Anafylaktisk chock hos hund

Anafylaktisk chock är en livshotande allergisk reaktion. Reaktionen uppkommer vanligen i direkt anslutning till att hunden exponerats för det allergiframkallande ämnet, men kan ibland vara fördröjd.

OBS – Om din hund kollapsar plötsligt bör du snarast uppsöka veterinär!

En anafylaktisk reaktion kan utlösas av bland annat läkemedel och vaccin, av geting- eller bistick, eller av något som hunden har förtärt eller andats in. Vid den allergiska reaktionen sker bland annat en kraftig frisättning av olika substanser, däribland histamin, vilka orsakar en påverkan på blodkärlen och en omfördelning av blodet i kroppen med ett mycket kraftigt blodtrycksfall som följd.

Symtom

Anafylaktisk chock uppträder oftast inom några minuter efter att hunden exponerats för det allergiframkallande ämnet. Några eller flera av följande symtom kan observeras:

  • Kollaps
  • Snabb och ytlig andning
  • Blåaktiga eller mycket bleka slemhinnor (kan hos hundar lättast bedömas i munnen, om munslemhinnan är opigmenterad)
  • Snabb och svag puls (pulsen kan kännas på lårens insidor)
  • Låg kroppstemperatur - hunden känns kall i hud, tassar och öron
  • Oro och beteendeförändring
  • Kramper

Diagnos

Anafylaktisk chock är ett akut tillstånd och veterinären kontrollerar bland annat hundens andning, hjärtfunktion, cirkulation, slemhinnefärg samt allmäntillstånd och medvetandegrad. Om veterinären får uppgift om att hunden utsatts för ett potentiellt allergiframkallande ämne innan den chockade stärks misstanken om att det rör sig om en anafylaktisk reaktion.

Behandling

Det är viktigt att behandling sätts in så snart som möjligt för att inte chocken ska leda till dödsfall eller obotliga skador på inre organ. Behandlingen syftar till att stabilisera blodtryck, cirkulation och syresättning. Oftast ges adrenalin i injektionsform samt intravenös vätsketillförsel (dropp). Hunden kan ges extra syrgas och läggas på värmedynor. Kortisoninjektion ges för att motverka den allergiska reaktionen.

Prognos

Det är mycket viktigt att hunden kommer under behandling snarast om den ska ha en chans att överleva en anafylaktisk chock. Var alltid observant på hunden efter att den har fått ett nytt läkemedel.

Förebyggande

Anafylaktisk chock ses lyckligtvis mycket sällan hos hundar. Djursjukvårdspersonalen är alltid uppmärksam på symtom på allergisk reaktion och chock när de ger medicin eller vaccin. I mycket ovanliga fall kan dock reaktionen vara fördröjd i flera timmar och det är viktigt att djurägare är observanta på eventuella symtom efter att hunden har getts en ny medicin. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.