Hornhinnesår hos hund

Tecken på smärta från ögonen ska alltid betraktas som akuta. Det är viktigt att snabbt uppsöka veterinär när hunden kniper med ett öga.

Hornhinnan utgör den yttersta delen av ögat. Hinnan, som är genomskinlig, täcker pupillen, iris och den främre ögonkammaren. Sår på hornhinnan kan uppkomma till följd av yttre trauma, vid infektion med vissa bakterier och ibland även till följd av en hornhinnedefekt. Hornhinnan innehåller rikligt med nerver och därför är hornhinnesår mycket smärtsamma.

Symtom

Det vanligaste symtomet på skadad hornhinna är att hunden kniper med ögat helt eller delvis. Ögat kan rinna och hunden kan vilja klia med tassen över ögat. Ögonvitan är blodsprängd och i en del fall kan man ana hornhinnesåret som en gråaktig skugga. Det brukar dock vara svårt att inspektera ögat när hunden kniper och det rekommenderas att undersökningen utförs av veterinär.

När bör veterinär uppsökas?

Tecken på smärta från ögonen ska alltid betraktas som akuta och det är viktigt att snabbt uppsöka veterinär när hunden kniper med ett öga. Förutom risken för att ett hornhinnesår ska vara så djupt att de inre delarna av ögat tar skada, kan knip med ögat även vara ett symtom vid för högt tryck i ögat (glaukom, grön starr) eller för lågt tryck i ögat (uveit, regnbågshinneinflammation). Alla dessa tillstånd kan snabbt leda till blindhet om inte hunden behandlas.

Andra faktorer som utreds när hunden kniper med ett öga är eventuell förekomst av felställda ögonhår eller inåtrullade ögonlock, eftersom detta kan orsaka skador på hornhinnan.

Diagnostik

Ett hornhinnesår bör undersökas omgående då veterinären vill bedöma djupet och eventuell förekomst av infektion. Vid undersökningen använder man s k fluoresceinfärgning som visar om det finns ett sår på hornhinnan. Fluorescein är ett färgämne som fäster till skadad hornhinna.

Eftersom en tänkbar orsak till hornhinnesår är vassa föremål som kan fastna i ögat eller bakom ögonlocken vill veterinären ofta undersöka ögat under lokalbedövning, och avlägsna eventuella föremål innan de orsakar mer skada. Ibland kan även tryckmätning utföras, för att undersöka om hunden fått inflammation inne i ögat (uveit) till följd av smärtan, eller om det finns misstanke om grön starr (glaukom) som orsak till ögonknipet.

Behandling hos veterinär

Hornhinnan består av flera lager och skadans svårighetsgrad beror på hur djupt såret är. I en del fall är skadan så djup att det nästan eller helt går hål på hornhinnan. En sådan skada kräver akut behandling, vanligtvis kirurgisk.

Okomplicerade, ytliga hornhinnesår brukar behandlas med smörjande tårersättning och smärtstillande medicin. Ibland får hunden också ögondroppar för att motverka uveit, och om såret är infekterat ges antibiotika.

Vid återbesök brukar veterinären kontrollera att såret läker som det ska. Det finns många orsaker till långsammare läkning av hornhinnesår, t ex utstående ögon, felaktig form på ögonlocken, för lite tårproduktion, infektion samt hög ålder på hunden. Så kallat indolent ulcus, orsakas av en defekt i hornhinnan och drabbar ofta medelålders och äldre hundar. Det är svårläkta ytliga sår som behöver ”skrapas” en eller upprepade gånger för att hornhinnan ska reparera sig ordentligt. I vissa fall behöver den defekta delan av hornhinnan opereras bort.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.