Lunginflammation hos hund

Lunginflammation, eller pneumoni, är ett inflammationstillstånd i lungorna. Det kan finnas flera orsaker till att en hund får lunginflammation, men ofta är det en följd av att en underliggande sjukdom banat vägen för infektion.

Symtom

En hund med lunginflammation kan ha flera symtom:

  • Hosta
  • Ansträngd andning
  • Snabb andning
  • Nosflöde
  • Feber
  • Slöhet
  • Nedsatt aptit
  • Nedsatt aktivitetsnivå

Diagnos

Det finns flera tillstånd som kan ge liknande symtom som lunginflammation, som exempelvis maskinfektion, hjärtsjukdom eller lungcancer. Därför ställs diagnosen lunginflammation först efter en grundlig klinisk undersökning som vanligtvis kompletteras med röntgen och blodprov, som kan ge ytterligare information om den underliggande orsaken till pneumonin.

Det är sällan en bakterieinfektion är den primära orsaken till lunginflammation, utan det rör sig vanligen om en sekundär bakterieinfektion som fått fäste när luftvägarnas och lungornas försvar är nedsatt av annan anledning. T ex kan virusinfektion, svampinfektion, inandning av främmande material eller megaesofagus (sjukligt utvidgad matstrupe) bana vägen för bakterieinfektion.

Behandling

Lunginflammation behöver oftast behandlas. I lindriga fall kan behandlingen ges i hemmet, men om hunden är mycket dålig kan den behöva läggas in för vård. Behandlingen inkluderar ofta smärtstillande och anti-inflammatorisk behandling, antibiotika och ibland syrgasbehandling samt dropp. På djursjukhus kan hunden få mediciner direkt i blodkärlen, och kan placeras i särskilt utrymme med extra syrgas och högre luftfuktighet, vilket hjälper till att lösa upp slem i luftvägarna. När slemmet löses upp förbättras andningen.

Om behandlingen inte har förväntad effekt kan det bero på att bakterierna är resistenta mot antibiotika. För att få reda på vad det är för bakterier och vilka antibiotika de är känsliga för kan det vara nödvändigt att göra en bakterieodling. Då behöver ett prov tas från nedre luftvägarna med hjälp av ett litet plaströr som förs ner via halsen. Detta görs under sedering (lugnande medicinering) eller lätt narkos.

Prognos

Prognosen för tillfrisknande beror på hur sjuk hunden är och vad som är den underliggande orsaken till lunginflammationen. Om inflammationen upptäcks och behandlas i tid, och rätt antibiotika används för bakterieinfektionen, är prognosen god förutsatt att den underliggande orsaken upptäcks och behandlas samtidigt.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.