Trubbnosiga hundraser

Populära sällskapshundar som mops, fransk bulldogg och bostonterrier räknas som trubbnosraser. Deras utseende kommer sig av s k kortskallighet (brakycefali) som tyvärr resulterat i flera missbildningar, vilka orsakar svårigheter med bland annat andningen.

Trubbnosiga raser

Många av dagens sällskapshundar är trubbnosiga, eller brakycefala som det också kallas. De varierar i storlek, färg och form, men gemensamt för dessa hundraser är det särpräglade utseendet med platt nos och stora ögon. Ett annat vanligt förekommande drag är underbett.

Exempel på trubbnosiga hundraser:

 • mops
 • fransk bulldogg
 • engelsk bulldogg
 • boxer
 • bullmastiff
 • pekingese
 • bostonterrier

Vad är brakycefali?

En trubbnosig hund kallas även för brakycefala. Brakycefali är benämningen för den platta och breda huvudform som är utmärkande för dessa raser. Termen kommer från grekiskan där brachus betyder ”platt” och cephalus betyder ”skalle”. Skallformen är nämligen mycket kort i förhållande till bredden, vilket resulterar i ett tillplattat nosparti. Underbett är också ett vanligt förekommande drag. En hund med brakycefali kan också kännas igen på det stora och runda huvudet, samt sina klotformade ögon.

Många brakycefala raser härstammar från den gamla engelska bulldoggen. Under tidigt 1800-tal användes den som kamphund vid tjurkamper i England, innan dessa förbjöds år 1835. Efter det började aveln av den engelska bulldoggen att bli mer målmedveten. För att få fram en mer utpräglad huvudform och en riktigt platt nos, parades exempelvis föregångaren till dagens mops in i bulldoggen.

Brakycefali är ett resultat av den likformiga avel som bedrivits, med avsikt att få fram ett trubbnosigt utseende. Det är hunden som får betala priset för den platta huvudformen, i form av missbildningar i bland annat luftvägar, gom och svalg.  De löper även större risk att drabbas av olika typer av sjukdomar med ärftlig bas, som exempelvis gliom, epilepsi, allergier och ögonsjukdomar, beroende på ras. 

Brakycefali innebär hälsoproblem

Brakycefala hundraser lider idag av stora hälsoproblem på grund av sitt trubbnosiga utseende. Tillsammans benämns dessa som ”det brakycefaliska syndromet”, eftersom många är kopplade till hundrasernas skallform.

Den korta skallformen innebär att luftvägarna är trånga och komprimerade, vilket kan ge olika grad av andningsproblem hos hundarna. Knipta näsborrar bidrar också till att luftflödet i nosen försämras. Missbildningarna innefattar även förlängd gom, samt kollapsade väggar i svalg och strupe. Defekternas anatomi kan variera från individ till individ och svårighetsgraden likaså.

Andra konsekvenser av den korta skallen är att huden läggs i stora veck, vilket banar vägen för hudproblem samt hos vissa raser även ögonskador. De kan därtill få kroniska magbesvär, såsom magkatarr, när den störda andningen leder till att de sväljer mycket luft.

Hälsoproblem hos hundar med brakycefali

Den samlade symtombilden hos hundar med brakycefali brukar benämnas BOAS, brachycephalic obstructive airway syndrome. Dit hör:

 • andningsvårigheter och andnöd
 • svårigheter att reglera kroppstemperaturen 
 • sömnstörningar och sömnapné 
 • mag-tarmstörning, i form av gaser, kräkning och illamående
 • hudveck, med ökad risk för infektion
 • ögonskador pga hudveck samt att ögonen är mer utsatta för skaderisk när nosen är kort

Andningsproblemen bör tas på största allvar hos en trubbnosig hund. Rosslande och ansträngd andning kan i värsta fall leda till andnöd, medvetandeförlust och dödsfall. Det är också vanligt att hundar med trubbig nos snarkar mycket på grund av trånga luftvägar. Snarkningar är inte normalt och kan leda till sömnapné. Om din hund snarkar behöver den undersökas av veterinär för att bedöma eventuell behandling. Det gäller även hundar som inte har ett platt nosparti.

