Tandfraktur hos hund

Tandfraktur innebär förlust av tandvävnad. Den kan vara enkel, det vill säga att skadan inte går in till pulpan (nerven), eller komplicerad vilket betyder att pulpan är involverad.

Tandfraktur innebär förlust av tandvävnad. Den kan vara enkel, det vill säga att skadan inte går in till pulpan (nerven), eller komplicerad vilket betyder att pulpan är involverad.

Orsak

Tandfrakturer uppkommer av skador på tänder orsakat av hårda objekt. Det kan vara under lek eller slagsmål. Det kan också inträffa när hundar tuggar på sten eller ben.

Förlopp

Tanden är byggd av emalj, tandben (dentin) och en rotkanal som innehåller pulpa (nerver och kärl). När nerven blir exponerad för bakterier och saliv, svullnar den upp. Detta orsakar smärta och att det ilar i tanden. Tandens rot kan inte svälla på grund av att den är innesluten i tanden och inte kan utvidgas. Däremot ökar trycket och blodcirkulationen hämmas. Denna process är smärtsam för hunden.

När nerven är död, avtar normalt smärtan. I rotkanalen där den döda nerven finns, bildas en gynnsam miljö för bakterier. Det är detta bakterieangrepp som bidrar till den illaluktande doften från hundens mun. Bakterier kan spridas genom rotspetsen och förorsaka en tandböld (rotspetsabcess).

Vad kan man göra själv?

Försök att se till att hunden inte leker med hårda föremål. Undvik gärna oxben, hunden kan försöka krossa benet med sina tänder. Ibland är det tanden som bryts av och inte oxbenet.

Hundens tänder bör undersökas regelbundet. Om djurägaren kan inspektera tänderna på egen hand är det bra, annars kan veterinären hjälpa till med det. Hundar visar oftast inte smärta som människor gör. Ibland märker djurägaren att hunden har blivit gladare och piggare först efter att tandbehandling är utförd.

Behandling

Det är inte lämpligt att låta en trasig tand förbli obehandlad. En frakturerad tand med skadad rot bör antingen extraheras (dras ut) eller rotfyllas. Okomplicerade tandfrakturer (när inte nerven är drabbad) bör behandlas genom att den skadade strukturen repareras med komposit.

Bilden visar en färsk skada var det kommer blod från pulpan (där nerv och blodkärl finns).

Här ses en bruten kindtand där hålet in till rotkanalen är synlig. Nerven var död och hunden hade en tandböld, så kallad rotspetsabcess. Denna hund hade tuggat på ett oxben.

 

 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.