Kattsnuva - övre luftvägsinfektion

Din katt kan drabbas av kattsnuva, förkylning eller övre luftvägsinfektion, det är en relativt vanlig sjukdom hos katt. Störst risk att drabbas har katter som lever med många andra katter då smitta lättare sprids dem emellan. Även ovaccinerade katter, unga katter och äldre med nedsatt immunförsvar drabbas lättare.

Orsak

I de flesta fall beror sjukdomen på en virusinfektion och då oftast herpes- eller calicivirus. Bakterierna Chlamydophila felis samt  Bordetella bronchiseptica är andra organismer som också kan ge kattsnuva.

Symtom

Symtomen kan vara alltifrån milda och övergående, till mycket allvarliga. Kliniska symtom inkluderar nysningar, näsflöde, variga ögon, nedsatt aptit, feber och nedsatt allmäntillstånd. Sår i munnen, hosta, ökad salivering och sår på hornhinnan kan även förekomma. Kroniska skador kan uppkomma i näshålan, och symtom kan återkomma.

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av symtom och provtagning som kan påvisa smittämnen. Ibland visar inte katten klassiska symtom. Det kan vara viktigt att utesluta annan orsak till snuva, såsom ett främmande föremål (ex grässtrå) i näshålan, cancer, svamp eller polyp. För vidare utredning krävs att katten sövs för att inspektera näshålan med hjälp av endoskop, utföra bilddiagnostik såsom konventionell röntgen, datortomografi eller för att ta vävnadsprov.

Behandling

Behandlingen är framför allt symtomatisk och understödjande, dvs allmän omvårdnad såsom att hålla rent runt ögon och nos, ge god mat som kan värmas för att öka aromen. Näsdroppar kan ges och djurägaren kan låta katten andas in lite ånga för att mjukgöra sekret och underlätta nysningar. Antibiotika ges endast vid misstanke om en sekundär bakteriell infektion, då antibiotika inte hjälper mot virus. Allvarligare fall av luftvägsinfektion kan kräva inskrivning på en vårdavdelning så dropp kan ges. Ibland krävs även sondmatning.

Bärare

Många katter som genomgått en infektion blir bärare av virus och kan sprida virus genom kroppsvätska såsom saliv, tårar och nysningar till andra katter. Det är främst katter med herpes som kan smitta under lång tid, risken för utsöndring av virus är större i samband med stress.

Förebyggande

Risken för att en katt ska drabbas av en allvarlig övre luftvägsinfektion minskar om den regelbundet vaccineras, och det gäller främst katter i större katthushåll. Dock bör djurägaren känna till att vaccination inte helt kan förebygga infektion, men ofta lindrar symtomen.

Det är mycket viktigt att inte låta katter bo tillsammans i för stora grupper, och det är viktigt att tänka på att hålla en god hygien och minska risken för stress. Nya katter bör hållas i karantän en tid innan de får träffa andra katter. Inför exempelvis en pensionatvistelse bör katten vaccineras mot kattsnuva i god tid.

När ska veterinär uppsökas

Om din katt får symtom på snuva som inte snabbt går över, hög feber eller nedsatt allmäntillstånd.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.