Våra fem principer

På AniCura delar vi ett antal grundläggande värderingar som vår verksamhet vilar på. Alla verksamheter som ingår i Mars delar dessa fem värderingar som vägleder oss i hur vi interagerar med varandra, hur vi bemöter våra kunder och vårt sätt att arbeta.

De fem principerna utgör grunden för hur vi arbetar idag och alla dagar framöver. De förenar oss över landsgränser, kulturer och generationer. Tillsammans fungerar de som riktlinjer som varje medarbetare kan lita på för att fatta beslut, stora som små. Besluten kan då fattas med vetskapen om att värderingarna hjälper oss besluta vad som är ett starkt och korrekt beslut.

Fem Principer:

  • Kvalitet: Kvalitet börjar med att vi levererar vårt bästa till människor och deras sällskapsdjur. Det genomsyrar allt vi gör. 
  • Ansvarstagande: Vi tar på oss ansvar utan att bli ombedda. Vi stödjer andra i deras ansvar.
  • Ömsesidighet: Gemensamma fördelar gynnar oss alla. Gemensamma fördelar kommer att bestå.  
  • Effektivitet: Våra resurser är värdefulla. Att vara effektiva hjälper oss att uppnå mer och slösa mindre.
  • Frihet: Frihet låter oss forma vår framtid. Vår prestationsförmåga ger oss möjlighet att vara fria.

Vår vision

AniCuras vision är att ”tillsammans skapa framtidens djursjukvård”.
Läs mer om vår vision

Lediga tjänster

Vill du arbeta tillsammans med oss på AniCura? Här hittar du våra lediga tjänster.
Gå vidare till lediga tjänster

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.