Trånga tårkanaler hos katt

Trånga tårkanaler är ovanligt hos katt men hos de kortnosade raserna ses problemet oftare och kan leda till att de blir helt igentäppta av smuts. Det finns flera orsaker till igentäppta tårkanaler och behandlingen varierar efter orsak.

Tårkanalen fungerar som ögats avflödesystem och avlägsnar flödet via en öppning i nedersta och en öppning i översta ögonlocket. Båda öppningar sitter i inre ögonvinkeln. Flödet leds därefter vidare via tårkanalen ner i en mynning i nosen.

Orsaker

Katter kan vara födda med tårkanaler som inte är normalt utvecklade, antingen för att det inte finns ordentlig passage för flödet från ögonen, ingångsporten från ögat till tårkanalen är underutvecklad eller att utformningen av ögonlocken gör att tårkanalen kläms ihop. Därutöver kan en ögoninfektion orsaka stopp i tårkanalen (dacryocystitis).

Infektion med herpesvirus orsakar ibland ärrbildningar som stänger ihop tårkanalen. Även kattslagsmål kan ge skador på tårkanalen.

Trubbnosiga (brachycephala) raser som till exempel perser och exotics är oftast drabbade på grund av huvudets, nosryggens, käkens och nosens anatomi.

Symtom

Symtomen från trånga eller täppta tårkanaler är ökat flöde från ögonkanten, oftast från den inre ögonvinkeln. Typiskt ses rödbruna missfärgningar och fuktig päls under ögat, närmast nosryggen. Ofta påverkas inte katten, men det kan uppstå irritation, klåda, illa lukt och infektion i området, vilket kräver åtgärd.

Man bör vara uppmärksam på att, ökat flöde från ögonen inte nödvändigtvis beror på tårkanalen utan också kan orsakas av en kraftig produktion av tårvätska, tårkanalen blir då överfylld. Detta kan ske till exempel i samband med irritation i hornhinnan och kräver då omedelbar behandling. Därför bör man alltid utreda orsaken till flödet.

Diagnos

Med hjälp av en spaltlampa bedömer veterinären om katten har normal anatomi och fysiologi och kring och i ögat. Man undersöker även om ögat har en normal produktion av tårvätska. Utöver detta färgar ofta veterinären kattens öga (Jones Test) med ett färgämne som kallas fluorescein. Detta gör det möjligt att bedöma tårkanalens flöde, då den färgade vätskan passerar genom näsborren. Samtidigt kan man påvisa eventuella skador på ögats hornhinna. På brachycephala katter ses ibland att färgämnet passera via svalget istället. I vissa fall tar veterinären ett prov för att undersöka om katten har herpesvirus. Läs gärna mer om herpesvirus hos katter här

Behandling

Vid minskat eller uteblivet flöde genom tårkanalen behandlas alltid orsaken först och främst. Det kan vara nödvändigt att bedöva katten och försöka spola igenom tårkanalen. Då kan man även bedöma

om stoppet är permanent på grund av en medfödd defekt eller ärrvävnad efter skada. Finns det passage försöker man rensa upp så mycket som möjligt. Vid infektion finns det möjlighet att behandla med kortison och antibiotika lokalt i kanalen, samt ögondroppar i flera veckor. Ibland måste denna procedur upprepas. Vid vissa anatomiska defekter kan operation komma på tal.

Prognos

Prognosen beror på orsaken till problemet, men generellt kan problemet vara återkommande.

Publicerad: januari 2018. Skribent: Søren Rasch, legitimerad veterinär, specialist i ögonsjukdommar, AniCura Aarhus Dyrehospital

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.