Många funktioner i kroppen är beroende av steroider. Binjurarna är organ som producerar både mineralkortikosteroider och glukokortikosteroider (bland annat kortisol = kroppens motsvarighet till kortison). Av olika anledningar kan denna produktion påverkas eller förhindras och djuret kan få olika symptom.

Orsak

Den vanligaste typen av Addisons sjukdom är immunorsakad. Immunförsvaret börjar attackera den egna vävnaden (i det här fallet binjurebarken) som förstörs och produktionen av steroider minskar då och uteblir till slut helt. Denna variant ses mer ofta bland vissa raser och kan misstänkas vara ärftligt betingad. Exempel på sådana raser är portugisisk vattenhund, pudel, west highland white terrier, bearded collie, softcoated wheaten terrier, rottweiler, leonberger, grand danois, chinese crested med flera. Andra orsaker som kan förstöra binjurebarken och därmed steroidproduktionen är tumörer och blödningar. Orsaken till problemet kan även finnas utanför binjurarna. Ett exempel på detta är när signalen från hjärnan som styr hormonproduktionen i binjurarna är svag eller uteblir.

Symptom

Djur som har Addisons sjukdom kan uppvisa ganska ospecifika symptom som slöhet, svaghet, kräkningar och diarré. De kan även ha dålig aptit, tappa vikt och ha dåliga blodvärden.

Det finns även ett mer akut stadie av sjukdomen så kallad Addisonkris. Djuret hamnar då i ett livshotande tillstånd med symptom som lågt blodtryck, chock, kraftig uttorkning, rubbningar på hjärtrytmen, buksmärta, förhöjda njurvärden.

Sjukdomar som kan likna Addisons sjukdom till vissa delar är njursvikt, magtarmsjukdomar, inflammerad bukspottskörtel, leversjukdom.

En hund med akut Addisonkris bör snarast tas till veterinär för akutvård eftersom tillståndet kan vara livshotande.

Diagnos

Hundar med de mer ”vaga” och ospecifika symptomen utreds ofta för Addison som en del i en större utredning exempelvis av en hund med magproblem.

Blodprover tas för att undersöka eventuella elektrolytstörningar, förhöjda njurvärden och antalet röda blodkroppar. Hundarna kan även ligga lågt i sitt blodsocker. En specifik test för att diagnosticera Addison är en så kallad ACTH-stimulering. ACTH är det hormon som ger signalen från hypofysen till binjurarna att producera mer steroider. Om binjurevävnaden är förstörd på grund av immunsjukdom får man ett dåligt eller inget svar alls på ACTH-stimuleringen.

Behandling

Behandlingen vid en akut kris är främst stora mängder vätska direkt in i blodet. På så sätt korrigeras både den kraftiga uttorkningen och elektrolytrubbningarna. Kortison ges också i detta skede. Om påverkan på pH-värdet i blodet är stor eller det föreligger grava elektrolytstörningar kan detta behöva korrigeras specifikt.

Behandlingen på längre sikt är livslång och består av antingen tabletter innehållande både mineral- och glukokortikosteroider eller regelbundna injektioner av ett preparat med mineralkortikosteroid effekt eventuellt i kombination med tablettbehandling. I enstaka fall behövs tillägg av salttabletter för att fullständigt korrigera saltbalansen men detta är undantagsfall. Hundar som behandlas för Addisons sjukdom kan leva ett gott liv men kan vara något mer känsliga för stressituationer. Kortison kan då ges extra under en tillfällig period efter diskussion med veterinär. Hundar under behandling för Addisons sjukdom behöver komma på återkommande kontroller med blodprovstagning livet igenom. Frekvensen för dessa återbesök skiljer sig åt beroende på val av behandling och faktorer hos individen.

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.