Ledbesvär hos hund

Verkar din hund verkar stelare än vanligt? Har den svårt att hoppa upp i soffan eller gå i trappor? Då kan den ha drabbats av ledproblem, ett vanligt problem särskilt hos hundar av större raser.

Lederna och dess funktion är nödvändiga för att hunden ska gå, springa, hoppa, röra på huvudet och vifta på svansen. Kroppens olika delar är beroende av varandra för att fungera normalt. Utan friska ben och leder får musklerna svårt att göra sitt jobb och kroppen förlorar sin rörlighet.

Ledproblem är vanligare bland hundar av storväxta raser än hos de småväxta raserna. Orsakerna till detta är bland annat att den kritiska tillväxtperioden är längre för stora hundar och att de växer snabbare. För att främja optimal ben- och ledutveckling krävs rätt mängd av högkvalitativt foder med en energimängd och ett näringsinnehåll anpassat efter rasens behov. Hundar av storväxta raser är mer känsliga för att drabbas av skelettproblem om de blir överviktiga eller tränar alltför intensivt och ensidigt.

Det är viktigt att du alltid är observant på hundens rörelsemönster och beteende. Hälta, stelhet eller ovilja att röra sig kan vara ett tecken på problem med lederna. Det finns många tänkbara orsaker till hälta och stelhet och det är därför viktigt att kontakta veterinär för att få din hund undersökt och en bedömning av orsaken till problemen. Ju tidigare man upptäcker vad problemen beror på desto större chans att kunna hjälpa hunden.

Varningstecken för ledproblem hos hund:

  • Stelhet efter fysisk aktivitet.
  • Hälta.
  • Svårigheter att resa sig och/eller gå efter vila.
  • Minskad aktivitetsnivå och minskad rörlighet.
  • Ovilja eller svårigheter att hoppa upp eller ned från platser, t.ex. soffan, och gå i trappan.
  • Pälsen är mindre välunderhållen på ställen som är svåra att nå.
  • Visar irritation vid beröring.
  • Undviker kontakt.
  • Nedsatt aptit.

Vanliga orsaker till ledproblem hos hundar

Osteokondros

En tillväxtrubbning i skelettet vilket orsakar skador på ledbrosket. Osteokondros förekommer bland annat i bogleden, hasleden och armbågsleden. Ostekondros är vanligast hos storväxta hundraser.

Höftledsdysplasi (HD)

Höftledsdysplasi är en felaktig utveckling av höftleden som kan leda till artros vilket är smärtsamt och orsakar försämrad rörlighet i leden. Många raser har hälsoprogram för detta.

Övervikt

Övervikt kan vara förödande för hundens leder, särskilt om hunden har någon redan existerande ledproblematik. Ju tyngre hunden är, desto mer belastas lederna.

Artros

Artros är vanligt hos hund. Sjukdomen är progressiv vilket betyder att den försämras över tid. Artros kan uppkomma som resultat av en onormalt utformad led (ex. vid höftledsdysplasi) där belastningen på leden och intilliggande vävnader gör att en inflammation uppkommer. Inflammationen orsakar på sikt benpålagringar i och omkring leden vilket begränsar ledens rörelse och orsakar smärta hos hunden. Artros kan också uppkomma sekundärt som resultat av ett trauma mot leden eller till följd av naturligt åldrande.

Vad kan jag som hundägare göra? 

Håll koll på hundens vikt 

Övervikt kan bidra till utvecklandet av ledproblem eller förvärra redan existerande problem. Be din veterinär om hjälp om du behöver kostråd och hjälp med att få bukt med vikten.

Motion 

För att minska problemen med artros och eventuellt fördröja dess utveckling bör hunden motioneras förnuftigt. Hunden mår ofta bättre av många korta promenader än en lång. Hunden bör få lika mycket motion alla dagar i veckan med samma rutiner hela året om. Det är även viktigt med uppvärmning för att minska risken för skador. Låt inte hunden bli liggande i en kall bil för länge före eller efter träning. Vid ledproblem bör vild lek med andra hundar, träning på hårt underlag eller andra häftiga aktiviteter som bollkastning undvikas.

Nutrition och kosttillskott

Det finns många kosttillskott för hundars ledhälsa på marknaden. Fiskolja med Omega-3 är ett av de tillskott vi har vetenskapliga belägg för att rekommendera. Omega-3 kan minska behovet av smärtstillande läkemedel och finns som separat kosttillskott samt ingår i vissa foder anpassade för hundar med ledproblem. Gurkmeja och glukosamin är ett andra kosttillskott som vi ofta rekommenderar. Det vetenskapliga underlaget för dessa preparat är något mer begränsat, men vår erfarenhet är att det har god effekt hos många hundar. Det är ofta värt att prova.

Rehabilitering

Rehabilitering visar ofta mycket goda resultat vid ledbesvär, särskilt i kombination med övrig behandling. Avsikten med rehabilitering är att förhindra ytterligare stelhet i ledkapseln och muskulatur som följd av inaktivitet och att återställa full rörlighet. Rehabilitering kan också bryta spänningstillstånd i muskulaturen, återställa muskelmassa och muskelstyrka och kan ha en smärtlindrande effekt. Flera olika tekniker kan användas vid rehabilitering som till exempel massage, TENS, akupunktur, stretching, vattenträning och individuellt anpassade träningsprogram. 

Övriga tips

Under den kalla årstiden är det bra att använda täcke på hunden för att hindra att musklerna blir kalla och stela. När det är mycket snö kan detta utnyttjas genom att låta hunden pulsa i snön korta stunder för att träna sina muskler. En hund med smärtande leder mår bra av att ligga på mjukt underlag hemma. Mattor hindrar att hunden halkar.

Besök veterinären i tid. En tidig upptäckt av eventuella ledbesvär ökar möjligheten att förhindra ytterligare skador.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.