RFG-scheme

RFG-scheme står för respiratory function grading scheme och är en standardiserad metod för att bedöma hundars andningsfunktion. Det är bara veterinärer som har särskild utbildning i RFG-scheme som får göra bedömningen.

Vad är RFG-scheme?

Respiratory function grading scheme, RFG-scheme, är en metod som har utvecklats vid universitetet i Cambridge med syfte att bedöma och gradera andningsfunktionen hos de trubbnosiga hundraserna fransk bulldogg, engelsk bulldogg och mops. RFG-bedömningen ger en uppfattning om hundens andningsförmåga vid tillfället för undersökningen.

Vid en RFG-undersökning kontrollerar veterinären om hunden visar tecken på BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome), det vill säga luftvägsproblem orsakade av att skallen är för kort och nospartiet ihoptryckt, samt hur svåra andningsbesvären i så fall är. Resultatet av undersökningen presenteras som en BOAS-gradering och registreras hos SKK.

Vad är BOAS?

Brachycephalic obstructive airway syndrome, BOAS, är ett samlingsnamn för olika symtom som kan uppkomma hos hundar med platt nos och kort skalle, och som är relaterade till förträngningar i hundens luftvägar. Hundar med BOAS har försämrad passage i luftvägarna, vilket bland annat kan leda till andnöd, värmeintolerans och motionsintolerans.

Förträngningarna i hundens luftvägar tenderar att bli mer besvärande ju äldre hunden blir. En hund kan därför få svårare grad av BOAS med stigande ålder. Ett tidigt tecken på BOAS är snörvlande, skorrande eller snarkande missljud när hunden andas. Många hundar som har BOAS sväljer ner luft, vilket irriterar slemhinnan i matstrupen och magsäcken. Med tiden kan de få problem som reflux, kräkning och magkatarr. Här kan du läsa mer om trubbnosiga hundraser.

Varför görs en RFG-bedömning?

BOAS-gradering enligt RFG-scheme utgör grunden för frivilliga hälsoprogram inom raserna engelsk bulldogg, fransk bulldog och mops. Resultatet av bedömningen registreras i stamboken hos SKK och hundar med höggradig BOAS får inte användas i avel.

En BOAS-gradering är även till hjälp för dig som hundägare, då du tidigt kan få besked om ifall din hund är i riskzonen för att få problem med andningen samt få råd kring hur du kan förebygga det. Den viktigaste åtgärden för att minimera andningsbesvär för en hund som har BOAS är att se till att den inte blir överviktig. Det finns också kirurgiska åtgärder som kan förbättra luftpassagen i de övre luftvägarna hos hundar med BOAS.

Det allra bästa är dock att inte köpa en hund med risk för BOAS. Vi rekommenderar därför att du som planerar att köpa valp begär ut information om föräldrarnas RFG-resultat, oavsett om hunden har stamtavla eller kommer från en oregistrerad kull.

Vilka hundar kan genomföra undersökningen?

Brachycephala (brakycefala) hundar av raserna engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops kan undersökas från och med 24 månaders ålder. Det går att göra undersökningen tidigare, men då blir resultatet enbart preliminärt och undersökningen behöver upprepas när hunden uppnått 2 års ålder.

I dagsläget är hälsoprogrammet frivilligt, och det föreligger inget krav på att hundar ska genomgå undersökningen. Alla hundar av dessa tre raser är välkomna att undersökas, utom de som har genomgått kirurgi i luftvägarna. Bedömningen är inte heller anpassad för dräktiga tikar, utan en tik som ska gå i avel bör vara undersökt innan hon paras.

Vad gäller för oregistrerade hundar?

År 2023 fanns det mer än dubbelt så många hundar av raserna engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops registrerade i Jordbruksverkets ägarregister jämfört med hos SKK. Detta indikerar att ett stort antal hundar inte kommer från registrerade kullar och att en betydande del av trubbnosaveln troligen sker utanför SKK:s hälsoprogram. 
Oregistrerade hundar som är tänkta att gå i avel kan dock genomgå en RFG-bedömning, förutsatt att de inte har opererats i luftvägarna. Vi uppmanar dig som går i tankarna att skaffa en engelsk bulldogg, fransk bulldogg eller mops att säkerställa att valpens föräldrar har genomgått en undersökning enligt RFG-scheme, med resultatet 0 (= kliniskt opåverkad och för närvarande fri från andningsbesvär på grund av BOAS).

Hur går en RFG-undersökning till?

Undersökningen inleds med att veterinären bedömer hundens luftvägar och andning i vila. Veterinären inspekterar hundens näsborrar och lyssnar på hjärta och lungor. Sedan görs ett belastningstest som innebär att hunden ska trava i tre minuter, varefter andningen bedöms på nytt. Då noteras hur hunden andas, bland annat om den har ansträngd andning, missljud från nospartiet eller svalget, eller andra eventuella andningssvårigheter. Veterinären graderar hundens andning utifrån gällande kriterier för BOAS-gradering enligt RFG-scheme.

Veterinären måste ha en särskild utbildning för att få utföra dessa BOAS-graderingar. Inom AniCura har vi flera utbildade veterinärer som kan utföra testet. De arbetar på dessa platser:

Vad händer med resultatet?

För hundar som är stambokförda i Svenska Kennelklubben (SKK) kommer resultaten från undersökningen att kunna hittas under ”Hunddata” på SKKs hemsida. Om hunden saknar stamtavla är det fortsatt möjligt att låta den genomgå undersökningen och ägaren får då ett dokument över resultatet. Be att få se detta innan du köper din valp.

 

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.