Ledkirurgi hund

Ledkirurgi utförs för att återställa eller förbättra funktionen i en led. Liksom vid andra ortopediska ingrepp är rehabilitering en viktig del av eftervården, för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

Beslut om ledkirurgi tas när en skada eller annan förändring har påvisats i leden, t ex genom röntgen eller datortomografi, och veterinären bedömer att den måste åtgärdas kirurgiskt. Beslutet fattas i samråd med djurägaren, och hänsyn tas till hundens ålder, status och prognos för tillfrisknande.

Höftledskirurgi

Höftledskirurgi är operation i höftleden. Ett tillstånd som kan kräva höftledskirurgi är när ledkulan på lårbenet hoppar ur höftleden och behöver reponeras. I vissa fall är det omöjligt att rädda leden och man kan behöva ta bort ledkulan helt och hållet. I dessa fall bildas en bindvävsled som brukar fungera riktigt bra. Många hundar har höftledsdysplasi och i en del av dessa fall är ett höftledsbyte ett alternativ. Vid höftledsbyte ersätts den förändrade höftleden med en höftledsprotes. När protesen väl har läkt fast kan hunden leva ett normalt hundliv.

Knäledskirurgi

Knäledskirurgi är operation i knäleden. Knäleden är den mest komplexa led som finns i kroppen och en vanlig skada i knäleden hos hundar är ruptur av främre korsbandet. En partiell eller fullständig ruptur av korsbandet leder till instabilitet i knäleden, vilket ger upphov till inflammation, broskskador och många gånger meniskskador.

Det finns en mängd olika operationsmetoder beskrivna för att behandla korsbandsrupturer. Den vanligaste metoden på små hundar är den variant där en nylonlina används på utsidan av knäleden i syfte att efterhärma korsbandets funktion. En av operationsmetoderna vid korsbandsskada är TPLO (Tibia Plateau Levelling Osteotomy). Denna operation utförs regelbundet i kombination med artroskopi av knäleden. TPLO-metoden ändrar vinkeln på tibia (skenbenet) och minskar på så sätt behovet av ett främre korsband. TTA (Tiberal Tuberosity Advancement) är ytterligare en operationsmetod vid korsbandsskada. Denna operation utförs regelbundet i kombination med artroskopi av knäleden för att behandla eventuella meniskskador. Främre delen av tibia (skenbenet) lossas med ett sågsnitt och förskjuts framåt vilket ändrar riktningen på patellasenan.

Meniskerna i knäleden kan ställa till problem och ibland måste delar av menisken opereras bort. Att knäskålen (patellan) lätt förskjuts ur läge (patellaluxation) är också ett relativt vanligt problem hos hundar. Det finns flera olika metoder för att åtgärda patellaluxationer.

Bogledskirurgi

Bogledskirurgi är operationer i bogleden. Boglegen är en så kallad kulled och ska kunna rotera i alla riktningar. Ibland förekommer tillväxtstörningar i ledbrosket, OCD, som måste åtgärdas kirurgiskt för att djuret ska slippa smärta. Det finns även några större senor i anslutning till bogleden som kan bli inflammerade och då påverka bogledens rörlighet. Även luxationer i bogleden kan inträffa, oftast till följd av ett trauma. Bogledskirurgi kan utföras med hjälp av artroskopi. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.