Noskvalster hos hund

Noskvalster är en parasit som lever i nos och bihålor hos infekterade hundar. Symtom på noskvalster är bland annat nysningar, inåtdragningar och försämrat luktsinne, men många hundar har inga symtom alls.

Vad är noskvalster hos hund?

Hundens noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är en parasit som lever i hundens nos och bihålor. Kvalstren är ljusgula till färgen och ungefär 1 - 1,5 mm långa. De lever långt in i hundens bihålor och går normalt inte att påvisa. I vissa fall, som t ex när hunden sövs, kan noskvalstren krypa ut på hundens nos och ses för blotta ögat som små ljusa prickar. Människor riskerar inte att smittas med hundars noskvalster. 

I Skandinavien är diagnosen relativt vanlig jämfört med i andra länder. Det är svårt att avgöra om det beror på att parasiten faktiskt är vanligare här eller om det är diagnoskriterierna som skiljer sig åt. Det finns nämligen ingen bra metod för att påvisa infektion med noskvalster. 

På 90-talet uppskattades var femte hund i Sverige vara infekterad med noskvalster. Då gjordes en stor undersökning på hundar i samband med att de obducerades. Majoriteten av dessa hundar hade inte haft några symtom på noskvalsterinfektion. Det har inte gjorts någon uppföljande studie sedan dess, men bedömningen är att det idag är lägre förekomst av noskvalster hos svenska hundar. Detta kan ha samband med en ökad användning av olika antiparasitära preparat.

Hur smittar noskvalster?

Det är ännu oklart exakt hur smittspridningen sker. Troligtvis smittar noskvalster via närkontakt, exempelvis i en rastgård eller på hunddagis där många hundar vistas tätt ihop. I de fall noskvalster har kunnat studeras har de visat sig vara snabba - de kan röra sig ca en cm i sekunden. 

Det finns också indikationer om att en hund indirekt kan smittas om den befinner sig i en infekterad miljö, eftersom noskvalster kan överleva länge utanför hundens nos. Studier som utförts vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, visar att parasiten kan överleva så länge som tre veckor i fuktig miljö, både i rumstemperatur och kylskåpstemperatur. Är omgivningen däremot torr dör kvalstren inom ett dygn. 

Eftersom smittspridningen inte är helt klarlagd är det viktigt att du håller din hund isolerad under pågående behandling. Undvik rastgårdar, tävlingar och hunddagis tills du vet att hunden blivit fri från noskvalster.

Symtom på noskvalster hos hund

I många fall besväras inte hunden av noskvalstren. När symtom uppträder är de relativt ospecifika, i form av besvär från övre luftvägarna:

  • nysningar
  • fnysningar
  • inåtvända nysningar och dragningar
  • försämrat luktsinne
  • eventuellt kan hunden dra med tassen mot nosen eller gnida nosen mot möbler mm

Dessa symtom kan även bero på andra sjukdomar, som t ex virusinfektion i luftvägarna eller tandsjukdom. 

Misstänker du att din hund drabbats av noskvalster? Välkommen att kontakta veterinär för tidsbokning eller appen för rådfrågning. 

När ska veterinär kontaktas?

Om din hund plötsligt har börjat nysa och ha inåtdragningar är det inte säkert att det är noskvalster som orsakar symtomen. Beroende på hur hunden mår i övrigt kan du avvakta några dagar och se hur det utvecklas. En hund som är helt opåverkad och har milda symtom kan ha fått en lindrig virusinfektion i övre luftvägarna, eller reagerat på partiklar i sin omgivning som t ex större mängder pollen eller starka lukter. Låt hunden ta det lugnt och undvik kontakt med andra hundar så länge den har symtom. Om du däremot ser något av följande hos din hund kan du behöva kontakta veterinär för undersökning:

  • Vid akut, kraftigt obehag från nos/svalg, eventuellt med grumligt nosflöde. Det här kan vara tecken på ett främmande föremål i noshålan, som exempelvis ett gräsax.
  • Om hunden har tung andning eller verkar tröttare än vanligt. Tecken på hjärtsvikt har ibland förväxlats med noskvalster av djurägare.
  • Om din hund har problem med tänderna. Kanske har du lagt märke till att den har dålig andedräkt, svårt att tugga, eller rött och svullet tandkött, eller så har hunden redan bekräftad tandlossningssjukdom.
  • Om symtomen inte har gått över inom någon vecka.

Hur ställs diagnos?

Det finns inget sätt att säkert avgöra om en hund har noskvalster eller inte. Förr brukade veterinärer spola hundens näshåla med koksaltlösning, och undersöka vätskan som kom ut i mikroskop. För en nässpolning behöver hunden vara nedsövd och metoden är ovanlig numera, men det händer ibland att kvalstren ses krypa ut när hunden är nedsövd av någon annan anledning. Det vanliga nuförtiden är att veterinären ställer en sannolikhetsdiagnos genom att utesluta andra orsaker till besvären och därefter behandla. Om symtomen upphör vid behandling brukar slutsatsen bli att det varit noskvalster som var orsaken. 

Behandling av noskvalster hos hund

Veterinären ställer diagnosen noskvalster utifrån hundens symtom och genom att utesluta andra orsaker, varpå hunden medicineras med ett läkemedel som är verksamt mot noskvalster. I och med att det är så svårt att säkert avgöra om hunden har noskvalster eller ej, och för att undvika resistensutveckling, brukar enbart hundar med symtom behandlas, men inte alla andra hundar i deras omgivning.

Ibland kan en virusinfektion yttra sig likadant som noskvalster, men symtomen läker då ut av sig själva inom en eller max två veckor. Kroniska besvär från nosen kan ses hos hundar som har tandlossningssjukdom samt vid tumör i näshålan. Det är därför viktigt att gå vidare med utredning hos veterinär om hunden inte har blivit bra efter läkemedelsbehandling mot noskvalster.

Skribent: Boel Sandros, Leg. veterinär, 2022

Kontakta en veterinär

En digital valpskola för dig och din valp

I AniCuras digitala Valpskola hjälper vi dig som kommande eller ny hundägare med hur du skall ta hand om din nya familjemedlem. Här hittar du tips, råd och fakta som kan vara bra att ta del av innan valpköpet och när du väl fått hem din nya valp. De månatliga nyhetsbreven är anpassade efter valpens ålder. Anmäl dig och din valp kostnadsfritt idag så får du 20% rabatt på ett butiksköp samt vaccination!
Anmäl din valp till valpskolan här

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.