses som en första insats tills din hund fått professionell vård.

Första hjälpen är lika viktig för hundar som råkat ut för en olycka som för människor i samma situation. Om du blir vittne till att en hund råkar ut för en svår olycka bör du inleda första hjälpen omgående. Tänk på att skydda dig själv från att bli biten, eftersom en hund i smärta kan göra utfall. Om möjligt bör du göra en provisorisk munkorg, se instruktion nedan.

Instruktion på provisorisk munkorg:

Hunden måste så snart som möjligt komma till närmaste veterinär. Se gärna till att kontakta djursjukhuset eller kliniken och meddela att ni är på väg så att de kan förbereda sig för er ankomst.

Skriv gärna ut vår lathund i förebyggande syfte och tänk på att lägga in alla viktiga telefonnummer i din telefon så att du snabbt kan få hjälp när det är som mest akut. 

Nedan följer råd kring några av de vanligaste akuta åkommorna som kräver första hjälpen.

Kvävning- Andnöd

Om ett föremål fastnat i halsen kan det eventuellt avlägsnas genom att tungan trycks ner och föremålet dras ut. Akta fingrarna och var försiktig så inte föremålet åker längre ner! Lyckas inte föremålet avlägsnas via munnen kan tryck över främre delen av buken upp mot bröstet utföras (Heimlich manöver) - annars åk omedelbart till veterinär.

 • Om hunden varken andas eller har puls påbörjas hjärt-lungräddning
 • Om föremålet avlägsnas och hunden varken andas eller har puls, påbörjas hjärt-lung-räddning.
 • Vid andnöd eller kvävningstillstånd av annan orsak som ormbett eller vid akut hjärtsvikt/lungödem kontakta och åk omedelbart till veterinär. Undvik att hunden ligger på sidan under resan till veterinär.

Hjärt-lungräddning - HLR

När hjärt-lungräddning utförs påbörjas så kallade bröstkompressioner. Det innebär att man använder händerna och trycker på den medvetslösa hundens bröstkorg för att på det sättet få blodet att fortsätta cirkulera. Tecken på hjärtstillestånd är ingen andning eller hjärtslag, ofta blå slemhinnor, stora pupiller som inte reagerar. Här finns instruktioner samt film om hur du genomför HLR.

Värmeslag

Att lämna sin bil i en bil en sommardag är som att stoppa in det i en ugn och vrida på till 52°C. Tecken på värmeslag är vinglighet, förvirring och hög kroppstemperatur. Vid misstänkt värmeslag:

 • Erbjud vatten.
 • Håll hunden i stillhet.
 • Kyl kroppen med svalt vatten.

Uppsök alltid veterinär då skador på de inre organen kan inträffa!

Nedan tabell visar hur varmt det blir i bilen när solen är framme:

Tid Yttertemperatur  Skugga/Sol   Temperatur i bil 
08.30   22°C Sol 23°C
09.30 22°C Sol 38°C
10.30 25°C Sol 47°C
11.30 26°C Sol 50°C
12.30 27°C Sol 52°C

 

Huggormsbett

Efter ett allvarligt huggormsbett uppstår en kraftigt ömmande svullnad som ökar i storlek timme för timme och svår smärta följer upp till ett par dagar. Oftast blir hunden trött inom en timme efter bettet. Symtom kan vara akut hälta och smärta. Giftet kan orsaka blodkärlsskador, blodtrycksfall, yrsel, slöhet, hjärtrubbningar och medvetslöshet.

Hunden bör vara stilla och vila eftersom giftspridningen påskyndas vid muskulär aktivitet. En liten hund kan bäras från platsen och, om möjlighet finns, bör även en stor hund avstå från att gå. Bettet skall inte sugas eller kylas och blodcirkulationen ska inte bindas av.

Läs mer om ormbett på hund här.

Förgiftning

Det finns en mängd potentiellt giftiga läkemedel, växter och andra substanser som hundar kan stöta på i sin miljö. Om man misstänker att hunden kommit i kontakt med något giftigt bör man snarast kontakta veterinär.

Läs mer om förgiftning här.

Sår, bitskador och blödningar

 • Använd skyddshandskar om möjligt.
 • Sår som inte blöder bör rengöras med koksaltlösning.
 • Vid kraftig blödning applicera bandage med tryck. Ifall det blöder igenom lägg ett nytt bandage utanpå. Använd gärna en självhäftande elastisk binda.
 • Bitskador kan se små ut från början men kan sedan visa sig vara allvarligare, konsultera veterinär.
 • Vid kraftig blödning eller allvarlig bitskada kan hunden komma i chock och få bleka slemhinnor. Åk genast till veterinär!

För att läsa mer om bitskador på hund klicka här.

Magomvridning

Drabbar oftast storvuxna hundraser. Tillståndet är omedelbart livshotande. Ta omgående kontakt och åk till närmaste veterinär.

Symtom:

 • Hunden försöker kräkas utan att lyckas.
 • Hunden vankar fram och tillbaka och är orolig.
 • Akut uppsvälld mage och kraftig smärta.

Läs mer om magomvridning här. 

Kramper

Kramper kan bero och se ut på olika sätt. Hunden kan uppvisa allt från små ryckningar, stelhet till allvarligare krampanfall. En hund som krampar mer än fem minuter eller fler än en gång på 24 timmar bör uppsöka veterinär akut.

 • Se till så att hund inte skadar sig på föremål i sin omgivning.
 • Undvik att röra eller stoppa in föremål i hundens mun.
 • Se till att hunden inte utsätts för kraftigt ljud eller ljus.

Akut magsjuka

Kräkning och/eller diarré kan komma plötsligt och påverka allmäntillståndet kraftigt. Kräkningar kan bero på andra anledningar än magsjuka. 

Uppsök veterinär om:

 • Hunden inte får behålla vatten.
 • Hunden har blodig kräkning eller diarré.
 • Hunden kan ha fått i sig något olämpligt föremål som kan ha fastnat.
 • Hunden har ätit något som kan vara giftigt.
 • Hunden har påverkat allmäntillstånd.

Läs mer om akut magsjuka här.

Ögonskador

Ögat kan falla ut ur ögonhålan vid skador och det är då viktigt att:

 • Undvika att hunden kliar med tassen eller drar huvudet mot föremål.
 • Hålla ögat fuktigt genom att lägga en fuktig kompress över det framfallna ögat.
 • Kontakta och åk omedelbart till veterinär.

Vid sår på hornhinnan kniper hunden kniper med ögat och kan vara känslig mot ljus.

 • Undvik att hunden kliar med tassen eller drar huvudet mot föremål, sätt på krage om möjligt.
 • Uppsök veterinär samma dag för att minska allvarliga komplikationer.

Läs mer om hornhinnesår här.

 

Publicerad augusti 2017

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.