Nedsatt sköldkörtelfunktion hos hund

Nedsatt sköldkörtelfunktion, eller hypotyroidism, innebär att ämnesomsättningen är för låg.

Allmänt

Hypotyroidism är den vanligaste formen av hormonell störning hos hund: det uppskattas att mellan 0,2 % och 0,8 % av samtliga hundar är hypotyroida. Den hypotyroida hunden har en nedsatt produktion av ämnesomsättningshormon, som normalt produceras i sköldkörteln (tyroidea).

Hypotyroidism kan förekomma hos alla hundraser, men är vanligare hos dobermann, schnauzer, retriever, spaniel, shetland sheepdog, irländsk setter och tax. I Sverige ses ökad förekomst av sjukdomen hos hovawart och riesenschnauzer.

Sjukdomen är vanligare hos medelålders och äldre hundar, men kan uppträda i alla åldrar. I genomsnitt är hundarna sju år då de får sin diagnos. Det finns ingen skillnad mellan könen i hur ofta de drabbas av hypotyroidism.

Orsaker

Hypotyroidism leder till en minskning av ämnesomsättningshormonerna T3 och T4. Sjukdomen kan vara medfödd eller uppträda senare i livet, dvs vara förvärvad. Hundar med medfödd hypotyroidism är ofta små till växten och har inte sällan andra utvecklingsrubbningar, beroende på vilken den underliggande orsaken är.

Förvärvad hypotyroidism är vanligare och kan vara primär eller sekundär/central. Vid den centrala formen, som är mer sällsynt (ses hos ca 5 % av patienterna), är den bakomliggande orsaken en störning i hypofysen, så att frisättningen av de hormoner som stimulerar sköldkörteln hämmas. Vid denna form av sjukdomen är den bakomliggande orsaken oftast en tumör i, eller i närheten av, hypofysen. Primär förvärvad hypotyroidism, som alltså är vanligast, är en konsekvens av att sköldkörtelvävnad har förtvinat utan känd orsak, eller förstörts till följd av en autoimmun inflammation. Mer sällsynt är att primär hypotyroidism orsakas av tumör i sköldkörteln eller som följd av överdos av sulfonamid (ett antibiotikum).

Symtom

Hypotyroidism är en långsamt utvecklande sjukdom och symtomen kommer smygande. De kan vara diffusa och likna andra sjukdomar. Vid följande symtom kan man dock fatta misstanke om att det rör sig om hypotyroidism:

  • Metaboliska symtom, dvs tecken på ämnesomsättningsrubbning i form av trötthet, viktuppgång, motionsintolerans och frusenhet.
  • Hudsymtom, i form av håravfall, tunn päls, ökad pigmentering av huden, mjällbildning eller hudinflammation. Pälsförändringarna är ofta symmetriska.

Andra, mer ospecifika symtom, är exempelvis neurologiska symtom, muskelsymtom, mag-tarmstörning, reproduktionsstörning, hjärtlidanden och ögonlidanden. Hundar med hypotyroidism kan verka ”gamla i förtid”. Kontakta veterinär om du misstänker att din hund kan ha drabbats av hypotyroidism.

Diagnos

Veterinären gör en klinisk undersökning av hunden, och behöver även ta blodprov för att ställa diagnosen. Då symtomen ofta är ospecifika kan fler blodprover tas för att utesluta andra sjukdomar. Blodparametrar som är specifika för hypotyroidism är den totala nivån T4 (tT4), nivån av fritt T4 (fT4 samt nivån av tyroideastimulerande hormon (TSH), det vill säga det hormon som produceras av hypofysen och som styr sköldkörtelns produktion av ämnesomsättningshormon. TSH kan vara förhöjt eller normalt vid hypotyroidism, och tT4 samt fT4 är låga.

I vissa fall kan diagnosen vara svår att ställa, även om blodproverna tyder på hypotyroidism. En del mediciner kan påverka nivån av tT4 och ibland även fT4, och det kan även vara en följd av svält eller av annan sjukdom. Läkemedel som påverkar nivåerna av tT4 och eventuellt fT4 är exempelvis prednison (”kortison”), fenobarbital och sulfonamid. Sjukdomar som kan orsaka lägre nivå av T4 är bland annat Cushing, diabetes, Addison, kronisk njursvikt, leversjukdom, svårare infektion eller tumörsjukdom.

Behandling

När diagnosen är ställd behandlas tillståndet med ämnesomsättningshormon i tablettform. Effekten kan ses inom några veckor och full effekt uppnås efter veckor - månader. Efter ca 4 – 8 veckors behandling tas nya blodprover och dosen justeras vid behov. Behandlingen är livslång och patienten brukar följas upp genom veterinärbesök och nya blodprover 1 -2 ggr årligen.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

specific_endocrine.png

Kontakta en veterinär

Om du tror att symtomen stämmer på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.