Magomvridning hos hund

Magomvridning är ett mycket akut tillstånd som innebär att magsäcken roterar runt sin egen axel, ofta ett helt eller ett halvt varv. Som ett resultat av detta kläms övre och nedre magmunnen åt och foder, gas och vätska kan inte komma vidare.

Vid magomvridning jäser innehållet i magsäcken och magen sväller upp kraftigt. Även blodkärl kan klämmas av, och blodförsörjningen både lokalt till magsäcken samt till hela främre delen av kroppen kan minska.

Symtom

De vanligaste symtomen är att buken börjar svälla upp och hunden försöker kräkas men utan resultat. Smärta ifrån buken kan visa sig genom att hunden har svårt att lägga sig och tittar mot magen, visar tecken på oro och hässjar. Symtomen utvecklas ofta snabbt, och allmäntillståndet försämras drastiskt.

Större djupbröstade hundar har en ökad benägenhet för magomvridning, sannolikt till följd av sin kroppskonstitution med en mer rörlig magsäck inuti buken. Intag av stora mängder mat och dryck under kort tid anses utgöra en riskfaktor.

Diagnos

Ofta får veterinären en stark misstanke om diagnosen magomvridning redan genom de akut uppkomna symtomen. För att ytterligare säkerställa att det rör sig om magomvridning tas oftast en röntgenbild av bukhålan.

Behandling

Den akuta behandlingen inriktas på att återställa cirkulationen med intravenös vätsketillförsel och att ge smärtstillande. När hunden är tillräckligt stabil behöver den opereras akut för att vända tillbaka magsäcken på sin normala plats. Operationen bör ske så snart som möjligt för att lätta på trycket i magsäck och blodkärl. Detta sker oftast inom någon eller några få timmar efter ankomst till djursjukhuset/djurkliniken.

Operationen sker under allmän narkos och veterinären gör ett snitt i buken för att komma åt området. Vid operationen töms magsäcken på gas, vätska och foder med en sond som förs ner genom matstrupen. Magsäcken vänds rätt och sys sedan fast till bukväggen för att förhindra återfall.

Komplikationer

Det finns flera komplikationer som kan påverka prognosen vid en magomvridning.

Hjärtarytmier

Vid den nedsatta cirkulation och chockbild som uppstår kan hjärtat påverkas och hunden kan få en onormal hjärtrytm. Hjärtrytmen övervakas ofta kontinuerligt under och efter operationen och vid behov behandlas arytmin medicinskt.

Vävnadsskador i magsäcken

Då blodflödet kan strypas helt till delar av magsäcken kan det innebära att vissa delar av magsäcken blir så pass skadade att de måste avlägsnas. I sällsynta fall är vävnadsdöden så utbredd att hundens liv inte kan räddas.

Mjältskador

Mjälten sitter nära magsäcken och när magsäcken roterar gör även mjälten detta. Ibland kan kärlen till mjälten skadas och akuta blödningar kan uppstå vilket kan innebära att även mjälten måste avlägsnas.

Dödlig utgång

Vissa hundar är så kraftigt påverkade av sin nedsatta cirkulation och hamnar i så kraftig chock att deras liv inte går att rädda. Dödligheten vid magsäcksomvridning varierar mellan 5 och 15 %. Det kan även vara så att hunden är så nedsatt vid ankomst till djursjukhuset/djurkliniken att veterinären bedömer att den inte klarar operation och då kan avlivning vara ett alternativ för att avsluta lidandet hos hunden.

Magomvridning är som tidigare nämnts ett mycket akut livshotande tillstånd. Om hunden misstänks ha drabbats av magomvridning är det av största vikt att kontakta veterinär snarast.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.