Medicinsk behandling vid artros hund

Artros, eller osteoartrit som det också kallas, är ett vanligt tillstånd hos medelålders och äldre hundar. Idag finns det många alternativ till kirurgi när man vill behandla smärta, hälta och stelhet som orsakas av artros.

Artros är en kronisk sjukdom

Artros är en kronisk ledsjukdom som innebär att leden blir inflammerad, ledvätskan förändras och ledbrosket successivt förtvinar och bryts ner. När brosket förtunnas blir den känsliga benvävnaden under brosket mer utsatt för stötar och friktion, vilket är mycket smärtsamt. 

Artros kan uppkomma till följd av utvecklingsrubbningar som höftledsdysplasi eller armbågsledsdysplasi. Det kan också uppträda efter att en skada, som benbrott eller korsbandsskada, har lett till instabilitet, överbelastning eller felbelastning i lederna. Många äldre hundar drabbas av artros på grund av långvarig förslitning.

Typiska symtom på artros kan vara att hunden är stel och halt efter vila, samt att stelheten värmer ur när hunden varit uppe och rört på sig. En del hundar kan bli lite klumpigare i rörelserna, eller tveka inför att hoppa eller gå i trappor. Ibland kan symtomen på artros se ut att komma plötsligt, efter att hunden har gjort någon rörelse som orsakat en plötslig försämring. Den kan till exempel ha trampat snett eller busat vilt med andra hundar. Då kan den bli märkbart smärtpåverkad.

En hund som har smärta eller hälta måste undersökas av veterinär. Ofta kan hundens ålder, symtom och den kliniska undersökningen väcka misstanke om artros. Diagnosen ställs som regel genom röntgen

Medicinsk behandling vid artros hos hund

Även om artros kan behandlas kirurgiskt, genom till exempel ett höftledsbyte eller annan ledkirurgi , är det inte alla hundar som är lämpliga kandidater för en operation. Konvalescenstiden (tiden det tar för hunden att bli återställd) efter en ledoperation kan vara flera månader lång, och innebär oftast att hunden är i behov av både smärtlindring och rehabträning

För en äldre hund kan återhämtningstiden efter en operation utgöra en stor del av hundens förväntade återstående livslängd. Och för en hund med artros i flera leder räcker det sällan med en enstaka operation för att få hunden besvärsfri, utan den skulle behöva en rad operationer med efterföljande lång konvalescens. För dessa hundar rekommenderas ofta istället medicinsk behandling, i kombination med fysisk aktivitet och lagom utfodring. 

Idag har vi tillgång till många läkemedel som kan lindra hundens symtom och i bästa fall bromsa sjukdomsutvecklingen. I kombination med livsstilsförändringar och kosttillskott kan de hjälpa hunden att behålla livskvaliteten i många år. 

Livsstilsfaktorer

En viktig åtgärd för att hjälpa en hund med artros är att se till att den är i lagom hull. En hund med övervikt har en ökad belastning på sina leder. Den kan dessutom behöva mer läkemedel, eftersom många mediciner doseras för hundens vikt. I tillägg till medicinsk behandling kan veterinären därför ordinera att hunden går över till ett bantningsfoder eller att den inleder ett viktminskningsprogram.

Fysisk aktivitet är också viktigt för hundar med artros. Genom anpassad motion kan hunden behålla (eller återfå) rörligheten och stärka musklerna runt den drabbade leden. Motionen bör trappas upp långsamt. Korta, dagliga träningspass är att föredra framför hårdträning på helgen. Sådant som tränar hundens balans, till exempel att vandra i kuperad terräng, hjälper till att stärka många av hundens muskler. Detta kan bidra till att hundens stelhet minskar, och likaså skaderisken.

