TR (tandresorption) hos hund

TR, tooth resorption eller tandnedbrytning, innebär att tänderna bryts ner. Den bakomliggande orsaken till tillståndet är inte klarlagd.

TR är framför allt vanligt hos katter (kallas då ofta FORL), men förekommer sporadiskt hos såväl hundar som andra djurslag. Tandnedbrytningen sker genom aktivitet hos de så kallade odontoklasterna, dvs kroppsegna celler som bryter ner tandvävnad. Odontoblaster kallas de celler som bygger upp tandvävnad. Normalt samarbetar odontoklaster och odontoblaster i det ständigt pågående arbetet att bygga om benvävnaden i och runt tänderna. Hos hundar med TR är odontoklasterna mer aktiva än odontoblasterna med följden att de drabbade tänderna bryts ner. En eller flera tänder kan vara drabbade.

Symtom

TR orsakar ofta ett hål i tanden vid tandhalsen. Tandköttet försöker täcka över hålet och det som kan ses är vanligtvis tandkött som har krupit upp en bit på tandens utsida. Om skadan gått in till nerven i pulpan, och tandköttet och nerven vid det drabbade området vidrörs kan hunden visa symtom på smärta, genom att darra till med underkäken eller rygga undan.

Det kan vara svårt att märka att hunden har ont i munnen. En del hundar äter sämre, undviker att tugga på tuggben och leksaker, saliverar, uppträder dämpat eller går undan.

Diagnos

I tidiga stadier av sjukdomen kan TR vara svår att upptäcka vid klinisk undersökning, om den angripna tandvävnaden är dold under tandköttskanten. I senare skeden ses defekter i tandens emalj och dentin. Tandköttet kan vara rodnat och ha vuxit upp en bit på tandhalsen för att täcka över det skadade området. Ibland är bara roten drabbad och då ses inga kliniska symtom. För att ställa säker diagnos och bestämma lämplig behandling behövs tandröntgen, vilket görs under full narkos. Samtidigt sonderas tänder och tandkött med ett särskilt instrument (sond) för att undersöka eventuella defekter i tandens krona eller hals.

Behandling

Tänder som är drabbade och där skadan har förbindelse med munhålan dras ut. För tänder som drabbats men där skadan är begränsad till rotnivån bör utvecklingen följas. Är tandens rot upplöst kan det räcka med att ta bort kronan och täcka rotresterna genom att sy över tandkött. Är roten intakt så räcker inte det, utan då måste även roten tas bort.

Prognos

TR är en sjukdom som efterhand kan drabba nya tänder. Både djurägaren och veterinären måste vara medvetna om att tänderna kan behöva åtgärdas vid flera tillfällen. Därför bör regelbundna undersökningar av munhålan utföras.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.