Noskvalster hos hund

Noskvalster är en parasit som lever i hundens näshåla och bihålor. Parasiten är ljust gul och 1-1,5 mm lång. Det är ännu oklart exakt hur smittspridningen sker, men troligast är genom direkt- eller indirekt kontakt då parasiten kan leva relativt länge i fuktig miljö. I torr miljö dör noskvalstret inom ett dygn.

Vid den undersökning som gjordes på 90-talet på hundar som obducerades, fann man att 21 % hade noskvalster. Frekvensen idag är okänd men den kan ha minskat med den ökande användningen av parasitmedel.

Symtom

De flesta hundar med noskvalster har inga symtom alls. De symtom som annars förknippas med noskvalster är fnysningar, nysningar eller så kallade omvända nysningar, ökat flöde från nosen och klåda mot huvudet. Ägare till jakthundar eller brukshundar noterar ofta att hunden har ett nedsatt luktsinne.

Symtomen på noskvalster är inte helt specifika utan liknande symtom kan ses vid
t ex hals och luftvägsinfektioner.

Diagnos

Att ställa diagnosen förekomst av noskvalster är inte lätt. Tidigare sövdes hunden varvid näshålan och spolvätskan inspekterades under förstoringsglas. Eftersom parasiterna är svåra att hitta nöjer man sig vanligen med att utifrån symtombilden misstänka noskvalster.

Behandling

Behandlingen består av antiparasitära medel som har effekt på just denna parasit. Det är dock inte helt klarlagt i vilken utsträckning som noskvalster behöver behandlas.

Kontakta en veterinär

Om du tror att symtomen stämmer på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.