Nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreos) hos hund

Nedsatt sköldkörtelfunktion är den vanligaste formen av hormonell störning hos hund. Andra namn på tillståndet är hypotyreos eller hypotyreoidism. En hund med hypotyreos har för låg produktion av ämnesomsättningshormon i sköldkörteln.

Normal sköldkörtelfunktion hos hund

Sköldkörteln, eller tyroidea som den heter på latin, sitter framtill på halsen tvärs över hundens luftstrupe. Sköldkörteln producerar hormoner som bland annat reglerar kroppens ämnesomsättning, alltså omvandlingen av näring till energi. 

Sköldkörtelns funktion styrs via ett hormon som kallas TSH, tyroidea-stimulerande hormon, som frisätts från hypofysen i hjärnan. Under inverkan av TSH bildas två ämnesomsättningshormoner. Det ena är tyroxin, T4, och det produceras enbart i sköldkörteln. Det andra hormonet, trijodtyronin eller T3, bildas både i sköldkörteln och i andra organ, såsom lever och njurar, genom omvandling av T4. 

Sköldkörtelhormon reglerar de flesta av kroppens funktioner, som till exempel nedbrytning av fetter, proteiner och socker, samt tillväxt, kroppstemperatur och hjärtfrekvens. 

Vad orsakar nedsatt sköldkörtelfunktion?

När en hund drabbas av nedsatt sköldkörtelfunktion kan det finnas flera olika orsaker bakom. Många hundar får tillfälligt nedsatt produktion av sköldkörtelhormon när de har en annan sjukdom eller obalans i kroppen, och då brukar problemet rätta till sig när den underliggande orsaken behandlas. 

En primär hypotyreos uppkommer genom att sköldkörtelvävnad har förtvinat utan känd orsak, eller förstörts till följd av en autoimmun inflammation. Mindre vanligt är s k sekundär/central hypotyreos. Det innebär att hypofysen inte frisätter TSH i tillräcklig mängd, vilket oftast brukar bero på en tumör i, eller i närheten av, hypofysen. 

Det finns en ärftlig komponent i uppkomsten av primär hypotyreos, och sjukdomen är vanligare hos vissa raser, däribland dobermann, schnauzer, retriever, spaniel, shetland sheepdog, irländsk setter och tax. I Sverige ses också ökad förekomst av sjukdomen hos hovawart och riesenschnauzer. Även om sjukdomen uppkommer av ärftliga orsaker så brukar den inte ge sig till känna förrän hunden hunnit bli några år, ofta omkring sex år eller äldre. Det händer dock att hypotyreos uppträder tidigare i livet. 

Hypotyreos kan i ovanliga fall finnas redan vid födseln och då brukar hunden ha ett speciellt utseende - den är liten till växten, har avvikande päls, och ofta även andra utvecklingsrubbningar, beroende på vilken den underliggande orsaken är.

Tillstånd som kan ge minskade nivåer av sköldkörtelhormon hos hundar

Produktionen av sköldkörtelhormon kan minska utan att det behöver vara hypotyreos. När det aktuella tillståndet åtgärdas, eller medicineringen upphör, stiger hormonnivåerna igen. 

Här är några läkemedel som kan orsaka för låg nivå av sköldkörtelhormon: 

 • prednison, en slags steroid
 • fenobarbital, som används mot epilepsi
 • sulfonamid, en sorts antibiotika

Andra sjukdomar som kan orsaka lägre nivå av T4 är bland annat:

Vad är symtomen vid nedsatt sköldkörtelfunktion hos hund?

Hypotyreos är en långsamt utvecklande sjukdom och symtomen kommer smygande. I typiska fall bryter sjukdomen ut i medelåldern, från sex års ålder och uppåt. Den är lika vanlig hos tikar och hanhundar. 

Följande symtom kan väcka misstanke om att hunden har hypotyreos: 

 • Trötthet
 • Viktuppgång
 • Motionsintolerans, nedsatt kondition
 • Frusenhet, hunden kurar ihop sig, huttrar eller söker sig till varma ställen
 • Håravfall, som kan yttra sig såväl som tunn päls som kala fläckar. De kala eller tunnpälsade områdena har ofta en symmetrisk utbredning
 • Ökad pigmentering av huden 
 • Mjällbildning 
 • Ökad mottaglighet för hudinfektioner, som kan medföra utslag och klåda
 • Långsam hjärtfrekvens, bradykardi. 
 • Nedsatt fertilitet 
 • Andra symtom som kan finnas vid hypotyreos är neurologiska symtom, muskelsymtom, mag-tarmstörning och ögonlidanden. 

En hund med hypotyroidism kan verka ”gammal i förtid”, dvs trött, slö och långsam på promenaderna. 

Kontakta veterinär om du har sett symtom som tyder på att din hund har nedsatt sköldkörtelfunktion. 

Diagnosen är ibland svår att ställa

Då symtomen ofta är ospecifika kan hunden till att börja med få gå igenom flera olika undersökningar och provtagningar. En viktig del av utredningen är analys av sköldkörtelhormon (T4) och sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) i blodprov.  Vid hypotyreos är nivåerna av T4 för låga, medan TSH kan vara förhöjt eller normalt.

Om blodproverna tyder på underproduktion av sköldkörtelhormon kan hunden behöva vidare utredning för att utesluta andra orsaker till tillståndet, innan diagnosen ställs.

Vad är behandlingen vid nedsatt sköldkörtelfunktion?

När diagnosen är fastställd behandlas tillståndet med ämnesomsättningshormon i tablettform. Effekten kommer gradvis inom några veckor och full effekt uppnås efter flera veckor till månader. Många hundar behöver justera dosen, och därför får de komma på återbesök och ta nya blodprover efter någon månads behandling. 

Behandlingen är livslång och patienten brukar följas upp genom veterinärbesök och nya blodprover en eller två gånger om året. Om hunden har fått korrekt diagnos och medicinen ges i rätt dos brukar hunden få tillbaka sin forna energi. Även förändringarna i hundens hud gå tillbaka helt eller delvis.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.