Urinläckage hos hund

Urinläckage, eller inkontinens, innebär att hunden av någon anledning inte kan hålla tätt. Tillståndet är inte att förväxla med valpars beteende att kissa inne innan de har blivit rumsrena.

Orsaker

Det finns många möjliga orsaker till urinläckage hos hundar och beroende på vad den underliggande orsaken är kan även flera olika symtom ses.

Inkontinens hos kastrerade tikar

En liten andel av kastrerade tikar blir inkontinenta några månader till några år efter att de opererats. Avsaknaden av det honliga könshormonet östrogen kan leda till att urinblåsans slutmuskel blir lite förslappad och tiken droppar/läcker då urin, till exempel när hon sover. Tillståndet behandlas med läkemedel innehållandes östrogen. I en del fall ges läkemedel som ökar muskeltonus i blåsans slutmuskel.

Urinvägsinfektion/blåskatarr

Infektion i urinvägar och urinblåsa kan medföra urinläckage. Urinen kan vara blodtillblandad eller illaluktande. Tillståndet är vanligare hos valpar vars immunförsvar inte är fullt utvecklat, och om vuxna hundar får återkommande problem med urinvägsinfektioner bör de utredas för underliggande orsaker. Samtidiga symtom hos en valp med urinvägsinfektion kan vara ökad törst och ibland feber eller symtom från mage/tarm. Läs mer om urinvägsinfektion här.

Urinsten

Urinsten kan medföra urinläckage dels genom att det banar vägen för infektioner och dels, om det är en stor mängd sten/-ar som tar upp utrymmet i blåsan, genom att blåsan då rymmer mindre mängder urin. Urinstenar kan störa avflödet av urin så att hunden inte tömmer blåsan fullständigt när den rastas. OBS – urinsten kan framför allt hos hanhundar täppa till urinröret så att hunden får urinstopp. Detta är ett potentiellt livshotande tillstånd som snabbt måste behandlas hos veterinär. En del djur med urinstopp kan droppa urin i små mängder.

Ökad törst

Om hunden börjar dricka mera blir den kissnödig oftare och kan ha svårt att hålla tätt om den inte hinner ut i tid. Det finns många sjukdomstillstånd som medför ökad törst, däribland livmoderinflammation, njursjukdom, sockersjuka och ämnesomsättningssjukdomen Cushings syndrom. Vid dessa sjukdomar ses ofta, men inte alltid, andra symtom som t ex viktminskning, flåsighet och trötthet. En hund med ökad törst bör alltid undersökas av veterinär.

Medfödda eller förvärvade defekter i urinvägarna

Missbildningar som exempelvis ektopisk uretär, som innebär att urinledaren från njuren är felplacerad, kan yttra sig med inkontinens. I en del fall kan missbildningen åtgärdas, men det är inte alltid detta råder bot på inkontinensen.

Det förekommer också att anatomiska avvikelser såsom förträngningar uppkommer till följd av exempelvis trauma eller kirurgi, så att urinen inte töms ordentligt när hunden kissar utan läcker ut vid andra tillfällen.

Nervskada

Blåstömningen är en komplex process som styrs av det autonoma nervsystemet, och om nervskada uppkommer t ex till följd av trafikolycka eller diskbråck kan urineringsprocessen sluta fungera. Prognosen för tillfrisknande varierar från fall till fall och beror på skadornas omfattning.

Symtom på inkontinens

Hunden läcker urin ofrivilligt. Beroende på vad som orsakat tillståndet kan den även ha andra symtom såsom ökad törst eller feber.

Diagnos

Förutom en allmän klinisk undersökning brukar veterinären även analysera urinprov för att ta reda på om hunden har tecken på infektion, urinsten eller andra avvikelser i urinvägarna som kan förklara inkontinensen. Även urinkoncentrationen undersöks. Ofta görs även analys av blodprov samt bilddiagnostiska undersökningar med hjälp av röntgen eller ultraljud och ibland CT eller MR.

Behandling

Behandlingen styrs av vad den underliggande orsaken till inkontinensen är.

Prognos

I de flesta fall blir hunden fri från sin inkontinens om den får rätt behandling. I en del fall, exempelvis då inkontinensen orsakats av nervskada, kan dock inkontinensen vara obotlig.

 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.