Orsak

Symtom på kronisk njurskada uppkommer då njurens kapacitet att filtrera urin och rena blodet från restsubstanser minskat kraftigt. Det har då uppkommit en obotlig skada i njurarna där njurvävnad ersatts av ärrvävnad, och njurarnas funktion blivit begränsad. Orsaker till kronisk njursvikt kan vara en tidigare akut skada på njurar eller vissa ärftliga specifika njursjukdomar.Tyvärr kommer man inte alltid fram till orsaken.

Symtom

Kronisk njursvikt är en smygande sjukdom som successivt gör hunden sjukare. Hunden blir svag och trött, äter sämre och dricker mer än normalt. De stigande nivåerna av restsubstanser (urinämnen mm) i blodet gör att hunden mår illa och kan få kräkningar och diarré. Urinämnen kan också orsaka magsår och sår i munslemhinnan, vilket även det bidrar till minskad aptit. Avmagring är vanligt. Hunden kan även utveckla en blodbrist till följd av långvarig njursvikt.

Diagnos och behandling

Hos veterinären tar man blodprov för att konstatera njurskada och för att mäta hur svår skadan är. Man mäter då hur väl njurarna filtrerar ut urinämnen mm ur blodet, eftersom halten av dessa stiger i blodet vid en njurskada. Urinprover tas oftast för att kontrollera om det föreligger någon infektion samt om man finner proteiner i urinen, vilket indikerar ”läckage” från njurarna. Även urinens täthet mäts, för att undersöka hur väl njurarna kan koncentrera urinen. Ett ultraljud av njurarna kan ge mycket information. Hos kroniskt sviktande njurar ser man ofta en skrumpen, tätare och mindre njure med oregelbunden form.

Intravenös vätskebehandling kan krävas i de fall hunden är uttorkad på grund av att njuren inte kunnat koncentrera urinen. Blodtrycket mäts eftersom ett för högt tryck i njuren kan leda till större skador. Ofta behandlas hunden med blodtryckssänkande mediciner för att få trycket i njuren att sjunka.

Ett njurdietfoder är oftast att rekommendera då denna kost är optimalt sammansatt för att skona njurarna. Den innehåller en lägre andel, men väl balanserade, proteiner och minskad mängd fosfor.

I de fall fosfathalten stigit i blodet till följd av njursvikten kan behandling med fosfatbindare i kosten vara av värde.

En kronisk njurskada går inte att bota men man kan med medicinering och kost få njurarna att fungera bättre och skjuta upp förloppet.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

Virbac-20pronefra275458_7_26.jpg specific-20ckd_4_9_42.jpg virbac_kidney_dog.jpg

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.