Reglering av kroppstemperaturen sker via hundens nos. Inuti nosen finns en veckad slemhinna med många blodkärl. När hunden börjar bli för varm sker en värmeväxling mellan blodkärlen i nosslemhinnan och den svalkande luften i andetaget. Hos trubbnosiga hundar är denna slemhinna kraftigt förminskad och effekten blir därför sämre. Brakycefala hundar har väldigt mycket svårare att svalka sig - både under varma sommardagar och efter aktiviteter. Pressas hunden för hårt i någon form kan den lätt bli överhettad. Varje år dör hundar till följd av värmeslag, och trubbnosiga hundar löper ökad risk. 

Utöver de anatomiska konsekvenserna av huvudformen är vissa sjukdomar överrepresenterade hos vissa brakycefala raser, såsom gliom, epilepsi, ögonsjukdom och allergier. Samtidiga missbildningar i ryggkotpelaren förekommer också, främst hos hundar med kroksvans.

Begränsa fysisk aktivitet för trubbnosiga hundar

Trubbnosiga hundar är relativt begränsade i sin fysiska aktivitet. Jämfört med många andra raser har de med brakycefali mycket svårare att svalka sig och återhämta sig efter ansträngning. Det gäller både vid fysisk aktivitet - som promenader eller träning - och vid höga temperaturer. Vid hårdare ansträngning blir andningen rejält påverkad, vilket leder till svullnad i luftvägarna, ökad slembildning samt rubbad cirkulation i lungorna. I svåra fall får hunden så grav andnöd att den inte överlever. Då en trubbnosig hund även har svårare att reglera sin kroppsvärme kan den lätt bli för varm vid för mycket rörelse. Framför allt kan hunden bli överhettad om den rör på sig under varma dagar.

Fysisk aktivitet för brakycefala raser behöver därför anpassas, åtminstone sommartid. Det är viktigt att dessa hundar är i bra hull och har en god kondition, för att minska lidande och risker med andningsbesvären, men var uppmärksam på hur hunden mår vid motion och efteråt. För att inte riskera andningssvårigheter eller värmeslag passar det bättre med korta och långsamma promenader, samt att stanna inne - eller stanna i skugga - under sommarens heta timmar. Undvik cykelträning eller löpträning med hunden, och eventuellt även vandring i skog eller terräng. Behöver ni vara ute när det är riktigt varmt, är det extra viktigt att hjälpa hunden att svalka sig. Skugga, kalla handdukar och vatten kan vara bra att ha med sig för att försöka undvika att hunden blir överhettad.

Finns det någon förebyggande behandling?

Den viktigaste förebyggande åtgärden av trubbnosproblematik sker vid avel. Du som valpköpare kan ha svårt att upptäcka problem hos en liten åttaveckorsvalp, då de tenderar att dyka upp först när hunden blir äldre. Men du bör försäkra dig om att föräldrarna inte har besvärad andning (andningen ska vara ljudlös, ske med stängd mun och utan bukpress, dvs hunden ska inte behöva ta i med magmusklerna för att andas). Tecken på att en hund har svårt att syresätta sig är till exempel att den hässjar vid bara lindrig aktivitet eller behöver stanna och vila ofta under promenad. 

Näsborrarna ska vara runda och inte knipta. En längre nos kan vara mer gynnsamt än en kortare, men det är ingen garanti, då andningen påverkas även av hur de inre delarna av hundens luftvägar ser ut. 

Om du har en trubbnoshund bör du vara uppmärksam på tecken på att den har ansträngd andning. Det kan vara t ex att det piper eller rosslar när den andas, att den snarkar eller att den håller halsen eller tungan utsträckt för att få mer luft. Graden av andningssvårigheter brukar tillta med åren och ju förr besvären adresseras desto större är möjligheten att hjälpa den. Det du som djurägare kan göra är att se till att hålla din hund i bra hull och motionera den försiktigt men ofta. 

Flera av hundarna med andningsbesvär kan bli hjälpta av kirurgi i de övre luftvägarna, om det görs tidigt. Då öppnas näsborrarna upp och om den långa mjuka gommen är för lång kortas den av. Det finns tyvärr inget sätt att vidga en smal luftstrupe eller komprimerade delar av luftvägarna inuti nosen. Därför är det svårt att säga på förhand hur mycket den enskilda hunden kommer att bli hjälpt av kirurgi.

Välkommen att kontakta någon av AniCuras veterinärer för att få en bedömning av din hunds eventuella besvär. 

Skribent: Boel Sandros, Leg. veterinär 2022

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.