Rotspetsabscess hos hund

En rotspetsabscess kan uppkomma när tandroten exponeras för bakterier, till exempel om tanden blivit frakturerad eller tandens stödjevävnader drabbats av en djup infektion (parodontit).

En tand som slagits av i samband med lek eller då hunden har tuggat på något hårt är i riskzonen för att drabbas av bakterieinfektion i roten. När tandens pulpa blottas kan munbakterier ta sig in i tandens djupare delar. Rotspetsabscess är en typisk komplikation till tandfraktur, men kan i vissa fall även uppkomma i samband med parodontit (inflammation i tandens stödjevävnader) och tandlossning.

Symtom

Rotspetsabscesser är mycket smärtsamma. Det kan dock vara svårt att upptäcka att hunden har tandvärk eftersom det är ovanligt att hundar gnyr eller klagar när de har ont. De kan däremot ha mer eller mindre uppenbara beteendeförändringar: En hund med tandvärk kanske slutar tugga på sina tuggleksaker, saliverar mycket, går undan mera eller blir retlig. Ofta undviker hunden att tugga på den smärtande sidan och efter en tid kan man se att denna sida har utvecklat mer tandsten. Dålig andedräkt är också ett vanligt symtom vid sjukdom i munhålan. Vissa hundar gnider nosen mot golv eller tassar.

Vid långt gången rotspetsabscess ses en svullnad i ansiktsregionen eller att ett öga buktar ut. Hunden kan ha svårt att öppna eller stänga munnen. Ibland öppnar sig abscessen och tömmer sig på var, antingen ut genom huden eller in i noshålan. I det senare fallet kan djurägaren observera ett illaluktande, enkelsidigt nosflöde. Även enkelsidigt ögonflöde kan vara tecken på rotspetsabscess.

Diagnos

Veterinären undersöker ansikte, mun, tänder och lymfknutor i regionen samt tar tempen på hunden. Diagnos ställs ofta med hjälp av tandröntgen när hunden är sövd eller sederad, och då bedöms samtidigt hur omfattande inflammationen är och om käkbenet är drabbat. Eventuellt tas prover för mikroskopisk undersökning för att utesluta andra orsaker till svullnaden, som t ex en tumör.

Behandling

För att dämpa inflammationen och smärtan ges smärtstillande och antiinflammatorisk medicin. För att få bukt med grundorsaken behöver abscessen dock rensas upp och återinfektion av tanden förhindras. Detta görs genom att tanden antingen dras ut eller rotfylls.

Om rotspetsabscessen uppkommit till följd av annan sjukdom i munhålan, såsom parodontit, ska även denna sjukdom behandlas.

Prognos

Om hundens rotspetsabscess upptäcks i tid och behandlas brukar hunden bli återställd. Om infektionen hunnit sprida sig till käkbenet kan behandlingen bli mer långvarig och krävande.

Förebyggande

Om du upptäcker att din hund har brutit av en tand bör du låta den undersökas av veterinär, som kan bedöma skadans omfattning och om det finns risk för infektion, samt eventuellt röntga tanden. Om en rotfyllning görs i tidigt skede kan rotspetsinfektion förebyggas.

God munhygien är mycket viktigt för att förebygga eller bromsa uppkomsten av inflammation och infektion i munhålan. Det bästa är att göra tandborstning till en vana redan under valptiden, för att inte plack och tandsten ska bildas på tänderna, vilket banar vägen för inflammation och bakterieinfektion.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.