Herpes hos hund

Herpesviruset förekommer hos många olika djurslag, inklusive hundar. Ungefär hälften av alla hundar i Sverige uppskattas ha antikroppar mor herpesvirus, men det är ovanligt att de blir sjuka av det. För små valpar kan dock herpesinfektion vara dödligt.

Herpes finns hos många djurslag, och varje djurslag har sin egen variant av viruset. Hundens herpesvirus (CHV-1, Canine Herpesvirus typ 1) kan alltså inte smitta till människor. 

Herpesviruset brukar till skillnad från andra virus inte försvinna ur kroppen efter en infektion. Istället ligger viruset vilande, något som brukar kallas för en latent infektion. När hunden blir nedsatt på något sätt, till exempel av hög ålder, stress eller för att den är sjuk av andra orsaker, kan viruset återaktiveras och ge symtom. Symtomen brukar vara lindriga hos vuxna hundar, i form av mild infektion i övre luftvägarna. Herpesviruset är ett av de smittämnen som kan orsaka kennelhosta.

För små valpar som blir infekterade med herpesvirus ser det dock värre ut. Om valpar smittas innan de är 3 - 4 veckor gamla är det vanligt att infektionen blir så svår att de dör eller får permanenta skador i centrala nervsystemet. En viktig orsak till detta är att så små valpar har svårt att hålla kroppstemperaturen själva. När kroppstemperaturen är för låg kan herpesviruset lättare spridas från mun och svalg in i blodet och till resten av kroppen.

Hur smittar herpes?

En hund med en pågående herpesinfektion kan sprida smitta till andra hundar. Hunden är även smittsam när en vilande/latent infektion blossar upp. Valpar kan bli smittade redan i fosterstadiet, vid förlossningen eller efter födseln. 

Herpes överlever inte länge i miljön utanför hundens kropp, utan sprids främst genom direktkontakt. Viruset kan ibland överföras vid parning, om den infekterade hunden har symtom vid parningstillfället. 

Symtom på herpes hos vuxna hundar

Hos de flesta hundar ses inga eller bara milda symtom. De kan i så fall vara följande: 

 • lindrigt nosflöde
 • lindrig hosta
 • inflammation och blåsor kring könsorganen
 • missfall eller dödfödda foster om en tik smittas under dräktigheten 
 • vid ögoninfektion kan hunden kisa och knipa med ögonen, ha ökat tårflöde och få hornhinnesår

De här symtomen kan uppkomma både när hunden nyss har blivit smittad, och vid aktivering av en latent infektion. 

Symtom på herpes hos små valpar

När valpar smittas i samband med valpningen eller under de första levnadsveckorna kan de drabbas av mycket allvarlig infektion. I många fall dör hela valpkullen. Symtomen hos nyfödda valpar brukar uppträda efter 3 - 6 dagars inkubationstid och är bland annat:

 • andningssvårigheter
 • lojhet, nedsatt allmäntillstånd
 • tjockt nosflöde
 • upphörd aptit
 • lös avföring, diarré
 • småblödningar på slemhinnor som t ex tandkött
 • kramper
 • dödsfall inom ett par dagar
 • fading puppy syndrome, när valpen plötsligt dör utan föregående symtom, eller bara haft ospecifika symtom

Hur ställs diagnosen?

Om en vuxen hund har symtom på herpesinfektion kan det vara möjligt att hitta viruset i prover från ögon, nos, svalg eller könsorgan. Det finns olika analysmetoder, varav PCR är den vanligaste. När en liten valp har avlidit eller avlivats till följd av infektionen går det ofta att ställa diagnos genom obduktion, eftersom herpes orsakar typiska förändringar på de inre organen, och viruset brukar gå att påvisa i olika vävnader. 

Hur behandlas herpes hos hundar?

När en liten valp har allvarliga symtom på herpesinfektion finns det stor risk att den fått permanenta skador på centrala nervsystemet. Det sällan lämpligt - eller framgångsrikt - att försöka behandla sjuka valpar med antivirala medel.

Om en vuxen hund har symtom på herpes brukar det ofta vara självläkande. När ögonen är drabbade kan en del hundar dock behöva behandling med antiviral ögonsalva eller andra läkemedel.  

Jag är uppfödare - hur undviker jag herpes hos valparna?

Under de första veckorna i livet är valpar mycket känsliga för allvarlig herpesinfektion. Det beror både på att deras immunförsvar inte är fullt utvecklat, och att de inte kan reglera kroppstemperaturen själva, utan lätt blir nedkylda. Så här kan du förebygga att valparna insjuknar i herpesinfektion: 

Undvik smitta

Det viktigaste är att se till att varken den dräktiga tiken eller valparna infekteras med viruset. En dräktig tik bör inte fara på utställning, bo på hundpensionat eller på annat sätt utsättas för eventuell smitta. Hon ska inte ha kontakt med hundar som har, eller nyligen haft, symtom på kennelhosta, då symtomen kan bero på herpesvirus. Valparna ska inte ha kontakt med andra hundar än sin mamma under de första 3 veckorna. 

Hjälp valparna att hålla värmen

Eftersom det är en för låg kroppstemperatur hos valparna som banar vägen för den kraftiga herpesinfektionen är det viktigt att hjälpa dem att hålla sig varma. Du kan exempelvis sätta en värmelampa över valplådan. Ha koll på att det vare sig blir för varmt eller för kallt med hjälp av en termometer eller termostat.

Herpesvaccin

Det finns ett vaccin mot herpesvirus som är godkänt i Sverige. Vaccinet ges till den dräktiga tiken för att hon ska bilda antikroppar mot herpesviruset, som sedan valparna får i sig via moderkakan i fosterstadiet och därefter via råmjölken. Det här kallas för passiv immunisering. 

Det är alltid viktigt att väga nyttan mot riskerna vid läkemedelsbehandling av dräktiga djur - vaccinering mot herpes brukar därför inte göras rutinmässigt, utan i samråd med veterinär. 

När ska veterinär kontaktas?

Om din vuxna hund har lindrig, tillfällig snuva brukar ingen behandling behövas, vare sig snuvan är orsakad av herpes eller något annat. Ser du däremot symtom på ögoninflammation eller smärta från ögonen ska du uppsöka veterinär. 

Om din tik har fått dödfödda valpar eller missfall, eller om du har ökad valpdödlighet, kan det finnas flera olika orsaker. Rådgör med din veterinär om hur du ska gå vidare. 

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär 2022

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.