Tänk på att låta hunden värma upp före träningspasset, gärna med en promenad i lugnare tempo. Om hunden blir överansträngd eller trampar snett kan det i värsta fall leda till att inflammationen i leden blossar upp. I typiska fall märks det inget i samband med skadetillfället, utan genom att hunden blir stel och öm efter att den har legat och vilat. Vid en akut försämring bör man inte träna hunden, utan låta den ta det lugnt och få smärtlindring i några dagar. Kontakta veterinär om hunden blir sämre utan att du vet varför.

Inom AniCura erbjuds många olika möjligheter till rehabträning. Kontakta din lokala klinik för mer information.

Injektion med Librela

Librela är ett läkemedel som ges som en injektion en gång i månaden. Läkemedlet innehåller en sorts antikroppar, som binder till den kroppsegna substansen Nerve Growth Factor, NGF. NGF bidrar till smärtan och inflammationen som kännetecknar artros, och när den substansen blockeras får hunden mindre smärta i leden. 

Librela har en hög säkerhet och kan kombineras med andra läkemedel. Injektionen ska dock ges hos veterinär, både för att övervaka ifall hunden får en allergisk reaktion (vilket kan inträffa vid alla slags läkemedelsinjektioner) och för att säkerställa att läkemedlet hanteras korrekt. 

Injektion med Cartrophen

Cartrophen stimulerar bildandet av ledbroskets komponenter. Det påverkar också sammansättningen av ledvätskan. Därigenom kan den nedbrytning av ledbrosk, som sker vid artros, bromsas och i en del fall vändas - det vill säga att brosket i viss mån kan återställas. 

Cartrophen ges som en serie injektioner, vanligtvis 4 stycken, med 5-7 dagars mellanrum. Därefter kan behandlingsserien upprepas efter några månader eller ett år. En del hundar får istället enstaka injektioner med tätare intervall. Cartrophen är i allmänhet säkert, men hunden har en ökad blödningstendens timmarna efter injektionen. 

Smärtstillande, antiinflammatorisk medicin

Många hundar med artros får behandling med receptbelagda läkemedel av typen NSAID. NSAID står för Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, och har en smärtstillande effekt samtidigt som de dämpar inflammation. Hundar ska aldrig ges NSAID för människor, som till exempel ibuprofen, eftersom det kan ge svåra biverkningar. Det finns dock gott om NSAID avsedda för hundar, som till exempel Metacam och Rimadyl.

Läkemedlen kan ges kontinuerligt eller vid behov, och brukar kunna kombineras med någon av injektionsbehandlingarna ovan, om hunden har stort behov av smärtlindring. Behandling med NSAID kan medföra biverkningar i form av mag-tarmproblem, samt på sikt påverkan på lever eller njurar. Det ska inte heller kombineras med kortison. 

Övriga smärtstillande medel

Förutom NSAID finns det också andra smärtstillande medel, som inte har antiinflammatorisk effekt, till exempel läkemedel mot nervsmärta. Det är den behandlande veterinären som avgör vilket läkemedel som är lämpligast för den enskilda patienten.

Kosttillskott för god ledhälsa

Det finns många kosttillskott och berikade foder som ska stödja hundars ledhälsa, som exempelvis glukosamin/kondroitinsulfat, omega-3 och grönläppad mussla. I dagsläget finns det inte så många grundliga studier gjorda på effekten hos dessa, men många djurägare upplever att de har en positiv inverkan på både aktivitetsnivå och rörlighet. Bäst effekt av kosttillskott har man troligen om man börjar ge det så tidigt i sjukdomsförloppet som möjligt.

Hur gör jag för att få artrosbehandling för min hund?

Om du misstänker att din hund kan ha artros bör du boka tid för undersökning hos en veterinär. Det är viktigt att hunden får rätt diagnos och en effektiv behandling för smärtan. Vid besöket upprättar veterinären en plan för din hunds fortsatta behandling, som till exempel en kombination av läkemedelsbehandling, viktminskning om hunden bär på övervikt, fysioterapi och kosttillskott. Injektionsbehandlingar ges på kliniken, medan receptbelagda läkemedel som tas via munnen kan ges av dig i hemmet.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.