Svårt att kissa

FLUTD, Feline Lower Urinary Tract Disease är ett samlingsnamn för problem som drabbar urinvägarna hos katt.

Orsak

Problemen kan vara orsakade av inflammation i urinblåsan, urinstenar, anatomiska defekter, cancer, beteendeproblem eller infektioner.

Symtom

Frekventa urineringar, vilket vanligtvis visar sig genom att katten kissar ofta, har blod i urinen, kissar på ovanliga ställen istället för i lådan och slickar sig på penis. Katten kan verka orolig och ibland aggressiv. Om katten sitter på lådan och det inte kommer någon urin alls kan den ha drabbats av urinstopp, vilket är ett livshotande tillstånd.

Diagnostik

Urinprov analyseras för att se tecken på inflammation, infektion eller kristaller i urinen. Eventuellt görs en bakteriologisk odling av urinen.

Bilddiagnostik såsom röntgen- och ultraljudsundersökning utförs vanligtvis för att ställa diagnos. Stenar kan vanligtvis ses på röntgen men alla stenar är inte synliga med denna teknik. Med hjälp av ultraljud kan framför allt mindre stenar och förändringar i slemhinnan påvisas.

Djurägaren kan få frågor om hur hemmet ser ut, var kattlådan finns, vilken typ av kattsand som används. Är katten en ute- eller innekatt, kan det nyligen inträffat förändringar i hemmet såsom ny katt, ny hund eller ny sambo? Stress av olika slag kan ge symtom från urinvägarna.

Finner veterinären ingen orsak, misstänks en så kallad idiopatisk inflammation vilket betyder inflammation utan känd orsak, och tyvärr är denna den vanligaste orsaken till urineringsbesvär på katt.

Behandling

Behandlingarna skiljer sig beroende på vilken orsak som hittas. Påvisas stenar kan dessa ibland lösas upp med medicinskt foder, men ofta krävs kirurgi genom att stenarna tas bort från urinblåsan. Stenarna kan analyseras för att kunna sätta in förebyggande behandling för att undvika återfall. Infektioner behandlas med antibiotika, inflammationer behandlas med antiinflammatorisk medicin.

Idiopatisk inflammation behandlas på flera sätt. Mediciner kan provas men deras effekt kan vara svårbedömd då symtomen ofta kommer och går och många gånger självläker ändå.

Ibland kan fler kattlådor, med mjuk doftlös sand behövas, som regelbundet rengörs. I ett hushåll med fler katter bör det finnas minst en låda per katt.

Stress kan reduceras genom att ta bort misstänkta faktorer som stressar katten. Det är bra att berika kattens miljö. Ge den mer utrymme och fler möjligheter till lek. Att tillbringa mer tid med katten kan också påverka positivt. En överviktig katt bör bantas.

När bör veterinär uppsökas?

Om katten kissar på olämpliga ställen eller har svårt att kissa bör alltid veterinär kontaktas för rådgivning.

Om katten inte kan kissa alls ska veterinär omedelbart uppsökas.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.